Skip to main content
UTSTÄLLNINGAR

Sommarutställning 2023


Basutställningar

På museets övervåning finns en permanent utställning. Den består bland annat av bilder och skriftligt material, som visar sjöfartens utveckling på Onsala under gångna sekel. Men den ger också glimtar från dagens sjömansliv. Ett viktigt inslag i utställningen är ett flertal båtmodeller som visar utvecklingen från äldsta tid fram till i dag.

Föremål som använts för navigation finns också att betrakta, liksom en liten samling kuriosa som avspeglar sjömännens fritidssysselsättningar ombord och vad de tog med sig hem från fjärran länder.

Museet har även en gedigen samling sjökort och ett bibliotek med intressant nautisk litteratur.

I sammanhanget vill vi gärna nämna att utställningsvåningen, tack vare den befintliga handikapphissen, är tillgänglig även för personer med rörelsehinder.


Båthallen

Museets samling av båtar och föremål, med anknytning till sjöfart och relation till Onsala, visas i båthallen i huvudbyggnaden. 

En äldre båt, som renoverats med varsam hand, är den Gavlajolle med en lång historia bakom sig. Jollen byggdes för cirka 100 år sedan.

I båthallen kan numera ytterligare ett nyförvärv uppvisas – en motoriserad bohusjulle, Vivan, med rigg och komplett segeluppsättning. Båten som donerats till museet av Lennart Carle, Onsala, har tidigare haft bland annat Kungsbackafjorden som hemmamiljö. Den utgör nu ett värdefullt komplement till de båtar vi exponerar på museet och som representerar de flytetyg som varit en vanlig syn utefter kusten.

Utöver båtar finns en samling båtmotorer, framför allt utombordare. Dessa bör kunna få museets besökare att tänka tillbaka på tider med avslitna startsnören och hårt jobb för att få fart på motorerna. Den äldsta motorn är en Archimedes från 1919. 

Ett nytillkommet föremål, som vänligen ställts till museets förfogande av Sjöfartsmuseet i Göteborg, är en kanon från Lars Gathenhielms skepp Grefve Mörner.

I båthallen kan man också sätta sig in i segelmakarens och repslagarens arbete och bekanta sig med båtbyggarens verktyg.


Nidingen i svart och vitt.

Nidingen i svart och vitt, Sten Anderssons bilder från 70-talet. Ny utställning.  Utställningen finns längst in i båthallen.


Båtar utomhus

Det nyuppförda skärmtaket, utanför huvudbyggnaden, skyddar våra båtar mot väder och vind. Här finns bl.a. tre stycken Långdragsjullar, en över hundra år gammal båt från Färöarna.

Båtskjulet utanför museets södra del smälter på ett fint sätt in i omgivningen med sitt gräsbevuxna tak. Här finns en intressant samling bruksbåtar att se.

Samlingen växer efter hand genom donatorers välvilja. Lekbåten ”Ingela”, med syfte att väcka intresset hos barn och ungdomar är placerad strax nedanför entrén till museet.