Båthall - inne och ute

Museets samling av båtar och föremål, med anknytning till sjöfart och relation till Onsala, visas i båthallen i huvudbyggnaden. 

Bohusjulle
Bohusjulle

En äldre båt, som renoverats med varsam hand, är den Gavlajolle med en lång historia bakom sig. Jollen byggdes för cirka 100 år sedan.

I båthallen kan numera ytterligare ett nyförvärv uppvisas - en motoriserad bohusjulle, Vivan, med rigg och komplett segeluppsättning. Båten som donerats till museet av Lennart Carle, Onsala, har tidigare haft bland annat Kungsbackafjorden som hemmamiljö. Den utgör nu ett värdefullt komplement till de båtar vi exponerar på museet och som representerar de flytetyg som varit en vanlig syn utefter kusten.

archimedes utombordare
Archimedes utombordare
Typ: BST
Effekt: 2,5 hk
År: 1919

Utöver båtar finns en samling båtmotorer, framför allt utombordare. Dessa bör kunna få museets besökare att tänka tillbaka på tider med avslitna startsnören och hårt jobb för att få fart på motorerna. Den äldsta motorn är en Archimedes från 1919. 

Ett nytillkommet föremål, som vänligen ställts till museets förfogande av Sjöfartsmuseet i Göteborg, är en kanon från Lars Gathenhielms skepp Grefve Mörner.

Gavlajolle
Gavlajolle

I båthallen kan man också sätta sig in i segelmakarens och repslagarens arbete och bekanta sig med båtbyggarens verktyg.

Det nyuppförda skärmtaket, utanför huvudbyggnaden, skyddar våra båtar mot väder och vind.

Båtskjulet utanför museets södra del smälter på ett fint sätt in i omgivningen med sitt gräsbevuxna tak. Här finns en intressant samling bruksbåtar att se.

Samlingen växer efter hand genom donatorers välvilja. Lekbåten "Ingela", med syfte att väcka intresset hos barn och ungdomar är placerad strax nedanför entrén till museet.