Museibyggnaden

Byggnaden är ett gammalt vagnsmagasin från Kungsäter (beläget i det nordöstra hörnet av Varbergs kommun). Dess äldsta delar bar inskrift 1880, men byggnaden är uppförd 1920. År 1996 skulle det rivas på grund av att en landsväg skulle rätas ut och byggnaden måste därför bort.
Under museets projektering fick projektgruppen ett erbjudande från Varbergs kommun om att få virket i huset om vi fraktade bort det. Efter ett besök på platsen accepterades erbjudandet med glädje.

Byggnadens bärande delar numrerades noga och en ritning skissades för att kunna montera delarna korrekt på ny plats. Materialet fraktades till Onsala och lades upp i väntan på att återuppföras.

Från november 1998 till maj 1999 restes byggnaden på nuvarande plats med hjälp från Hallandsmodellen, ett arbetsmarknadsprogram i Halland. Tursamt nog var den förman som varit med att demontera huset också den som fick leda jobbet att sätta upp det i Onsala. Den arkitektoniska uppfräschningen med ett par burspråk, val av fönster mm, har letts av kommunantikvarien i Kungsbacka, Wivi-ann Reit.

Resultatet har lovordats. Byggnaden ser ut att alltid ha legat där den ligger ett par 100 meter söder om Onsala kyrka.

Den 10 juni år 2000 invigdes och öppnade museet i närvaro av länsmuseichefen i Halland, kommunalråd m.fl.

I bottenvåningen finns en båthall med jullar, motorer, båtbyggarverkstad, med mera samt en stor samlingssal för föredrag och utställningar.

Båthallen och samlingssalen är delade av en entréhall.

Samlingslokalen används under maj till september huvudsakligen för museets egna tillfälliga utställningar.

Under övrig tid av året kan samlingssalen hyras för olika ändamål till exempel konstutställningar, mottagningar vid vissa högtidsdagar, dop, begravningar och föreningssammanträden.

I anslutning till salen finns ett välutrustat pentry.

På övre våningen finns en museilokal av mera traditionellt slag för utställning av lokal sjöfartshistoria med mera. Utanför i öster finns under ett gräsbevuxet skyddstak ett tiotal gamla jullar, ekor och äldre fritidsbåtar.