Skip to main content

Föreningen

Historik

Föreningen Båt och Sjöfartsmuseet i Onsala är en ideell förening. Den bildades vid ett allmänt möte den 10 juni  år 1998, till vilket ett 70-tal intresserade personer infunnit sig för att bli medlemmar. Båt och Sjöfartsmuseet i Onsala har för närvarande cirka 450 medlemmar.

Syfte

Ett självklart syfte för initiativtagarna och därmed för föreningen var att bygga upp ett museum, som kunde spegla den ytterst väsentliga del av Onsalas närings- och kulturliv som sjöfarten har utgjort under gångna århundraden.

Att sjöfarten, framför allt den så kallade bondeseglationen, haft stor betydelse för Onsalas utveckling framgår tydligt av det stora antal ”kaptensgårdar” som smyckar landskapet.

I ljuset av den stora inflyttning som ägt rum till Onsala, framför allt från Göteborg, framstod det för föreningens grundare som viktigt att skapa förutsättningar för de nya Onsalaborna att lära känna sin nya hembygd och dess vardagsnära historia.

Ett ytterligare syfte är att skapa förutsättningar för forskning, som ytterligare kan beskriva den verklighet, som styrt utvecklingen av näringsliv och socialt liv på Onsalahalvön.

Bli medlem

MEDLEMSKAP OCH MEDLEMSAVGIFT

All verksamhet inom museet sker ideellt. Behovet av ytterligare medlemmar och personer intresserade av att hjälpa till med det museala arbetet är därför stort.
Sök gärna kontakt med oss i styrelsen så berättar vi mer om oss och aktuella arbetsuppgifter.

Medlemsavgiften för 2022 är 150 kronor för enskild person och 200 kronor för familj.

Avgiften betalas in på bankgiro 5081-3880 eller Swish 123 222 1737.

Glöm inte att skriva namn, adress och eventuell e-postadress på inbetalningen.