Medlemsskap

MEDLEMSKAP OCH MEDLEMSAVGIFT9 1

All verksamhet inom museet sker ideellt. Behovet av ytterligare medlemmar och personer intresserade av att hjälpa till med det museala arbetet är därför stort.
Sök gärna kontakt med oss i styrelsen så berättar vi mer om oss och aktuella arbetsuppgifter.

Medlemsavgiften för 2021 är 150 kronor för enskild person och 200 kronor för familj.

Avgiften betalas in på bankgiro 5081-3880 eller Swish 123 222 1737.

Glöm inte att skriva namn, adress och eventuell e-postadress på inbetalningen.