Permanent utställning

På museets övervåning finns en permanent utställning. Den består bland annat av bilder och skriftligt material, som visar sjöfartens utveckling på Onsala under gångna sekel. Men den ger också glimtar från dagens sjömansliv. Ett viktigt inslag i utställningen är ett flertal båtmodeller som visar utvecklingen från äldsta tid fram till i dag.Permanent utställning

Föremål som använts för navigation finns också att betrakta, liksom en liten samling kuriosa som avspeglar sjömännens fritidssysselsättningar ombord och vad de tog med sig hem från fjärran länder.

Museet har även en gedigen samling sjökort och ett bibliotek med intressant nautisk litteratur.

I sammanhanget vill vi gärna nämna att utställningsvåningen, tack vare den befintliga handikapphissen, är tillgänglig även för personer med rörelsehinder.