FÖRFATTARE  TITEL  – ALFABETISKT – Ver 31 2021-09-03 FÖRLAG/TRYCKERI TRYCKÅR ÄMNESORD
Feiff, Christer ”… att Nya Älvsborg till sista blodsdroppen förswara” Smith Printor, Göteborg 1988
Henricson, Ingvar ”Mister Agent, we are sinking”, öden och äventyr kring Haegerstrands, … Breakwater Publishing, Göteborg 2004
Nilsson, Arne ”Såna” på Amerikabåtarna – de svenska Amerikabåtarna som manliga h… Normal förlag, Stockholm 2005
Edberg, Rolf …och de seglade ständigt P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1985
Dalhed, Maria; Djerw, Ulrika (red.) 100 Ting – Objects ur samlingarna, Sjöhistorisk årsbok 2010-2011 Statens maritima museer, Stockholm 2010
Danielsson, Jim 100.000 kilometer i havskajak Bengt Larssons Förlag, Svartsjö 2006
1931 international code of signals, Vol I, for visual …, The Her Majesty´s Stationary Office 1932
1931 international code of signals, Vol II, for radio signal…, The Her Majesty´s Stationary Office 1932
Ramberg, Sten 1972 års internationella sjövägsregler till förhindrande av … Båtägarskolan 1978
20 år Lysekils Mekaniska Verkstad 1899-1919, Skandiaverken Wezäta, Göteborg Motorer
20 år Tor Line Rederi
Stigø, Sven 200 år på havet, sjøforsikring fra 1786 til 1986 Bonde´s Bogtryk/Offset A/S, København 1986
Gelin, Curt 300 segelbåtar i test – bakgrund – egenskaper – omdömen Nautiska Förlaget 1998 Fartygstyper
Östlund, M.; Mossberg, Lennart 300 år av Sundskärs historia och lite till i bild och skrift Nykopia Gobal Print AB, Solna 2002
Björnstam,  Maria; Henriksson, Per m. fl. 3-mastskonaren Ingo – ett seglande kulturarv Göteborgs Universitet, Göteborg 2006
A hundred years of sail William Collins Sons & Co Ltd 1981
AB Broströms Linjeagentur 1915-1955 Broströms Koncernen, Göteborg 1955
Fleming, H. M. Abc of British warships Ian Allan Ltd
Academic Research Fleet, A report to the assistant director…, The National Science Foundation 1999
Admiralty list of radio signals, Vol 1 1989…. The Hydrographer of the Navy 1989
Admiralty tidal stream atlas, The English and Bristol Channels The Hydrographic Department 1973
Thompson, Trevor and Dinah Adriatic pilot Imray Laurie Norie & Wilson Ltd 1986
Advanced propulsion systems Stal-Laval, Finspong
Davidsson, Jan af Chapman, ex Dunboyne, ex G D Kennedy Svenska Turistföreningen 1983 Namngivet fartyg
Africa pilot, Vol. I The Hydrographer of the Navy 1967 Navigation
Preston, Antony Aircraft carriers Bison Books Ltd, London 1994 Fartygstyper
Aktiebolaget Transmarin 1916-1956 Aktiebolaget Transmarin, Hälsingborg 1956 Rederier
Aktieselskabet Nakskov Skibsværft Egmont H. Petersen Kgl Hof Bogtrykkeri, København
Aktuellt 1990 Marinmuseum Föreningen Marinmuseivänner, Karlskrona 1990
Hansen, Clas Broder; Hansen, Hans Jürgen Alexander von Humboldt Urbes Verlag 1988
Thordén, Gustaf B. Alla mina skepp Gösta Skoogs Bokförlag, Göteborg 1962
Henriksson, Danjel; Björn, Kajsa; Bonthron, J. Alla sa vi skulle dö, en segling tills världen tog slut Nautiska Förlaget, Stockholm 2008
Augustsson, Lars Åke (red.) Allemans djävul, en bok om Ove Allansson Tre Böcker Förlag AB, Göteborg 1992
Fjellsson, Sigvard; Ågren, Mats Allmogebåtar i Sverige; Träbiten 100 Föreningen Allmogebåtar 1998
Böer, Friedrich Allt om ett fartyg Almqvist & Wiksell/Gebers Förlag AB 1965
Torstensson, L. Allt väl ombord … Försäkringsbolaget Land och Sjö 1959
Norrvik, Christer Alma Kristinestads Sjöhistoriska Förening rf.
Harth, Frank W. Amateur boat building The Rudder Publishing Co, New York 1941
Thubron, Colin ancient mariners, The Time-Life Books Inc, Amsterdam 1981
Mattsson, Britt-Marie Andrea Dorias undergång Bokförlaget DN 2006 Haverier
Ankarplatser i Bohuslän Svenska Kryssarklubben Västkustkretsen, V Frölunda 1995 Navigation
Ankarplatser i svenska farvatten, del 1, Falsterborev – norska gränsen Svenska Kryssarklubben 1950
Fredh, Terje W. Ankarvakt Terje W Fredh, Lysekil 2009
Johnsson, Lennart Antwerpenseglare – de lämnade sina hem Tre Böcker Förlag AB, Göteborg 2001
Löwenörn, Paul Anviisning for de seilende i Kattegattet Bokförlaget Rediviva, Stockholm 1972
Anvisning Uti Navigationen Navigation
Listermark, Roy Användbara ord i hamnar – terminaler -transporter B4PRESS 2013 Ordböcker
Ahlerup, Anders Apollo III, historien om ett fartyg Rederi AB Slite 1988 Namngivet fartyg
Walker, Bryce Armada, The Time-Life Books Inc, Amsterdam 1981
Pidgeon, Harry Around the world singel-handed, The cruise of the ”Islander” Rupert Hart-Davis, London 1954
Fjellsson, Sigvard; Häller, Claes Arvid Ahlberg en båtmålare; Träbiten 94 Föreningen Allmogebåtar 1996
Schenk, Bobby Astronavigering Bokförlaget Spektra AB, Halmstad 1982 Navigation
Maddocks, Melvin Atlantic crossing, The Time-Life Books Inc, Amsterdam 1981
Johnson, A. C. Att finna latitud och longitud vid mulet väder etc Göteborgs Litografiska Aktiebolag 1908
Törnblom, Olle Att fiska – den moderna handboken i spinn- och flugfiske P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1967
Romare, Göran Att segla Rabén & Sjögren, Stockholm 1961
Syrén, Gunnar Att segla runt jorden Eskils Tryckeri, Borås 1993
Lennfors, Thomas Taro Att skapa en värld: Stena Bulk, Concordia Maritime och marknadsföringens.. Breakwater Publishing AB, Göteborg 2013
Gallagher, Thomas Attacken mot Tirpitz Alb. Bonniers boktryckeri 1973 Sjökrig
Australia pilot, Vol. I (13) The Hydrographer of the Navy 1973 Navigation
Australia pilot, Vol. II The Hydrographer of the Navy 1979 Navigation
Australia pilot, Vol. III (15) The Hydrographer of the Navy 1973 Navigation
Bole, A. G.; Jones, K. D. Automatic radar plotting aids manual William Heinemann Ltd, London 1981
Avanti snabb, livlig ändå familjebåt, särtryck Båtnytt 11-12-63 1963 Småtryck
Wallin, J. Badorterna å Sveriges vestra kust, Handbok för badgäsater Oscar L. Lamms Förlag, Göteborg 1970
Preston, Antony Battleships Bison Books Ltd, London 1989 Fartygstyper
Greger, René Battleships of the world Greenhill Books, London 1993 Fartygstyper
Bay of Biscay pilot The Hydrographic Department 1956 Navigation
Rud, Mogens Bayeuxtapeten och slaget vid Hastings 1066 Tidens Förlag, Stockholm 1994
Davidsson, Jan Beatrice, världens sista stora järnseglare… Malmö Offsettryckeri, Malmö 1976 Namngivet fartyg
Wendel, Gilbert de Berga Örlogsskolor 50 år Berga Örlogsskolor 1999
Sjöberg, Birger Berättelser från havet Bokförlaget Prisma, Stockholm 2001
Compton, Nic Berömda båtar, Fyrtio fantastiska farkoster, fyrtio stora äventyr Lind & Co,  2017 Fartytgstyper
Abranson, Erik Berömda skepp Astrid & Kärnekull Förlag AB, Stockholm 1976
Beskrifning öfver fyrar, båkar och sjömärken å verldens kända kuster Kongl. Örlogsmanna-sällskapet 1867 Fyrar
Beskrifning öfver fyrar, båkar och sjömärken å verldens kända kuster Kongl. Örlogsmanna-sällskapet 1855 Fyrar
Beskrifning öfver svenska fyrarne P A Norstedt & Söner, Stockholm 1872
Beteckningar och förkortningar i sjökort … Kungl Sjöfartsstyrelsen 1957
Beteckningar och förkortningar i sjökort … Kungl Sjöfartsstyrelsen 1965
Bibeln Bokförlaget Libris, Stockholm 1999
Bibeln eller den heliga skrift Fosterlands-Stiftelsens Förlags-Expedition 1896
Håborg, O.; Nilsson, N. J. Bilaga till lärobok i navigation Bergvalls förlag, Stockholm 1954 Navigation
Garellick, Robert Bilden av Göteborg II, färgfotografier 1910-1970… Geson Hylte Tryck 2008
Bilder från Mönster och Onsala
Junemark, Peter Bland holmar och skär, övningsuppgifter anpassade till kraven för förarintyg Junemark Didaktik & Design HB 1996
Hägg, Erik Bland lotsar och fyrmän Nidingens förlag, Onsala 1995
Bengtssson, Rickard Bland smugglare, kapare och obstinata köpmän Carlssons Bokförlag, Stockholm 2006
Renström, Arne; Olsson, Helge m. fl. Blekinge Ångbåt & Segel nr 17, Blekinge Sjöfartsmuseum 2003, årsbok Blekinge Sjöfartsmuseum, Karlshamn 2003 Årsböcker
Blekinge Ångbåt & Segel nr 20, Blekinge Sjöfartsmuseum 2006, årsbok Blekinge Sjöfartsmuseum, Karlshamn 2006 Årsböcker
Renström, Arne; Bengtsson, Kjell m. fl. Blekinge Ångbåt & Segel nr 21, Blekinge Sjöfartsmuseum 2007, årsbok Blekinge Sjöfartsmuseum, Karlshamn 2007 Årsböcker
Blekinge Ångbåt & Segel nr 26, Blekinge Sjöfartsmuseum 2012, årsbok Blekinge Sjöfartsmuseum, Karlshamn 2012 Årsböcker
Blänket 2004; 1-2 Svenska Fyrsällskapet 2004 Tidskrifter
Blänket 2005; 1-3 Svenska Fyrsällskapet 2005 Tidskrifter
Blänket 2006; 1-2, 4 Svenska Fyrsällskapet 2006 Tidskrifter
Blänket 2007; 1, 3-4 Svenska Fyrsällskapet 2007 Tidskrifter
Blänket 2008; 1, 3-4 Svenska Fyrsällskapet 2008 Tidskrifter
Blänket 2009; 1, 3-4 Svenska Fyrsällskapet 2009 Tidskrifter
Blänket 2010; 1-4 Svenska Fyrsällskapet 2010 Tidskrifter
Blänket 2011; 1-5 Svenska Fyrsällskapet 2011 Tidskrifter
Blänket 2012; 1-4 Svenska Fyrsällskapet 2012 Tidskrifter
Blänket 2013; 4 Svenska Fyrsällskapet 2013 Tidskrifter
Blänket 2014; 1-4 Svenska Fyrsällskapet 2014 Tidskrifter
Blänket 2015; 1 Svenska Fyrsällskapet 2015 Tidskrifter
Blänket 2016; 1, 3-4 Svenska Fyrsällskapet 2016 Tidskrifter
Blänket 2017; 2-4 Svenska Fyrsällskapet 2017 Tidskrifter
Blänket 2018; 1-4 Svenska Fyrsällskapet 2018 Tidskrifter
Blänket 2019; 1, 3-4 Svenska Fyrsällskapet 2019 Tidskrifter
Blänket 2020; 1, 3 Svenska Fyrsällskapet 2020 Tidskrifter
Heaton, Peter Boat Kaye & Ward Limited, London 1969
O´Connell, Geoffrey boat owner´s maintenance book, The Oxford University Press 1988
Chapelle, Howard I. Boatbuilding, a complete handbook of…  W.W. Norton & Company Inc 1941
Grube, Frank (red.) m. fl. Bogen om de store sejskibe Hoffmann und Campe Verlag, og Forlaget Komma A-S 1977
Weissenberg, Dan Bogsvall – styrmannen som skådade valens öga Breakwater Publishing, Göteborg 2007
Bohuskust Svenska Turistföreningen 1991 Årsbok
Lönnroth, Eri Bohusläns historia. Almqvist & Wiksell, Stockholm 1963
Oliver, Georg A. (red.) Boken om fartyg Tre Tryckare 1968
Kilroy, Robert A. Boleh Hodder and Stoughton, London 1951
Severin, Tim Brendans resa, med oxhudsbåt i munken Brendans kölvatten Rabén & Sjögren 1978
Wetterholm, Claes-Göran Breven från Titanic, Meddelanden från Postmuseum nr 47 Postmuseum, Stockholm 2000 Förlisningar
Body, Geoffrey British paddle steamers David & Charles Limited, Newton Abbot 1971 Fartygstyper
Thomas, P. N. British Steam Tugs Waine Research Publications, Albrighton 1984 Fartygstyper
Broströms koncernens sjöfartsföretag och deras fartyg Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, Uppsala 1946
McKerrell, J. Brown´s practical pocket-book for merchant seamen James Brown & Son Ltd, Glasgow 1922
Brown´s signal reminder, all methods, international code semaphore and …
Regnell, Sten Bruksbåtar i en skärgård under hundra år; Träbiten 82 Föreningen Allmoge Båtar 1993 Fartygstyper
Brohäll, Per Bygg båten själv Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar 2005
Svensson, John Bygg själv eder båt, handbok i enklare båtbyggeri Saxon & Lindströms Förlag, Stockholm 1955 Skeppsbyggnad
Seijmer, Bo Båt 73, konsumenthandbok, mer än 200 båtar i närbild, fakta….. 1973 Katalog
Båt för alla 1970; 5-11, 13 Malmborg & Hedström Förlags AB, Sundbyberg 1970 Tidskrifter
Båt för alla 1971; 3, 10-11 Malmborg & Hedström Förlags AB, Sundbyberg 1971 Tidskrifter
Båt för alla 1973; 1, 3, 5-12 Malmborg & Hedström Förlags AB, Sundbyberg 1973 Tidskrifter
Båt för alla 1977; 7 Malmborg & Hedström Förlags AB, Bromma 1977 Tidskrifter
Båt för alla 1978; 13 Malmborg & Hedström Förlags AB, Bromma 1978 Tidskrifter
Båt för alla 1979; 2-3, 5-8, 10-13 Malmborg & Hedström Förlags AB, Bromma 1979 Tidskrifter
Båt för alla 1980; 1-2, 6-14 Malmborg & Hedström Förlags AB, Bromma 1980 Tidskrifter
Båt för alla 1981; 3-5, 10-11 Tidningsutgivarna AB, Bromma 1981 Tidskrifter
Gadd, Arne Båtar – en skissbok Forum 1978
Skanse, Peter; Andersson, Bertil; Claesson, S Båtar i Blekinge Båtdokumentationsgruppen, Skärhamn 1983 Fartygstyper
Skanse, Peter; Claesson, Staffan Båtar i Bohuslän, del 1 Båtdokumentationsgruppen, Skärhamn 1987 Fartygstyper
Skanse, Peter; Claesson, Staffan Båtar i Dalsland Båtdokumentationsgruppen, Skärhamn 1985 Fartygstyper
Skanse, Peter; Claesson, Staffan Båtar i Halland Båtdokumentationsgruppen HB, Skärhamn 1984 Fartygstyper
Skanse, Peter; Claesson, Staffan Båtar i Skåne Båtdokumentationsgruppen, Skärhamn 1986 Fartygstyper
Borgenstam, Curt Båtar, båtfolk och brudar Axel Abrahamsons Tryckeriaktiebolag, Karlskrona 1987
Karlén, Bertil; Rundkvist, Bo (red.) Båtboken Specialpublikationer/ICA-förlaget AB, Västerås 1979
Båtbörsen, 160 tester motor & segelbåtar 2001 Katalog
Donat, Hans Båtdieselmotorn, felsökning och första hjälpen Nautiska Förlaget, Stockholm 2004 Motorer
Björklund, Lennart (red.) Båten och sjön – för alla som firar sommaren på eller invid vatten Strömbergs. Stockholm 1954
Améen, Åke; Hansson, Sven A. Båtleder på Ostkusten, Arholma- Kråkelund Svenska Kryssarklubben, Stockholm 1984
Ekblad, Jonas Båtmanövrering – om konsten att manövrera för motor Bida Förlag, Stockholm 2005
Björklund, Anders (red.) Båtmodeller och museibåtar, Sjöhistorisk årsbok 1990-1991 Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum, Stockholm 1990
Wiking-Faria, Pablo Båtmuseet i Galtabäck, halländska allmoge… Hallands länsmuseer, Museet i Varberg 1989
Båtnytt 1963; 3, 10-12 Åhlén & Åkerlunds Förlags AB, Stockholm 1963 Tidskrifter
Båtnytt 1964; 1-2, 5-12 Åhlén & Åkerlunds Förlags AB, Stockholm 1964 Tidskrifter
Båtnytt 1965; 2-12 Specialtidnings Förlaget Aktiebolag, Stockholm 1965 Tidskrifter
Båtnytt 1966; 1-12 Specialtidningsförlaget AB, Stockholm 1966 Tidskrifter
Båtnytt 1967; 1-2, 4, 7-12 Specialtidningsförlaget AB, Stockholm 1967 Tidskrifter
Båtnytt 1968; 1-2, 4, 10, välja båt 1968 Specialtidningsförlaget AB, Stockholm 1968 Tidskrifter
Båtnytt 1974; Båtnytt extra Specialtidningsförlaget AB, Stockholm 1974 Tidskrifter
Båtnytt 1975; 11 Specialtidningsförlaget AB, Stockholm 1975 Tidskrifter
Båtnytt 1977; 8, 11-12 Specialtidningsförlaget AB, Stockholm 1977 Tidskrifter
Båtnytt 1978; 8, 11 Specialtidningsförlaget AB, Stockholm 1978 Tidskrifter
Båtnytt 1979; 1, 3-14 Specialtidningsförlaget AB, Stockholm 1979 Tidskrifter
Båtnytt 1980; 1, 3, 9-11 Specialtidningsförlaget AB, Stockholm 1980 Tidskrifter
Båtnytt 1981; 10 Specialtidningsförlaget AB, Stockholm 1981 Tidskrifter
Båtnytt 1993; juli Bonniers Specialtidningar, Stockholm 1993 Tidskrifter
Båtnytt 1996; 2, 6 Bonniers Specialtidningar, Stockholm 1996 Tidskrifter
Båtnytt 2001; 2 Bonniers Specialtidningar, Stockholm 2001 Tidskrifter
Båtnytt 2004, Testtidningen Stockholm 2004 Tidskrifter
Båtnytt, Segelbåtar – prov – test, del II Specialtidningsförlaget AB, Stockholm 1993 Fartygstyper
Båtnytt, Segelbåtar – prov – test, del III Specialtidningsförlaget AB, Stockholm 1993 Fartygstyper
Båtologen 1972; 4 Klubb Maritim, Viken 1972 Tidskrifter
Båtologen 1985; 1-6 Klubb Maritim, Viken 1985 Tidskrifter
Båtologen 1986; 1-6 Klubb Maritim, Viken 1986 Tidskrifter
Båtologen 1988; 1-6 Klubb Maritim, Viken 1988 Tidskrifter
Båtologen 1989; 1-6 Klubb Maritim, Viken 1989 Tidskrifter
Båtologen 1994; 1-6 Klubb Maritim, Viken 1994 Tidskrifter
Båtologen 1995; 1-6 Klubb Maritim, Viken 1995 Tidskrifter
Båtologen 1996; 1-6 Klubb Maritim, Viken 1996 Tidskrifter
Båtologen 1997; 1-6 Klubb Maritim, Viken 1997 Tidskrifter
Båtologen 2001; 1-6 Klubb Maritim, Viken 2001 Tidskrifter
Båtologen 2002; 2-6 Klubb Maritim, Viken 2002 Tidskrifter
Båtologen 2003; 1-6 Klubb Maritim, Viken 2003 Tidskrifter
Båtologen 2004; 1-6 Klubb Maritim, Viken 2004 Tidskrifter
Båtologen 2005; 1-6 Klubb Maritim, Viken 2005 Tidskrifter
Båtologen 2006; 1-6 Klubb Maritim, Viken 2006 Tidskrifter
Båtologen 2007; 1-6 Klubb Maritim, Viken 2007 Tidskrifter
Båtologen 2008; 1, 3-6 Klubb Maritim, Viken 2008 Tidskrifter
Båtologen 2009; 1-6 Klubb Maritim, Viken 2009 Tidskrifter
Båtologen 2010; 1-5 Klubb Maritim, Viken 2010 Tidskrifter
Smith, Carl Båtseglareordbok – En samling förklaringar, upplysningar och välmenta råd Ny Tidning för Idrott´s Förlag, Stockholm 1976
Hjord, Bengt (red.) Båtsmän, ryttare & soldater, Släktforskaren och de militära källorna Sveriges Släktforskarföbund 1988
Båttyper i skelleftebygden – en sammanställning Föreningen Skellefteå Allmogebåtar Fartygstyper
Nilsson, Walter Bästemannen Bokförlaget Settern 1985
Burton, Anthony Canal mania, 200 years of Britain´s waterways Aurum Press Ltd, London 1993
Captain´s album Swedish Shipping Gazette, Göteborg 1986
Fjellsson, Sigvard Carl Wilhelmson målaren från Fiskebäckskil; Träbiten 66 Föreningen Allmoge Båtar 1989 Biografier
Cassel, Yngve Casellas Atlantsegling Albert Bonniers förlag, Stockholm 1957
Channel pilot, Isles of Scilly and South Coast of England, … The Hydrographer of the Navy 1984 Navigation
Channel pilot, Isles of Scilly and South Coast of England, … The Hydrographer of the Navy 1977 Navigation
Channel pilot, Isles of Scilly and South Coast of England, … (27) The Hydrographer of the Navy 1977 Navigation
Christie´s Amsterdam – Maritime (katalog) Christie´s International Media Division 1999 Auktioner
Christie´s South Kensington – Maritime (katalog) Christie´s International Media Division 1999 Auktioner
Christie´s South Kensington – Maritime and naval battles (katalog) Christie´s International Media Division 2000 Auktioner
Marlowe, Stephen Christofer Columbus memoarer Norstedts Förlag, Stockholm 1988 Biografier
Classic Boat 1993; February Boating Publications Limited 1993 Tidskrifter
Whipple, A. B. C. clipper ships, The Time-Life Books Inc, Amsterdam 1980 Fartygstyper
Grum-Schwensen, Chr. Coagency between piston rings, piston and cylinder liner Burmeister & Wain, Köpenhamn 1972
Moxly, S. H. S. Coastal tables, for use in sight of land Brown, Son & Ferguson, Ltd, Glasgow 1963
Navin, Brian Cruisuing Guide to Germany and Denmark Imray Laurie Norie & Wilson Ltd 2006 Navigation
Landström, Björn Da skiberne førte sejl, fra papyrusbåde til fuldriggere International Book Production, Stockholm 1970
Højrup, Ole Dampskibskaptajn, Søens Folk 8 Nationalmuseet, København 1988
Højrup, Ole Dampskibsmatros og kvartermester, Søens Folk 3  Nationalmuseet, København 1986
Ungerskov, Bengt Danmarks drenge under fremmed flag, Skoleskibets 7. togt 1939-45 Dafolo Forlag, Frederikshavn 1990
Teisen, Jørgen Danmarks flåde fra bue og pil til missil Bogan´s forlag as, Lynge 1984
Jensen, Niels Danske jernbanefærger Clausen bøger, København 1978
Laursen, Andreas Danske veteranskibe Høst & Søns Forlag, København 1977
Linck, Olaf Danskere under sydkorset Hjemmets Forlag, København – Kristiania 1921
Das Logbuch – ritningar 1 Ritningar
Das Logbuch – ritningar 2 Ritningar
Das Logbuch 1965; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V. 1965 Tidskrifter
Das Logbuch 1966; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V. 1966 Tidskrifter
Das Logbuch 1967; 1-3 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V. 1967 Tidskrifter
Das Logbuch 1968; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V. 1968 Tidskrifter
Das Logbuch 1969; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V. 1969 Tidskrifter
Das Logbuch 1970; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V. 1970 Tidskrifter
Das Logbuch 1971; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V. 1971 Tidskrifter
Das Logbuch 1972; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Wiesbaden 1972 Tidskrifter
Das Logbuch 1973; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Wiesbaden 1973 Tidskrifter
Das Logbuch 1974; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Heidesheim 1974 Tidskrifter
Das Logbuch 1975; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Heidesheim 1975 Tidskrifter
Das Logbuch 1976; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Heidesheim 1976 Tidskrifter
Das Logbuch 1977; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Heidesheim 1977 Tidskrifter
Das Logbuch 1978; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Heidesheim 1978 Tidskrifter
Das Logbuch 1979; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Heidesheim 1979 Tidskrifter
Das Logbuch 1980; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Heidesheim 1980 Tidskrifter
Das Logbuch 1981; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Heidesheim 1981 Tidskrifter
Das Logbuch 1982; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Heidesheim 1982 Tidskrifter
Das Logbuch 1983; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Heidesheim 1983 Tidskrifter
Das Logbuch 1984; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Heidesheim 1984 Tidskrifter
Das Logbuch 1985; 1-3 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V. 1985 Tidskrifter
Das Logbuch 1986; 2, 4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V. 1986 Tidskrifter
Das Logbuch 1987; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Bremervörde 1987 Tidskrifter
Das Logbuch 1988; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Bremervörde 1988 Tidskrifter
Das Logbuch 1989; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Bremervörde 1989 Tidskrifter
Das Logbuch 1990; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Bremervörde 1990 Tidskrifter
Das Logbuch 1991; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Hamburg 1991 Tidskrifter
Das Logbuch 1992; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Hamburg 1992 Tidskrifter
Das Logbuch 1993; 1-4  Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V. 1993 Tidskrifter
Das Logbuch 1994; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V. 1994 Tidskrifter
Das Logbuch 1995; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V. 1995 Tidskrifter
Das Logbuch 1996; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V. 1996 Tidskrifter
Das Logbuch 1997; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V. 1997 Tidskrifter
Das Logbuch 1998; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Köln 1998 Tidskrifter
Das Logbuch 1999; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Köln 1999 Tidskrifter
Das Logbuch 2000; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Köln 2000 Tidskrifter
Das Logbuch 2001; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Köln 2001 Tidskrifter
Das Logbuch 2002; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Köln 2002 Tidskrifter
Das Logbuch 2003; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Köln 2003 Tidskrifter
Das Logbuch 2004; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Köln 2004 Tidskrifter
Das Logbuch 2005; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Köln 2005 Tidskrifter
Das Logbuch 2006; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Köln 2006 Tidskrifter
Das Logbuch 2007; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Berlin 2007 Tidskrifter
Das Logbuch 2008; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Berlin 2008 Tidskrifter
Das Logbuch 2009; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Berlin 2009 Tidskrifter
Das Logbuch 2010; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Berlin 2010 Tidskrifter
Das Logbuch 2011; 1-4 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Berlin 2011 Tidskrifter
Das Logbuch, Gesamtverzeichnis 1. -25. Jg., 1965-1989 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Bremervörde 1989 Tidskrifter
Das Logbuch, Gesamtverzeichnis 1. -37. Jg., 1965-2001 Arbeitskreis historischer Schiffbau e. V., Köln 2001 Tidskrifter
Das Logbuch, Gesamtverzeichnis 1965-74 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V. 1974 Tidskrifter
Das Logbuch, Inhaltsverzeichnis 26. -30. Jg., 1990-1995 Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V. 1995 Tidskrifter
Das Logbuch, Sonderheft – D.S. Schaarhörn Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Köln 1997 Tidskrifter
Nottelmann, Dirk; Wischmeyer, Lothar Das Logbuch, Sonderheft – Dampfeisbrecher Stettin Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Berlin 2003 Tidskrifter
Werner, Walter Das Logbuch, Sonderheft – Der Kanal von Korinth und seine Vorläufer Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Hamburg 1993 Tidskrifter
Das Logbuch, Sonderheft – Galiot von 1738 ”Die Stadt Elbing” Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V. 1977 Tidskrifter
Das Logbuch, Sonderheft – Seiner Majestät bewaffneter Schoner Berbice Arbeitskreis historischer Schiffbau e.V., Köln 1999 Tidskrifter
Johansson, Anders De glömda blockadbrytarna, Krigsdramatik på svenska västkusten 1939-45 Fischer & Co 2016 Krigshistoria
Karlsson, Bengt; Jörnmark, Per-Olof De seglade för oss Värmlands sjöfartsgille 1997
Lund, Kaj De sejlførende skoleskibe Skandinavisk Bogforlag A/S, Odense 1969
Hedin, Gunnar De svenska oljebaronerna, Alfred Nobels okända bröder Ekerlids Förlag 1994
Weibust, Knut Deep sea sailors – a study in maritime ethnology Kungl. Boktryckeriet P. A. Norstedt & Söner, Stockholm 1976
Robinson, William Albert Deep water & shoal Rupert Hart-Davis, London 1951
Delius Klasing-Sportbootkarten, Kieler Bucht und Rund Fünen, Satz 1 Delius, Klasing & Co. KG, Bielefeld 2007 Navigation
Hjort, J. Den danske sømand under de to verdenskrige 1914-18 og 1939-45 Samlerens Forlag, København 1946
Mattsson, Algot Den långa natten, Andrea Dorias undergång Tre Böcker
Den norske los, Bind 2B, Farvannsbeskrivelse Langesund – Jaerens Rev Statens Kartverk Sjøkartverket 2005 Navigation
Waxell, Sven Den stora expeditionen Rabén & Sjögren/Tidningen Vi 1953
Roegner, Heinz Den stora friheten. Andra resan jorden runt me S/Y Shenandoah. Norstedts, Stockholm 2010
Rundberg, Arvid; Rüster, Reijo Den stora kappseglingen, om livet i en fullriggare i våra dagar P. A. Norstedt & Söner, Stockholm 1968 Segling
Den stora N.P. hamnlotsen, Lysekil till norska gränsen, Band 6 Nautiska Publikationer, Eklund & Co HB, Fiskebäckskil 1994 Navigation
Normann, L. O. Det forende Dampskibs-Selskab Aktieselskab 1866-1926 Langkjærs bogtrykkeri, København
Det forende Dampskibs-Selskab Aktieselskab 1866-1941 Det Berlingske Boktrykkeri A.S, København 1941
Janhem. Åke Det lyckliga båtpratet Alb. Bonniers boktryckeri, Stockholm 1966
Det Norske Veritas, Register of ships 1970 Det Norske Veritas, Oslo 1970 Skeppslistor
Det Norske Veritas, Register of ships 1970, Supplement No 6  Det Norske Veritas, Oslo 1970 Skeppslistor
Det Norske Veritas, Register of ships 1980 Det Norske Veritas, Oslo 1980 Skeppslistor
Olsson, Åke Det var en gång …, kustbevakare minns Grafo-Tryck AB, Simrishamn 1993
Creagh-Osborne, Richard Detta är kappsegling Albert Bonniers Förlag AB 1977
Deutsches Schiffahrtsarchiv 01 – 1975 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 1975 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 02 – 1978 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 1978 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 03 – 1980 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 1980 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 04 – 1981 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 1981 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 05 – 1982 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 1982 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 06 – 1983 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 1983 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 07 – 1984 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 1984 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 08 – 1985 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 1985 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 09 – 1986 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 1986 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 10 – 1987 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 1987 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 11 – 1988 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 1988 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 12 – 1989 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 1989 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 13 – 1990 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 1990 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 14 – 1991 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 1991 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 15 – 1992 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 1992 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 16 – 1993 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 1993 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 17 – 1994 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 1994 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 18 – 1995 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 1995 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 19 – 1996 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 1996 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 20 – 1997 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 1997 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 21 – 1998 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 1998 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 22 – 1999 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 2000 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 23 – 2000 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 2001 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 24 – 2001 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 2002 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 25 – 2002 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 2003 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 26 – 2003 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 2004 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 27 – 2004 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 2005 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 28 – 2005 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 2006 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 29 – 2006 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 2007 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 30 – 2007 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 2008 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 31 – 2008 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 2009 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 32 – 2009 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 2010 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 33 – 2010 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 2011 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 34 – 2011 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 2012 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 35 – 2012 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 2014 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 36/37 – 2013/2014 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 2015 Årsböcker
Deutsches Schiffahrtsarchiv 38 – 2015 Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven 2016 Årsböcker
Malmberg, F. S.; Fineman, C. G. Deviationslära K. L. Beckman, Stockholm 1892 Navigation
Allansson, Ove (red.) Dikt babord, Berättelser ur Sjömannen Tre Böcker Förlag AB, Göteborg 1992
Davidsson, Jan Dikt bidevind Förlag Triangeln/Jan Davidsson, Göteborg 1992
Ballard, Robert D. discovery of the Bismarck, The Madison Press Books, Toronto 1990 Haverier
Payson, Herb Dit näsan pekar, sju år i Söderhavet Rabén & Sjögren 1983
Linklater, Eric Djuphavspirater Vingförlaget, Stockholm 1960
Thesleff, Holger Djupsjöseglare, Anteckningar från Passats sista världsomsegling Aktiebolaget Skoglunds Bokförlag, Stockholm 1950
Al Naib, S. K. Dockland – an illustrated historical survey of life and work in east L… North East London Polytechnic 1989
Hillberg, Esbjörn m. fl. Donsöfartyg – förr och nu, En utställning av fartygsmodeller … Grafikerna i Kungälv AB, Kungälv 1999
Dover Strait pilot  The Hydrographer of the Navy 1971 Navigation
McMullen, R. T. Down channel Rupert Hart-Davis, London 1949
Howarth, David dreadnoughts, The Time-Life Books Inc, Amsterdam 1979
Lindemark, Claes Dyktankhset på Galärvarvet. Rapport nr 33. Sjöhistoriska museet, Stockholm 1996 Dykeri
Traung, Olof Döden i vitögat. Två och tjugo kända svenska sjömäns märkligaste äventyr.. A-B. Dahlberg & Co:s Förlag, Stockholm 1914
Fredh, Terje W. Döden lurar under ytan Terje W Fredh, Lysekil 1999
Wetterholm, Claes-Göran Dödens hav, Östersjön 1945 Bokförlaget Prisma, Stockholm 2002
Areschoug, Richard Dödlig resa, Svenska handelsflottans förluster 1939 – 1945 Svenskt Militärhistroriskt Bibliotek 2008
Miller, Russell East Indiamen, The Time-Life Books Inc, Amsterdam 1980 Fartygstyper
Jensen, Knud Chr.; Vedsted, Jakob Ebeltoft – en søkøbstad Ebeltoft Museum 1994
Gardiner, Robert; Brown, David K eclips of the big gun, The, the warship 1906-45 Conway Maritime Press, London 1992
Petersson, Bertil Chr. Ekluten Svensk Sjöfarts Tidnings Förlag, Göteborg 1984
Jangö, Anders El ombord, praktiskt för båtägare Natur och Kultur 2006
Elektroluxbåten Sjöhistoriska Museet 1994 Fartygstyper
Ling, Johan Elevated rock art, GOTARC Serie B, Gothenburg Arch. Thesis 49 Intellecta, Solna 2008
Graninger, Göran m. fl. Emigranter – en bok om den stora utvandringen till Amerika Bokförlaget Bra Böcker AB, Höganäs 1971
Valinder, Berit och Göran Emigrantskeppet ”Minona” af Götheborg Tre Böcker Förlag AB, Göteborg 2012 Namngivet fartyg
Mattsson, Algot En dynastis uppgång och fall Tre Böcker i Göteborg AB, Göteborg 1984 Rederier
Jacobson, Bjarne En genever i Schiedam Båtdokgruppen, Skärhamn 2021
Aughton, Peter En legendarisk seglats – med James Cook och Endeavour mot Terra  Historiska Media, Lund 2001
Eismark, Jan En ny Bohuseka – en byggberättelse, Träbiten 84 Föreningen Allmoge Båtar 1994 Fartygstyper
Jones, Tristan En otrolig seglats Bonniers Grafiska Industrier AB, Stockholm 1981
Jones, Tristan En riktig soppa Nautiska Förlaget AB, Stockholm 2001
Håkansson, Jan En skeppsläkares memoarer Almqvist & Wiksell Förlag AB, Stockholm 1977
Bengtsson, Sven-Åke En svensk tiger Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag 2014 Krigshistoria
Jensen, Jens Kusk En sømands oplevelser i fred og krig Maritim Kontakt, København 1995
Grill, Erik En Valldaskeppares destinationer Småtryck
Millar, George En vit båt från England Alb. Bonniers boktryckeri, Stockholm 1953
E-navigatörens 10 budord Sjöfartsverket Navigation
Kemp, Peter Encyclopedia of ships and seafaring Crown Publishers Inc, New York 1980
Marshall, Chris (red.) encyclopedia of ships, The, the history and specifications of over… Blitz Editions, Enderby 1997
Hansson, Hans Engelska flottan har siktats vid Vinga Rundqvists bokförlag, Göteborg 1984
Andersson, Nils-Åke Engelska till sjöss Svenska Bokförlaget Bonniers, Stockholm 1964 Lexikon
Ramsten, H.; Stenfelt, G. Engelsk-svensk och svensk-engelsk nautisk ordbok P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1917 Lexikon
Dumas, Vito Ensam genom världens stormbälte Alb. Bonniers boktryckeri, Stockholm 1963
Gerbault, Alan Ensam i bräcklig farkost Albert Bonniers förlag, Stockholm 1930
Slocum, Joshua Ensam seglare runt jorden och Liberdades resa Rabén & Sjögren, Stockholm 1964
Gilles, Daniel Ensamkappsegling över Atlanten Forum 1978 Segling
Clarke, D. Ensamseglare genom tiderna Rabén & Sjögren 1977
Lundquist, Hanna Enviromental risk assessment of shipwrecks Chalmers University of Technology, Gothenburg 2016
Brettschneider, Aage Erindringer fra sejskibstiden 1911-1916 København 1972
Nylander, Torsten Ett annorlunda liv, med Cantella i Västindien Rabén & Sjögren 1986
Lind, Hans Ett bildsvep från en udda lotsstation, hamnlotsstationen Klippan, … 1999
Al Naib, S. K. European Docklands, past, present and future Polytechnic of East London, Dagenham 1991
Lindgren, J. Fredrik Evaluating effects of low concentrations of oil in marine benthic communites Chalmers University of Technology, Göteborg 2015
Strömberg, A. E. Exempelsamling i terrester navigation för styrmans- och skepp… Nautiska Förlaget, Stockholm 1958
Heyerdahl, Thor Expedition Ra Bokförlaget Forum 1979
Heyerdahl, Thor Expedition Ra Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1972
Elg, Margareta (red.) m. fl. Expeditíon Ymer -80 Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag, Stockholm 1981
Humble, Richard explorers, The Time-Life Books Inc, Amsterdam 1978
Mortensøn, Ole; Nielsen, Frede Færgerne til Langeland Langelands Museum, Rudkøbing 1985
Davidsson, Jan Fair wind Esselte Wezäta AB, Göteborg 1986
Lund, Kaj Fakta om knop och splits, Praktisk handbok för yrkesmän och … Tidens Förlag 1975
Lund, Kaj Fakta om knop och splits. Praktisk handbok för yrkesmän och båtintr… Tidens Förlag 1975
Critchley, Mike Falklands: Task force portofolie – part 1 Maritime Books, Duloe, Liskeard
Critchley, Mike Falklands: Task force portofolie – part 2 Maritime Books, Duloe, Liskeard
Villiers, A. J. Falmouth for orders Geoffrey Bles, London 1943
Ullman, Magnus Familjen Österman, en skildring av livet i Stockholms skärgård 1889…; del 1 Bokförlaget Magnus Ullman, Stockholm 2003
Ullman, Magnus Familjen Österman, en skildring av livet i Stockholms skärgård 1942…; del 2 Bokförlaget Magnus Ullman, Stockholm 2004
Bernard, Christine Fantastiska båtar IPC International Publishing Company 1974
Knight, Frank Fartyg Saga 1969
Lewis, Edward V.; O´Brien, Robert Fartyg Bokförlaget Aldus/Bonniers, Stockholm 1969
Lewis, Edward V.; O´Brien, Robert Fartyg Bokklubben Svalan/Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1966
Fartygsexekution Sjörättsgruppen Libra, Göteborg 1996
Fartygskännedom – brev 1-5, sammanställd av Broströms Tekniska AB Föreningen Sveriges Flotta, Sjöfartsskolan, Stockholm 1968
Bergström, C. Abr. Fartygsmaskiner III, Förbränningsmotorer, fartygs byggnad och… Svenska Bokförlaget Norstedts, Stockholm 1949 Motorer
Bergström, C. Abr. Fartygsmaskiner, II. sjöångmaskiner P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1928 Motorer
Schildt, Göran Farväl Daphne, 38 års segelfärder i sydliga vatten Wahlström & Widstrand, Stockholm 1987
Rousmaniere, John Fastnet stormen, havskapseglingen Fastnet Race 1979 Forum 1981
Hägge, Eric Fattiglänet blir bördig bygd, Hallands läns hushållningssällskap 1812-…. Meijels Bokindustri, Halmstad 1962
Ervø, Jens Fem-masteren ”Københavvn” Kornerup og Barnø´s Forlag, København 1932
Whipple, A. B. C. Fighting sail Time-Life Books Inc, Amsterdam 1978
Krantz, Gurra; Fisher, Bob; Torstenson, Jan Fighting Spirit, den dramatiska berättelsen om team SEB:s utmaning… Page One Publishing, Stockholm 2002
Traung, Jan-Olof Fishing boats of the world Fishing News (Books) Limited, London 1966 Fartygstyper
Traung, Jan-Olof Fishing boats of the world, Del 2 Fishing News (Books) Limited, London 1960 Fartygstyper
Quirin, Bertil Fiskare; Träbiten nr 86 Föreningen Allmoge Båtar 1994
Fiskeri- og havsforskningens fartøyer 1900-1990 og mennene som… Havforskningsinstitutet, Bergen Fartygstyper
Göransson, Gösta Fisket och dess utövare i Trelleborg… Båtdokgruppen 1995
Lindheimer, Leif m. fl. Fitidsskepparen, Arbetsbok för Kustskepparintyget Nautiska Förlaget, Stockholm 2003
Jedeur-Palmgren, Gunnar Fjärbaggar, skeppsläster och bondesegel, särtryck, Forum Navale nr 21 Sjöhistoriska Samfundet, Stockholm 1964 Småtryck
Wahlström, Göran Flottan och pansarskeppen P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1935
Mattsson, Algot flytande palatsen, De Tre Böcker 1983 Fartygstyper
Steensen, R. Steen (red.) m. fl. Flåden genom 450 år Martins Forlag, København 1961
Olsen, Gunnar; Storgaard, Svenn Flådens sibe og fartøjer 1945-1995 Marinehistoriske Skrifter, København 1998
forende Dampskibs-Selskab Aktieselskab 1866-1941, Det Det Berlingske Boktrykkeri A.S., København 1941
Högberg, Leif; Ohlsson, Jan Erik Fortsättningen… militär utflykt, en vägvisare till militärhistoriska … Det lilla militärhistoriska förlaget 2008
Müller, Leos Forum navale Nr 58 Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 2003 Tidskrifter
Bowness, Edward four-masted barque, The Percival Marshall & Co. Ltd, London 1955 Fartygstyper
Strömsnäs, Peter Fredens hav Bonniers 1978
Steensen, R. Steen Fregatten Jylland Nationalmuseet 1965
Munchaus Petersen, Holger Frem ad søvejen Fiskeri- og Sjøfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg 1988
Alexandersson, Eric S. Fri lejd Gummessons Boktryckeri AB, Falköping 1974
Gruppe, Henry E. frigates, The Time-Life Books Inc, Amsterdam 1979 Fartygstyper
Ramberg, Sten Fritidsskepparn, Navigation och sjömanskap för förar- och kustskepparin… Nautiska Förlaget, Stockholm 2004
Fritzes ångbåts- & turistkarta öfver Stockholms omgifningar Fritzes Kartor
Mattsson, Algot From lake and river to distant oceans, Broström  1865 – 1965 Oscar Isacsons Tryckeri AB, Göteborg 1965 Rederi
Allansson, Ove Frysarnas värme Högmans Förlag AB 1998
Bekkestad, Tone Fråga Tone om vädret. Bokförlaget Forum, Stockholm 2005
Åhlund, Bertil Från af Chapman till Drottning Victoria, minnen från ungdomsåren i… Abrahamsons Tryckeri AB 2000
Bergman, Ulf Från bondelots till yrkesman Lund University Press, Lund 1995
Forssbeck, Bengt Från Ingegerd till Visby, svenska örlogsfartyg under 140 år 1860-2000 Förlag Axel Abrahamson Tryckeri AB 2000
Müntzing, Bertil Från jungman till kapten, Bertil Müntzing på haven 1914-1918 2013 Biografier
Risfelt, Anna (red.) Från lastageplats till logistikcentrum Förbundet Sveriges Hamnar 2006
Grill, Erik Från Nidingen till Gåsekil Geson Grafiska AB, Kungsbacka 1995
Svensson, Sam Från Rålamb till Rajalin, Särtryck årsbok 1948 Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum, Stockholm 1948 Skeppsbyggnad
Matz, Erling (red.) Från Å till Ö Svenska Kryssarklubben 1997 Årsbok
Hagman, Thore E. W. Från åror till vattenjet Sjöräddningssällskapet 2006
Hillberg, Esbjörn; Sellman, Harry Fyrbesökshandboken, Svenska Fyrsällskapets guide till Sveriges fyrar Svenska Fyrsällskapet 1999 Fyrar
Højrup, Ole Fyrbøder og maskinmester, Søens Folk 4 Nationalmuseet, København 1986
Ask, Victoria; Sidén, Maria Fyrguide, från Kattholmen till Smygehuk Byggförlaget, Stockholm 2000 Fyrar
Fyrplatser i Hallands län, kulturhistorisk inventering Stiftelsen Hallands Länsmuseer Halmstad och Varberg 1980 Fyrar
Werner, Björn Fyrskepp i Sverige – historien om fyrskeppsepoken 1831-1972 C B Marinlitteratur AB, Falkenberg 1999
Wirdheim, Anders; Carlén, Thomas Fåglstråk, Halland fågelliv i ord och bild. Bokförlaget Spektra AB, Halmstad 1986
Bergstrand, Carl-Martin Fångar på Nya Elfsborg under 1700-talet Gumperts Förlag, Göteborg 1959
Risberg, Matz L Färjor och passagerarfartyg i trafik till Sverige och Finland 1975-07-01 Frank Stenvalls Förlag, Malmö 1976
Moberg, Einar För fulla segel, en bok om Abraham Rydbergs Stiftelses verks… Biblioteksböcker, Stockholm 1957
Johnsson, Lennart (red.) Förbund på sju hav, Del 3 Seko sjöfolk 1998
Föreningen Allmoge Båtar, föreningens verksamhet 1993; Träbiten  83 Föreningen Allmoge Båtar 1993
Föreningen Gamla Majgrabbar 2019-2020 Föreningen Gamla Majgrabbar, Göteborg 2019 Tidskrifter
Hindrichsson Grill, Anders Galeasen Sylvanders uppbringning Småtryck
Galtabäcksskeppet Galtabäcks båtmuseum Namngivet fartyg
Galten ”från historia till verklighet” Galtabäcksskeppets bygglag 2009
Bergman, Ernst Gamla Varvet vid Göteborg 1660-1825 Sjöfartsmuseet i Göteborg 1954
Carr, Frank G. G. Gipsy Moth IV Pitkin Pictorials Ltd, London 1969
Forester, C. S. good shepherd, The Sphere Books Limited, London 1979
Cullberg, Kerstin; Ståhl, Elisabeth (red.) Gordon Macfie – loggböcker, ur konstnärens dagböcker 1960-1971 Bohusläns hembygsförbund nr 21 1986 Biografier
Matanle, Ivor Gothenburg – Göteborg Colour Library Books Ltd, Guildford 1986
Ballard, Robert D.; Hamilton Morgan, Michael Graveyards of the Pacific, from Pearl Harbor to Bikini Atoll National Geographic Society 2001
Maddocks, Melvin great liners, The Time-Life Books Inc, Amsterdam 1978
Neill, Peter; Ehrenwald Krohn, Barbara Great maritime museums of the world Balsam Press Inc, New York 1991
Heikell, Rod Greek waters pilot Imray Laurie Norie & Wilson Ltd 1987 Navigation
Dalnäs, Torbjörn (red.) m. fl.  Gränslös sjöfart, Sjöhistorisk årsbok 2008-2009 Statens maritima museer, Stockholm 2009 Årsböcker
Björklund, Anders Gubbar – historier och namn från Stockholms hamn Sjöhistoriska museet och komittén för stockholmsforsk… 1999
Guidance manual for the inspection of condition assessment of tanker… International Chamber of Shipping an Oil Companies… 1986
Guide to certification of tests and examination of cargo gear on all vessels… National cargo bureau, Inc 1961
Tilosius, Marie Gäveskär, livet på en fyrplats i inloppet till G… Träbiten 116, Föreningen Allmogebåtar 2002
Götaverken, nr 10 – januari 1947 Götaverken, Göteborg 1947 Varv
Nyström, Per m. fl. Göteborg Gullers International AB, Stockholm 1980
Hilmersson, Anders Göteborg – Sverige största hamnstad, dåtid – nutid – framtid Tukan förlag, Göteborg 2015 Hamnar
Flygare, Eddie Göteborg 1875-1950 hamnen Göteborgs Historiska Museum, Göteborgs Sjöfartsm… 1994 Hamnar
Öhnander, Bengt A. Göteborg berättar – en stadsvandring med Gustav II Adolf Tre Böcker Förlag AB, Göteborg 1998
Göteborgs fartygs-befälhavare förening 1883-1983 Josef Bergendahls Boktryckeri, Göteborg 1933
Hellquist, Elof Göteborgs gatnamn Göteborgs Aftonblads Akt.-Bolags Tryckeri, Göteborg 1911
Bonsdorff, Leo Göteborgs Hamn genom tiderna, häfte 02 Elanders Boktryckeri Aktiebolag, Göteborg 1929 Hamnar
Bonsdorff, Leo Göteborgs Hamn genom tiderna, häfte 03 Elanders Boktryckeri Aktiebolag, Göteborg 1929 Hamnar
Bonsdorff, Leo Göteborgs Hamn genom tiderna, häfte 04 Elanders Boktryckeri Aktiebolag, Göteborg 1929 Hamnar
Bonsdorff, Leo Göteborgs Hamn genom tiderna, häfte 05 Elanders Boktryckeri Aktiebolag, Göteborg 1929 Hamnar
Bonsdorff, Leo Göteborgs Hamn genom tiderna, häfte 06 Elanders Boktryckeri Aktiebolag, Göteborg 1929 Hamnar
Bonsdorff, Leo Göteborgs Hamn genom tiderna, häfte 07 Elanders Boktryckeri Aktiebolag, Göteborg 1929 Hamnar
Bonsdorff, Leo Göteborgs Hamn genom tiderna, häfte 08 Elanders Boktryckeri Aktiebolag, Göteborg 1929 Hamnar
Bonsdorff, Leo Göteborgs Hamn genom tiderna, häfte 09 Elanders Boktryckeri Aktiebolag, Göteborg 1929 Hamnar
Bonsdorff, Leo Göteborgs Hamn genom tiderna, häfte 10 Elanders Boktryckeri Aktiebolag, Göteborg 1930 Hamnar
Bonsdorff, Leo Göteborgs Hamn genom tiderna, häfte 11 Elanders Boktryckeri Aktiebolag, Göteborg 1930 Hamnar
Bonsdorff, Leo Göteborgs Hamn genom tiderna, häfte 12 Elanders Boktryckeri Aktiebolag, Göteborg 1930 Hamnar
Öhnander, Bengt A. Götebosska gubbs å gumms Tre Böcker Förlag AB, Göteborg 2002
Jensen, Jens Kusk Haandbog i praktisk sømandsskab Høst & Søns Forlag, København 1978
Persson, Bengt-Arne; Jern, Henrik; m. fl. Halland i gamla bilder LTs förlag, Stockholm 1979
Halland vår bygd 1946 Hallands Hembygdsförbunds Årsbok 1946 Tidskrifter
Halland vår bygd 1947 Hallands Hembygdsförbunds Årsbok 1947 Tidskrifter
Halland vår bygd 1948 Hallands Hembygdsförbunds Årsbok 1948 Tidskrifter
Halland vår bygd 1949 Hallands Hembygdsförbunds Årsskrift 1949 Tidskrifter
Halland vår bygd 1957 Hallands Hembygdsförbunds Årsskrift 1957 Tidskrifter
Halland vår bygd 1958 Hallands Hembygdsförbunds Årsskrift 1958 Tidskrifter
Heidenblag, Gunnar (red.) Hamnguide Handelsflottans välfärdsråd 1954
Konstam, Angus Hampton Roads 1862, first clash of the ironclads Osprey Publishing Ltd, Wellingborough 2002
Grenander, Sven Handbok för långfärdsseglare Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1921
Bergström, C. A. (red.) Handbok i sjöfart, Del I Natur och Kultur, Stockholm 1951
Bergström, C. A. (red.) Handbok i sjöfart, Del II Natur och Kultur, Stockholm 1951
Christensson, S. Handbok i stuvning och stuvningsutrymme Gumperts Förlag AB, Göteborg 1955
Behrens, Björn Peter Handbok i träbåtsvård, renovering och underhåll Nautiska Förlaget AB, Stockholm 1999
Scott, R. W. Handy Medical Guide for Seafarers Fishing News (Books) Ltd 1969
Johnson Bue, Nils Hans lots och andra berättelser från Bohuslän Tre Böcker Förlag AB, Göteborg 1989
Harry – Föreningen L. Laurin, medlemsskrift 1998 Föreningen L. Laurin, Lysekil 1998
Hav i dikt och bild Bernces Förlag 1971
Stolt, Carl-Magnus Hav, Filosofiska strandhugg vid en flik av världshavet CKM Förlag, Stockholm 2018
Hermansson, Robert Havens stråtrövare, om pirater, kapare och buckanjärer P.A. Norstedt & Söner AB, Stockholm 1999 Sjöröveri
Carson, Rachell L. Havet Tidens Bokklubb 1955
Luckner, Felix von Havet mitt liv Berghs Förlag AB, Stockholm – Malmö – Hälsingborg 1968
Havet och vi 1962; 1-4, 6-12 Kungstryck AB, Kungsbacka 1962 Tidskrifter
Havet och vi 1963; 1-2, 4-7, 10 Havet och Vi, Stockholm 1963 Tidskrifter
Havet och vi 1964; 3-4, juli, 7-9 Havet och Vi, Göteborg 1964 Tidskrifter
Havet och vi 1965; 4, 6, 9-12 Havet och Vi, Göteborg 1965 Tidskrifter
Havet och vi 1966; 2 Havet och Vi, Göteborg 1966 Tidskrifter
Landström, Björn Havet utan ände Forum 1953
Mentze, Ernst Havets Danmark, Denmark and the sea P. Haase & Søns Forlag, København 1952
Dalnäs, Torbjörn Havets ord Breakwater Publishing AB, Göteborg 2015 Lexikon
Serafini, Flavio Havets skönheter, Klassiska segelbåtar från hela världen Globe Förlaget 2008 Segelbåtar
Lewis, David Havets stigfinnare – hemligheten bakom söderhavsfolkens navigeringskonst Hallonquist Bokförlag, Stockholm 1990
Havsörnen – Sea Eagle Aktiebolaget Örnmaskiner, Storebro Småtryck
Björkman, Ulla, m. fl. Hemman och gårdar i Onsala socken – från danska tiden till nutid A-Script Förlag, Göteborg 2018
Åhlund, Bertil Historia kring flottans kanoner Marinlitteraturföreningen, Stockholm 1998
Historiska brott – svenska mord & mysterier Expressen – GT – Kvällsposten 2020 Tidskrifter
Areschoug, Richard Hitlers pirater, Tyska kapare under andra världskriget Svenskt Militärhistroriskt Bibliotek 2011
Crumlin-Pedersen, Ole; Trakadas, Athena Hjortspring – a pre-roman iron-age warship in context Special-Trykkeriet Viborg a-s 2003 Namngivet fartyg
Jönsson, Olof Hundra år av rederihistoria, Rederiaktiebolaget Kärnan… NP-Tryck AB, Helsingborg 1997 Rederier
Hundra år med Svensk Sjöfarts Tidning, 100 år 1905-2005 Sveriges Redareförening, Göteborg 2005 Tidskrifter
Johnson, Pål Espolin Hurtigruta J. W. Cappelens Forlag  1992
Hus och människor, Hallands-modellen ger gamla hus nytt liv… 1998
Mattsson, Algot Huset Broström, bilder ur ett världsföretag Astrid & Kärnekull Förlag AB, Stockholm 1980 Rederier
Coles, K. Adlard Hårt väder till havs Norstedts Förlag AB, Stockholm 1989
Häcklehagens historia 2018 Småtryck
Jansson, Sverker; Lundberg, Erik B. (red.) m. fl. Hällristningar och hällmålningar i Sverige Bokförlaget Forum 1994
Korn, Dan Hälsning från Göteborg – göteborgska vykort 1891-1960 valda och … Rolf Förlag, Skövde 1998
Höjd- och asimuttabellen H.Q. 211 Navigation
Olsson, Helge Hör vågornas brus Textab, Arboga
Garnet, Jan I dialog med historien Sjöhistoriska museet 1994
Landsell, Olle I huvudet på en ensamseglare Rabén Prisma 1998
Danielsson, Bengt; Burenhult, Göran I James Cooks kölvatten Förlags AB Wiken, Höganäs 1991 Upptäcktsresor
Göthe, Kjell I tacksamt minne, nedslag i en släkts seglats Kjell Göthe Media, Växjö 2013 Släktkrönika
Nylén, Erik I österled. Med vikingaskepp mot Miklagård. 1. Uppströms genom Polen RAÄ och Statens maritima museer, Stockholm 1983
Miller, David illustrated directory of warships from 1860 to the present day, The Greenwich Editions, London 2005 Fartygstyper
IMCO:s standard marine navigational vocabul.. Sjöfartsverket 1976 Lexikon
Jones, Tristan incredible voyage, a personal odyssey, The The Bodley Head Ltd, London 1979
Edwards, L. A. Inland waterways of Great Britain Imray Laurie Norie & Wilson Ltd, Huntingdon 1985
Instruktion för radiotelegramtjänsten vid … Televerkets Radiovision, Stockholm 1980
Instruktion för svenska fartygsstationer … Televerkets Radiovision, Stockholm 1978
Instruktionsbok – West Bend, 3 1/2, 6, 9, 45, 50 och 80 hk A/B Motorkraft, Stockholm Båtmotorer
Instruktionsbok – West Bend, 3,5-45 hk A/B Motorkraft, Stockholm 1964 Båtmotorer
Brandin, Tore; Conradi, Henrik Instruktionsbok till fartygskylmaskiner Stal Finspong 1954
International convention for the safety of life at sea International Maritime Organization, London 1986
SMHI Internationell molnatlas P A Norstedt & Söner 1946
Klint, Gust. af; Krusenstierna, H. von Internationell signalbok Kungl. Boktryckeriet P A Norstedt & Söner 1902
Jones, Tristan Is i sikte Ehrenblad Editions AB, Lidingö 1997
Fischer, Knud Isbryder – på togt med Danbjørn og Elbjørn Komma & Clausen Bøger, København 1990
Fischerström, Staffan Isbrytare – med statens isbrytare under 80 år C B Marinlitteratur AB, Falkenberg 1997
Heikell, Rod Italian waters pilot Imray Laurie Norie & Wilson Ltd 1983 Navigation
Steiner, Anita Jacob seglar till Kina, Ostindiefararen Götheborgs resa… Bokförlaget Oktant 1999
Borgenstam, Curt; Insulander, Per; Kaudern, G. Jagare C B Marinlitteratur 2002 Fartygstyper
Syvertsen, Svein Jakten på Louis et Anne 2006
Gunnarsson, Thomas Jakten Westvind, Orustbygget som blev kvar Båtdokgruppen AB, Skärhamn 2014 Namngivet fartyg
Jones, Tristan Jakten Westvind, Orustbygget som blev kvar Nautiska Förlaget AB, Stockholm 2001 Fartygstyper
Gyllenhaal, Lars Jan och Nordens frihet, En svensk frivillig i Finland och Norge Fischer & Co 2014 Krigshistoria
Moore, John Jane´s fighting ships 1986-87 Jane´s Publishing Company Limited, London 1986 Fartygstyper
Jane´s fighting ships of world war II Bracken Books, London 1989 Fartygstyper
Hutchinson, Robert Jane´s warships recognition guide Harper Collins Publishers, London 2002 Fartygstyper
Fukui, Shizuo Japanese naval vessels at the end of world war II Greenhill Books, London 1992 Fartygstyper
Rundkvist, Vincent Jarramas – Livet ombord på en fullriggare Axel Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 1990
Svärdskog, Karl-Eric Jenny Lind – från Näktergal till fågelskrämma Kark-Eric Svärdskog 2004
Kindberg, Marianne; Tingdal, Birgitta Johanna Hård. En sjörövarhistoria Tre Böcker Förlag AB, Göteborg 2013
Jönsson Runvik, Margaretha John Ericsson – resan mot solen Förlaget Pärlemor, Karlstad 1996
Ridgway, John och Marie Christine Jorden runt kappseglingen 1977-78 Rabén & Sjögren 1979
Jotun´s guide to marine fouling Jotun Marine Coatings, Sandefjord, Norge
Axell, Albert; Kase, Hideaki Kamikaze – Japans självmordspiloter Historiska media 2004 Krigshistoria
Nordhoff, Charles; Hall, James Norman Kamp mot sjön  – Myteristernas ö Alb. Bonniers boktryckeri, Stockholm 1948
Ingelman-Sundberg, Catharina Kampen mot bränningarna Förlags AB Wiken, Höganäs 1991
Innes, Hammond Kampen om Mary Deare Albert Bonniers förlag 1959
Nylander, Torsten Kanalvägen till Medelhavet med Cantella II Rabén & Sjögren 1988
Grill, Erik Kaparen Le Mercure och ockupationen av Svenska Pommern 1812 Sjöhistoriska Samfundet Småtryck
Gedda, Peter Kappsegling, regler med kommentarer Rabén & Sjögren, Stockholm 1964
Twiname, Eric Kappseglingsregler, de nya kappseglingsreglerna 1977-1980 Bokförlaget Spektra AB, Halmstad 1977
Traung, Olof Kapten Lundgren – en skeppsredares historia Aktiebolaget Nautics Förlag, Göteborg 1944 Biografier
Ellsberg, Edward Kapten Paul Alb. Bonniers Förlag, Stockholm 1943
Kasta loss, lärobok i segling och båtkunskap Marinförlaget AB 1978
Moscow, Alvin Katastrofkurs Andrea Doria – Stockholm Sven-Erik Berghs Associates Inc, New York 1959 Haverier
Sundqvist, Lennart Kinningbåtar, särtryck ur Västerbotten nr 2/80 Skellefteå museum 1988 Fartygstyper
Moberg, Carl-Axel Kivikgraven, Svenska fornminnesplatser Almqvist & Wiksells, Stockholm 1957
Hubendick, Bengt Klipperskepp Zindermans 1982
Fredh, Terje W. Klot över tratt Terje W Fredh, Lysekil 2001
Knapegården, ”där framme”, Onsala socken, Kungsbacka kommun Länsstyrelsen i Hallands Län, Kulturmiljöenheten 1994
Miller, David Knep med rep och snöre Berghs Förlag AB, Stockholm 2000
Ström, Nils; Eneström, Anders Knopar sjömanstradition som hobby ICA-Förlaget, Västerås 1961
Ström, Nils; Eneström, Anders Knopar sjömanstradition som hobby ICA-förlaget AB, Västerås 1979
Ström, Nils; Eneström, Anders Knopar sjömanstradition som hobby ICA-Förlaget, Västerås 1965
Altimiras, J. Knopar till sjöss ICA bokförlag, Västerås 1985 Knopar
Wallander, Gösta Knäppen kanin! Skeppsgosseminnen Axel Abrahamsons Tryckeriaktiebolag, Karlskrona 1984
Lyman, Bent (red.) Komma´s havnelods 2007-2009 Aschehoug Dansk Forlag A/S 2007
Jensen, Erling; Ulstein, Ragnar (red.) Kommandouppdrag i ockuperade Norge Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag 2013 Krigshistoria
Forester, C. S. Kommendör Hornblower Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1945
Ericson, Gustaf Kommentar till sjölagen och haaglagen Svenska Bokförlaget Norstedts, Stockholm 1964
Kompendium i segelbåtskonstruktion 1986
Pereira dos Reis, Philip Konstiga båtar märkliga öden Balkong Förlag AB, Stockholm Fartygstyper
Lundström, Evert Konungens kapare. En historisk roman från karolinertiden. Bonniers 1989 Kaperi
Sjögren, Yngve; Uhrenius, Björn Kors och tvärs i Roslagen Almqvist & Wiksell Förlag AB, Stockholm 1980
Kort 1, Symboler – Förkortningar – Begrepp i svenska sjökort Sjöfartsverket, Norrköping 2008 Navigation
Krigsseglargruppen (red.) Krigsseglare Tre Böcker Förlag AB, Göteborg 1997
Kring kajutlampan Svensk Sjöfarts Tidnings Förlag, Göteborg 1977
Kring kajutlampan II Svensk Sjöfarts Tidnings Förlag 1980
Hermansson, Robert Kring kajutlampan III, skrönor och sanningar från sju hav och alla tider Svensk Sjöfarts Tidnings Förlag AB 2000
Hermansson, Robert (red.) Kring kajutlampan IV, över ogästvänliga hav mot hägrande horisonter Breakwater Publishing, Göteborg 2008
Lundgren, Kurt Kronan – Kalmar läns museums utställning
Kronologiska anteckningar, viktigare händelser i Göteborg under 1600-talet Rundqvist Boktyckeri, Göteborg 1989
Ardelius, Lars Kronprinsarna P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1976
Borgenstam, Curt; Insulander, Per; Åhlund, Bertil Kryssare – med svenska flottans kryssare under 75 år C B Marinlitteratur, Falkenberg 1993 Fartygstyper
Tornehed, Stig Kungsbackagumman Nordhallands hembygdsförening 1965
Kungsholm, Svenska Amerika Linien, Göteborg direkt New York… Wald. Zachrissons Boktryckeri AB, Göteborg 1928 Namngivet fartyg
Kungsörnen, Storö I, Storö II, Svanö, Solö I, Solö II, Havsörnen Aktiebolaget Örnmaskiner, Storebro
Lindbom, Gert; Berghede, Dick Kurs och bäring, förarintyg – kustskepparintyg Sjösportskolan 2002
Berghede, Dick; Nordström, Karl & Nina Kurs och bäring, förarintyg – kustskepparintyg, 13:e upplagan Sjösportskolan 2010
Toumelin, J. Y. Le Kurun Wahlström & Widstrand, Stockholm 1954
Larsson, Bengt Kusten är klar! Om en kajakfärd runt hela Sveriges kust. Bengt Larssons Förlag, Svartsjö 2005
Hofsten, Gustaf von, Rosenius, Frank  (red.) Kustflottan, De svenska sjöstridskrafterna under 1900-talet Svenskt Militärhistroriskt Bibliotek 2016
Nilsson, Göran Kustvakt – lotsar, sjöräddning, fyrväsen Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1965
Hermansson, Jan Ingvar m. fl. Kyrkbacken och dess historia ABE Tryck i Helsingborg AB, Helsingborg 1996
Tollesson, Håkan Kyrkskeppen vid Västerhavet Bokförlaget Briggen 2009 Fartygstyper
Fjellsson, Sigvard Kågen, Dokumentation av ett båtbygge Föreningen Allmogebåtar 1981 Fartygstyper
Nilsson, Walter Kölsvin – roman om sjöfart Bokförlaget Settern 1987
Traung, Olof Lars Gathenhielm, kaperiverksamhet under Karl XII:s tid Aktiebolaget Nautics Förlag, Göteborg 1952
Hjortsjö, Carl-Henrik; Sandklef, Albert Lars Gathenhielms vittnesbörd Aktiebolaget Nautics Förlag, Göteborg 1957
Ericson Wolke, Lars Lasse i Gatan, Kaparkriget och det svenska stormaktsväldets fall Historiska Media, Lund 2006
Ericson, Lars Lasse i Gatan, Kaparkriget och det svenska stormaktsväldets fall Historiska Media, Lund 1997
Christensson, S. Lastens hantering Christenssons Förlag, Jönköping 1954
Lönn, Jörgen Lawhill, 4-mastad järnbark 1992 Namngivet fartyg
Lundberg, Lennart Lejdtrafik och kvarstad; Marinlitteraturföreningen nr 85 Marinlitteraturföreningen 1999
Rietz, Magnus Leuchttürme in Schweden Bokförlaget T. Fischer & Co AB 2001 Fyrar
Blüchel, Kurt G. (red.) Levande kust IPC International Publishing Company 1987
Escarpit, Robert Leve republiken! Bernard Hazembat går till sjöss Förlags AB Wiken, Höganäs 1986
Fox, Robert Liners, The Golden Age Getty Images, London 1999
Danelius, Mia; Lundgren, Christer Livet på Nidingen Föreningen Nidingens Vänner, Onsala 1997
Lloyd´s calendar 1967 Lloyd´s, London 1967
Lloyd´s register of shipping 1931-32, vol 1 Lloyd´s Register of Shipping, London 1931 Skeppslistor
Lloyd´s register of shipping 1938-39, vol 1 Lloyd´s Register of Shipping, London 1938 Skeppslistor
Lloyd´s register of shipping 1969-70, Register of ships A – L Lloyd´s Register of Shipping, London 1969 Skeppslistor
Lloyd´s register of shipping 1969-70, Register of ships M – Z Lloyd´s Register of Shipping, London 1969 Skeppslistor
Lloyd´s register of shipping 1971-72, Register of ships A – L Lloyd´s Register of Shipping, London 1971 Skeppslistor
Lloyd´s register of shipping 1971-72, Register of ships M – Z Lloyd´s Register of Shipping, London 1971 Skeppslistor
Lloyd´s register of shipping 1973-74, Register of ships A – L Lloyd´s Register of Shipping, London 1974 Skeppslistor
Lloyd´s register of shipping 1973-74, Register of ships M – Z Lioyd´s Register of Shipping, London 1973 Skeppslistor
Lloyd´s register of shipping 1975-76, Register of ships A – L Lloyd´s Register of Shipping, London 1975 Skeppslistor
Lloyd´s register of shipping 1975-76, Register of ships M – Z Lloyd´s Register of Shipping, London 1975 Skeppslistor
Lloyd´s register of shipping 1981-82, Register of ships A – G Lloyd´s Register of Shipping, London 1981 Skeppslistor
Lloyd´s register of shipping 1981-82, Register of ships H – O Lloyd´s Register of Shipping, London 1981 Skeppslistor
Lloyd´s register of shipping 1981-82, Register of ships P – Z Lloyd´s Register of Shipping, London 1981 Skeppslistor
Lloyd´s register of shipping 1986-87, Register of ships A – G Lloyd´s Register of Shipping, London 1986 Skeppslistor
Lloyd´s register of shipping 1986-87, Register of ships H – O Lloyd´s Register of Shipping, London 1986 Skeppslistor
Lloyd´s register of shipping 1986-87, Register of ships P – Z Lloyd´s Register of Shipping, London 1986 Skeppslistor
Lloyd´s register of shipping, Supplement and new entries to the 1981-82 … Lloyd´s Register of Shipping, London 1982 Skeppslistor
Lloyd´s register of shipping, Supplement and new entries to the 1986-87 … Lloyd´s Register of Shipping, London 1987 Skeppslistor
Rosendahl, Leif L. Lodser i arbejde ved Marstal Marstal Sjøfartsmuseum, Marstal 1993
Vega, Georg Freyherrn von Logarithmisch – trigonometrisches Handbuch Weidmannische Buchhandlung, Leipzig 1826
Logaritmiska navigationstabeller Nautiska Förlaget AB, Stockholm 1945
Blæsild, Benno (red.) Logbogen – Aarhus Søhistoriske Selskab, specialudgave juli 2007 Aarhus Søhistoriske Selskab 2007
Enqvist, Wyn; Dahl, Claes-Göran (red.) Loggbok från kust och hav 2002 Canopus förlag 2001
Dahl, Claes-Göran; Enqvist, Wyn (red.) m. fl. Loggbok från kust och hav 2003, tema – Stockholm – Sjöfartsstaden Canopus Förlag AB 2003
Mattsson, Algot Loggbok från Neptun Seroco Reklam AB, Göteborg 1970
Dahl, Claes-Göran; Enqvist, Wyn (red.) m. fl. Loggboken från kust och hav 2004, tema – Öresund Canopus Förlag 2004
Dahl, Claes-Göran; Hofvander, Annette (red.) Loggboken från kust och hav 2005, tema – Roslagen Canopus Förlag 2005
Börjesson, Dick; Dahl, Claes-Göran (red.) m. fl. Loggboken från kust och hav 2006, tema – Göteborg Canopus Förlag 2006
Nyblom Gnosspelius, Titti Loggboksblad Utbildningsförlaget Brevskolan, Stockholm 1991
Syvertsen, Svein Lokalhistorie fra havets bunn Snartrykk, Farsund 2004
Ellmers, Chris; Werner, Alex London´s lost riverscape, a photographic panorama Guild Publishing, London 1988
Chichester, Sir Francis lonely sea and the sky, The Pan Books Ltd, London 1964
Longitude 02 JE Carlstedt förlag ab, Stockholm Tidskrifter
Longitude 03 JE Carlstedt förlag ab, Stockholm Tidskrifter
Longitude 04 JE Carlstedt förlag ab, Stockholm Tidskrifter
Longitude 05 JE Carlstedt förlag ab, Stockholm 1970 Tidskrifter
Longitude 06 JE Carlstedt förlag ab 1971 Tidskrifter
Longitude 07 JE Carlstedt förlag ab 1972 Tidskrifter
Longitude 08 JE Carlstedt förlag ab 1973 Tidskrifter
Longitude 09 JE Carlstedt förlag ab 1974 Tidskrifter
Longitude 10 JE Carlstedt förlag ab 1975 Tidskrifter
Longitude 11 JE Carlstedt förlag ab 1976 Tidskrifter
Longitude 12 JE Carlstedt förlag ab 1977 Tidskrifter
Longitude 14 JE Carlstedt förlag ab 1978 Tidskrifter
Longitude 15 JE Carlstedt förlag ab 1979 Tidskrifter
Longitude 16 JE Carlstedt förlag ab 1980 Tidskrifter
Longitude 17 Carlstedt Förlag AB 1981 Tidskrifter
Longitude 18 Carlstedt Förlag AB 1982 Tidskrifter
Longitude 19 Carlstedt Förlag AB, Stockholm 1983 Tidskrifter
Longitude 20 Carlstedt Förlag AB, Stockholm 1984 Tidskrifter
Longitude 21 Carlstedt Förlag AB, Stockholm 1985 Tidskrifter
Longitude 22 Carlstedt Förlag AB, Stockholm 1986 Tidskrifter
Longitude 23 Carlstedt Förlag AB, Stockholm 1987 Tidskrifter
Longitude 24 Carlstedt Förlag AB, Stockholm 1988 Tidskrifter
Longitude 25 Carlstedt Förlag AB, Stockholm 1989 Tidskrifter
Longitude 26 Carlstedt Förlag AB, Stockholm 1990 Tidskrifter
Longitude 27 (innehåller register över skepp omnämnda i nr 1-27) Carlstedt Förlag AB, Stockholm 1991 Tidskrifter
Longitude 28 Carlstedt Förlag AB, Stockholm 1992 Tidskrifter
Longitude 29 Carlstedt Förlag AB Tidskrifter
Longitude 30 Carlstedt Förlag AB, Stockholm 1994 Tidskrifter
Longitude 31 Carlstedt Förlag AB, Stockholm 1995 Tidskrifter
Longitude 32 Carlstedt Förlag AB, Stockholm 1996 Tidskrifter
Longitude 33 Carlstedt Förlag AB, Stockholm 1997 Tidskrifter
Longitude 34 Carlstedt Förlag AB, Stockholm 1998 Tidskrifter
Longitude 35 Carlstedt Förlag AB, Stockholm 1999 Tidskrifter
Delgado, James P. Lost warships: An archaeological tour of war at sea Checkmark Books, New York 2000
Mitford, William Lovely she goes! Sphere Books Ltd 1981
Matz, Erling (red.) Lugnare vatten, människor och båtar i konst och foto Svenska Kryssarklubben 1994 Årsbok
Rousmaniere, John luxury yachts, The Time-Life Books Inc, Amsterdam 1981 Fartygstyper
Låt oss skapa – Världens finaste maritima museum – i Göteborg 1985
Länspumpen 1982; 1 Västra Kretsen av Klubb Maritim, Göteborg 1982 Tidskrifter
Länspumpen 1985; 4 Västra Kretsen av Klubb Maritim, Göteborg 1985 Tidskrifter
Länspumpen 1991; 2 Västra Kretsen av Klubb Maritim, Göteborg 1991 Tidskrifter
Länspumpen 1992; 1-4 Västra Kretsen av Klubb Maritim, Göteborg 1992 Tidskrifter
Länspumpen 1993; 1-4 Västra Kretsen av Klubb Maritim, Göteborg 1993 Tidskrifter
Länspumpen 1994; 1-4 Västra Kretsen av Klubb Maritim, Göteborg 1994 Tidskrifter
Länspumpen 1995; 1-4 Västra Kretsen av Klubb Maritim, Göteborg 1995 Tidskrifter
Länspumpen 1996; 1-4 Västra Kretsen av Klubb Maritim, Göteborg 1996 Tidskrifter
Länspumpen 1997; 1-4 Västra Kretsen av Klubb Maritim, Göteborg 1997 Tidskrifter
Länspumpen 1998; 1-4 Västra Kretsen av Klubb Maritim, Göteborg 1998 Tidskrifter
Länspumpen 1999; 1-4 Västra Kretsen av Klubb Maritim, Göteborg 1999 Tidskrifter
Länspumpen 2000; 1-4 Västra Kretsen av Klubb Maritim, Göteborg 2000 Tidskrifter
Länspumpen 2001; 1-4 Västra Kretsen av Klubb Maritim, Göteborg 2001 Tidskrifter
Länspumpen 2002; 1-4 Västra Kretsen av Klubb Maritim, Göteborg 2002 Tidskrifter
Länspumpen 2003; 3-4 Västra Kretsen av Klubb Maritim, Göteborg 2003 Tidskrifter
Länspumpen 2004; 1-4 Västra Kretsen av Klubb Maritim, Göteborg 2004 Tidskrifter
Länspumpen 2005; 1-4 Västra Kretsen av Klubb Maritim, Göteborg 2005 Tidskrifter
Länspumpen 2006; 1-4 Västra Kretsen av Klubb Maritim, Göteborg 2006 Tidskrifter
Länspumpen 2007; 1-4 Västra Kretsen av Klubb Maritim, Göteborg 2007 Tidskrifter
Länspumpen 2008; 1-4 Västra Kretsen av Klubb Maritim, Göteborg 2008 Tidskrifter
Länspumpen 2009; 1-4 Västra Kretsen av Klubb Maritim, Göteborg 2009 Tidskrifter
Länspumpen 2010; 1-3 Västra Kretsen av Klubb Maritim, Göteborg 2010 Tidskrifter
Länspumpen 2014; 1 Västra Kretsen av Klubb Maritim, Göteborg 2014 Tidskrifter
Kinberg, Eric Lärobok i geometri för navigationsskolorna P A Norstedt & Söner, Stockholm 1920 Navigation
Carell, A. G.; Edelstam, E. O. Lärobok i nautisk meteorologi Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, Uppsala 1916 Navigation
Bolling, G.; Holm, T. Lärobok i navigation 1956 Navigation
Kinberg, Eric V. L.; Arvidson, C. G. Arvid Lärobok i navigation P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1931 Navigation
Eklund, John m. fl. Lärobok i sjömanskap Kungl Boktryckeriet P A Norstedt & Söner 1913
Blomgren, Axel S. Lärobok i sjömanskap för navigationsskolorna Kungl Boktryckeriet P A Norstedt & Söner 1923
Engström, Ivar A. Lärobok i skeppsbyggeri Kungl Boktryckeriet P A Norstedt & Söner 1904 Skeppsbyggeri
Wulff, C. R. Lärobok i skeppsbyggeri för sjöbefälsskolorna AB E. G. Johanssons Boktryckeri, Karlshamn 1955 Skeppsbyggeri
Wulff, C. R. Lärobok i skeppsbyggeri för sjöbefälsskolorna AB E. G. Johanssons Boktryckeri, Karlshamn 1960 Skeppsbyggeri
Wrangel, H. Lärobok i teoretisk och praktisk navigation Wald. Zachrissons Boktryckeri AB, Göteborg 1897 Navigation
Persson, Eric Lödöse Varf, Sveriges äldsta skeppsbyggeri mot Västerhavet Varfshistoriska Föreningen i Göta Älvdalen Varv
Löneavtal med de ombordanställda 1964-1965 Sveriges Redareförening 1964 Avtal
Löneavtal med de ombordanställda 1966-1967 Sveriges Redareförening 1966 Avtal
M/S Svealand – specification of repairs to ship and machinery Aktiebolaget Boströms Linjeagentur, Göteborg 1938
Simonsen, Jörgen D. nd af drenge – boken om statsskoleskibet Danmark Lademann Forlagsaktieselskab, København 1976
Anér, Josef Magistern blev affärsman Alb. Bonniers boktryckeri, Stockholm 1961
Fjellsson, Sigvard Makrillgarnbåten – Blixten, del 1; Träbiten 74 Föreningen Allmoge Båtar, Uddevalla 1991 Fartygstyper
Fjellsson, Sigvard Makrillgarnbåten – Blixten, del 2; Träbiten 78 Föreningen Allmoge Båtar, Uddevalla 1992 Fartygstyper
Gantillon, Simon Man och skepp Kooperativa förbundets bokförlag, Stockholm 1946
Howarth, David man-of-war, The Time-Life Books Inc, Amsterdam 1978 Fartygstyper
Seward, Herbert Lee Marine Engineering, volume one The Society of Naval Architects and Marine…, New York 1962
Tornblad, Jan Marine propellers and propulsion of ships Marine Laboratory KaMeWa AB, Kristinehamn 1987 Motorer
Olow, Sverker; Gattberg, Sten Marinens skonerter – med Gladan och Falken de första 50 åren Skåneoffset AB 1996
mariner´s handbook, Fourth edition, The  The Hydrographer of the Navy 1973
Marinkalender 1940, årgång 3 Sveriges Flotta, Förening för Sjövärn och Sjöfart 1940 Årsböcker
Marinkalender 1941, årgång 4  Sveriges Flotta, Förening för Sjövärn och Sjöfart 1941 Årsböcker
Marinkalender 1942, årgång 5 Sveriges Flotta, Förening för Sjövärn och Sjöfart 1942 Årsböcker
Marinkalender 1943, årgång 6 Sveriges Flotta, Förening för Sjövärn och Sjöfart 1942 Årsböcker
Marinkalender 1944, årgång 7 Sveriges Flotta, Förening för Sjövärn och Sjöfart 1943 Årsböcker
Marinkalender 1946, årgång 9 Sveriges Flotta, Förening för Sjövärn och Sjöfart 1945 Årsböcker
Marinkalender 1947, årgång 10 Sveriges Flotta, Förening för Sjövärn och Sjöfart 1946 Årsböcker
Marinkalender 1949, årgång 12 Sveriges Flotta, Förening för Sjövärn och Sjöfart 1948 Årsböcker
Marinkalender 1950, årgång 13 Sveriges Flotta, Förening för Sjövärn och Sjöfart 1949 Årsböcker
Marinkalender 1955, årgång 18 Sveriges Flotta, Förening för Sjövärn och Sjöfart 1954 Årsböcker
Marinkalender 1957, årgång 20 Sveriges Flotta, Förening för Sjövärn och Sjöfart 1956 Årsböcker
Marinkalender 1962, årgång 25 Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, Uppsala 1961 Årsböcker
Marinkalender 1964, årgång 27 Sveriges Flotta, Förening för Sjövärn och Sjöfart 1963 Årsböcker
Marinkalender 1979/80, årgång 42/43 Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar 1979 Årsböcker
Marinkalender 1988, årgång 47 Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar 1988 Årsböcker
Marinkalender 2002, årgång 54 Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar 2002 Årsböcker
Holm-Petersen, F. Maritime minder fra Fanø Høst & Søn, København 1980
Holm-Petersen, F. Maritime minder fra Grønlandsfarten Høst & Søn, København 1981
Holm-Petersen, F. Maritime minder fra Limfjorden Høst & Søn, København 1982
Holm-Petersen, F. Maritime minder fra Marstal og Aerøskøbing Høst & Søn, København 1979
Krantz, Claes Marstrand Wahlsröm & Widstrand
Sandbeck, Thorkild Martha – en skonnert gennem 100 år Skib Forlag, Stenstrup 2000
Dahlberg, Isidor Maskinlära CWK Gleerups Förlag, Lund 1954 Motorer
Bernler, Brynolf Matematik för sjöbefälsskolor, 1 Geometeri Alb. Bonniers Boktryckeri, Stockholm 1953
Bernler, Brynolf Matematik för sjöbefälsskolor, 1 Geometri Svenska Bokförlaget Bonniers, Stockholm 1958
Nydell, Sture Matematik för sjöbefälsskolor, 2 plan och sfärisk trigonometri Alb. Bonniers boktryckeri AB, Stockholm 1954
Matrikel 08, Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar, Stockholm 2008 Matrikel
Matrikel 09, Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar, Stockholm 2009 Matrikel
Matrikel 11, Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar, Stockholm 2011 Matrikel
Havik, Folke Med ”Albatross” två varv runt jorden 1945-1947 2006
Jedeur-Plamgren, Gunnar Med conträra vindar och urusla frakter (särtryck) Vår Bygd  1974
Nilson, Roger Med Drum genom eld och vatten Norstedts, Stockholm 1987
Nilsson, Roger Med Drum genom eld och vatten Norstedts Tryckeri, Stockholm 1986
Tambs, Erling Med familjen som manskap Isaac Marcus Boktryckeri-Aktiebolag, Sthlm 1933
Thorburn, Uno Med Fidra på världsomsegling Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1922
Krantz, Claes Med seglande skepp, Sjöfartshistoria i historier Bokförlaget Natur och Kultur 1944
Ginsburg, Manne; Preisler, Gert Med Swell över Nordsjön Forum AB, Stockholm 1953
Carius, Otto Med Tigern på slagfältet Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag 2012 Krigshistoria
Andrée, S. A.; Strindberg, Nils; Frænkel, Knut Med Örnen mot Polen Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1930
Thorell, Håkan Medelhavet en sommar, Att förverkliga en dröm i början och i… F4-print, Stockholm 2013
Bågenholm, Gösta medeltida sjölexikon från Island, Ett Båtdokgruppen AB, Skärhamn 2002 Lexikon
Wiechmann, Hermann Adolf Meer – Das Meer – Stimmungsbilder, Das Hermann A Wiechmann, München 1924
Davidsson, Jan Mentor ohoj Bokförlaget Signum, Lund 1981
Haws, Duncan Merchant fleets, Cunard Line; vol. 12 British Library Cataloguing Publication Data 1989 Rederier
Haws, Duncan Merchant fleets, White Star Line; vol. 19 British Library Cataloguing Publication Data 1990 Rederier
Beuttler, E. G. O. Merry Mariners, The United Newspapers Limited, London
Dannevig, Petter; Stene, Arthur Meteorologi og oseanografi for sjøfolk H Aschehoug & Co, Oslo 1963
David, Saul Militära misstag Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag 1999 Krigshistoria
Dahlmann, Milo Min dröm om havet, 30 000 sjömil med liten båt B. Wahlströms Bokförlag AB 2000
Wallenberg, Jacob Min son på galejan Bokförlaget Prisma, Stockholm 1979
Ahlbom, Jan; Duus, Ulf Mindre gift på drift, Rapport 199:37 Länsstyrelsen Västra Götaland 1999
Bergström, Hans; Swahn, Paul Minsvepare – med svenska flottans minsvepare under 100 år C B Marinlitteratur AB, Falkenberg 1996 Fartygstyper
Gorsky, Bernard Moana, Vastness of the Waters Elek Books, London 1956
Monk, Edwin Modern boat building Charles Scribner´s Sons Ltd, London 1945
Kristjonsson, Hilmar Modern fishing gear of the world Fishing News (Books) Ltd, London 1968
Osbourne, Alan (red.) Modern marine engineers manual, vol. I Cornell Maritime Press, Cambridge, Maryland 1941
Osbourne, Alan (red.) Modern marine engineers manual, vol. II Cornell Maritime Press, Cambridge, Maryland 1943
Swanson, W. E. Modern shipfitter´s handbook Cornell Maritime Press, New York 1941
Monark sjöprogram 1964, utombordare, båtar Monark 1964 Småtryck
Fredh, Terje W. Mot längtans hamn Terje W Fredh, Lysekil 2010
Jones, Tristan Mot Medelhavet! Nautiska Förlaget AB, Stockholm 1998
Motor Yacht Society, Matrikel 1994 Motor Yacht Society, Stockholm 1994 Matrikel
Motorelevens första handbok Béwes Boktryckeri, Göteborg 1954
Davison, Ann My ship is so small Peter Davies, London 1956
Koman, Kerstin Mynt under masten och vissla på vind – sjöliv och folktro Bokförlaget Rabén Prisma, Stockholm 1996
Matz, Edvard Mälaren, seglatser och strandhugg Rabén & Sjögren 1989
Andersson, J. G. Männen kring Sydpolen Saxon & Lindströms Förlag, Stockholm 1945
Bååw, Hjalmar Männen på bryggan Esselte AB, Stockholm 1957
Grönquist Franzén, Helena (red.) Människor och båtar i Norden, en litteraturförteckning Sjöhistoriska museet, Stockholm 1998
Djerw, Ulrika; Haasum, Sibylla (red.) Människor och båtar i Norden, rapport från seminarium… Sjöhistoriska museet, Stockholm 1998
Tomalin, Nicholas; Hall, Ron märkliga jordenruntkappseglingen med Donald Crowhurst, Den Förlags AB Västra Sverige 1975
Märsrutan 1979; 1-3 Bulletin för svenska sektionen av A.I.C.H. 1979 Tidskrifter
Märsrutan 1980; 4-5 Bulletin för svenska sektionen av A.I.C.H. 1980 Tidskrifter
Märsrutan 1981; 6-7 Bulletin för svenska sektionen av A.I.C.H. 1981 Tidskrifter
Märsrutan 1982; 8-9 Bulletin för svenska sektionen av A.I.C.H. 1982 Tidskrifter
Märsrutan 1983; 10-11 Bulletin för svenska sektionen av A.I.C.H. 1983 Tidskrifter
Märsrutan 1984; 12-13 Bulletin för svenska sektionen av A.I.C.H. 1984 Tidskrifter
Märsrutan 1985; 14-15 Bulletin för svenska sektionen av A.I.C.H. 1985 Tidskrifter
Märsrutan 1986; 16-17 Bulletin för svenska sektionen av A.I.C.H. 1986 Tidskrifter
Märsrutan 1987; 18-19 Bulletin för svenska sektionen av A.I.C.H. 1987 Tidskrifter
Märsrutan 1988; 20-21 Bulletin för svenska sektionen av A.I.C.H. 1988 Tidskrifter
Märsrutan 1989; 22-23 Bulletin för svenska sektionen av A.I.C.H. 1989 Tidskrifter
Märsrutan 1990; 24-25 Bulletin för svenska sektionen av A.I.C.H. 1990 Tidskrifter
Märsrutan 1991; 26-27 Bulletin för svenska sektionen av A.I.C.H. 1991 Tidskrifter
Märsrutan 1992; 28-29 Bulletin för svenska sektionen av A.I.C.H. 1992 Tidskrifter
Märsrutan 1993; 30-31 Bulletin för svenska sektionen av A.I.C.H. 1993 Tidskrifter
Märsrutan 1994; 32-33 Bulletin för svenska sektionen av A.I.C.H. 1994 Tidskrifter
Märsrutan 1995; 34-35 Bulletin för svenska sektionen av A.I.C.H. 1995 Tidskrifter
Märsrutan 1996; 36-37 Bulletin för svenska sektionen av A.I.C.H. 1996 Tidskrifter
Mönsters lotsplats år 1886, Concept-Dagbok för Lotsväsen
Mönsters lotsplats år 1887, Concept-Dagbok för Lotsväsen
Mönsters lotsplats år 1888, Concept-Dagbok för Lotsväsen
Mönsters lotsplats år 1889, Concept-Dagbok för Lotsväsen
Mönsters lotsplats år 1890, Concept-Dagbok för Lotsväsen
Mönsters lotsplats år 1891, Concept-Dagbok för Lotsväsen
Mönsters lotsplats år 1892, Concept-Dagbok för Lotsväsen
Mönsters lotsplats år 1893, Concept-Dagbok för Lotsväsen
Mönsters lotsplats år 1894, Concept-Dagbok för Lotsväsen
Mönsters lotsplats år 1895, Concept-Dagbok för Lotsväsen
Mönsters lotsplats år 1896, Concept-Dagbok för Lotsväsen
Mönsters lotsplats år 1897, Concept-Dagbok för Lotsväsen
Mönsters lotsplats år 1898, Concept-Dagbok för Lotsväsen
Mönsters lotsplats år 1899, Concept-Dagbok för Lotsväsen
Mönsters lotsplats år 1900, Concept-Dagbok för Lotsväsen
Mönsters lotsplats år 1901, Concept-Dagbok för Lotsväsen
Mönsters lotsplats år 1902, Dagbok för Lotsväsen
Mönsters lotsplats år 1903, Dagbok för Lotsväsen
Mönsters lotsplats, prickrulla 1887 Lotsväsen
Mönsters lotsplats, Rulla för Lotsväsen
Mönsters lotsplats, Utdrag af Rullan öfver personalen inom … Lotsväsen
Schröder, Hasse Möt Mälaren Schröders Ord & Bildbyrå AB, Uppsala 2000
Fircks, Jochen von Nachbau eines altslawischen Bootes, Der Archäologisches Landesmuseum 1999
nautical almanac for the year 1973, The Her Majesty´s Stationary Office 1971
Måhlén, C. E. Nautisk ordbok P. A.  Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1966 Ordböcker
Smith, Emil Nautisk ordbok på svenska, engelska och tyska språken Tryckeri-aktiebolaget Ferm, Stockholm 1914 Ordböcker
Nautisk Tidskrift 1954; 12 Sveriges Fartygsbefälsförening, Stockholm 1954 Tidskrifter
Notini, Stig Nautiska Föreningen i Göteborg 1869-1969, minnesskrrift Elanders Boktryckeri Aktiebolag, Göteborg 1969
Klint, E .G. af Nautiska och logarithmiska tabeller Ivar Haeggströms Boktryckeri, Stockholm 1876 Navigation
Klint, V. af Nautiska och logarithmiska tabeller Ivar Haeggströms Boktryckeri, Stockholm 1895 Navigation
Blomgren, Axel S. Nautiska och logaritmiska tabeller Förlagsaktiebolaget Västra Sverige, Göteborg 1945 Navigation
Klint, E. G. af Nautiska och logaritmiska tabeller Chr. Cato, Köpenhamn 1923 Navigation
Klint, E. G. af Nautiska och logaritmiska tabeller Jacob Bagges Söner, Stockholm 1907 Navigation
Thore, Alex. Nautiska tabeller Aktiebolaget Hiertas Bokförlag, Stockholm 1906 Navigation
Thore, Alex. Nautiska tabeller P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1928 Navigation
Bernler, B.; Hiljding, C. O. Nautiska tabeller för sjö- och flygnavigering samt logaritm… Nautiska Förlaget AB, Stockholm 1954 Navigation
Nautiskt bildlexikon Wahlström & Widstrand, Stockholm 1983 Lexikon
Nautiskt bildlexikon Wahlström & Widstrand, Stockholm 1972 Lexikon
Naval battles (katalog) Christie´s International 2000
Mehl, Hans Naval guns, 500 years of ship and coastal artillery Chatham Publishing, London 2002
Arnell, Nils Navigation Försvarets Brevskola 1952 Navigation
Arnell, Nils; Ekstrand, Sven Navigation Utbildningsförlaget Liber AB 1970 Navigation
Högbom, Bo Navigation Norstedts Tryckeri, Stockholm 1978 Navigation
Navigation tables for mariners and aviators, H.O. No 208 United States Navy Department, H O Navigation
Eneby, Erik Navigation under ansvar Falkenbergs Boktryckeri AB, Falkenberg 1970 Navigation
Traung, Olof Navigationsskolornas historia Sjöfartsmuseets i Göteborg Förlag 1941
Dixon, Conrad Navigera med miniräknare Bokförlaget Spektra AB, Halmstad 1980 Navigation
Dodman, Frank New Observer´s Book of Ships, The Penguin Books Ltd, Harmondsworth, England 1986
Carlsson, Hilmer Nidingen – Sveriges första fyrplats Onsala Nidingens Förlag 1993 Fyrar
Carlsson, Hilmer Nidingen – Sveriges första fyrplats Aktiebolaget Nautics Förlag, Göteborg 1946 Fyrar
Hessler, Solgärd; Skalegård, Lars Nidingen vår första fyrplats
Ramsay, Henrik Nordenskiöld sjöfararen A/B Skoglunds Bokförlag, Stockholm 1950
Tornehed, Stig Nordhalland Hallands Turisttrafikförening
Karlsson, Svenolof Nordisk kust, folk och farkoster från Kvarken till Grönland Globograf AB, Höganäs 1998
Docksjö, Stefan Nordisk seglats Båtdokgruppen AB, Skärhamn 2006
Freuchen, Peter Nordkaparen Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1950
Larsson, Sören; Saving, Jaak Nordstjernan inifrån 1890-1990 Norstedts Förlag AB, Stockholm 1990 Rederi
Amundsen, Roald Nordøstpassagen broeforlag 2011
Norske Veritas, Det, Register of ships 1970 Det Norske Veritas, Oslo 1970 Skeppslistor
Norske Veritas, Det, Register of ships 1970, Supplement No 6 Det Norske Veritas, Oslo 1970 Skeppslistor
Norske Veritas, Det, Register of ships 1980 Det Norske Veritas, Oslo 1980 Skeppslistor
North Sea (East) pilot The Hydrographer of the Navy 1983 Navigation
North Sea (East) pilot (55) The Hydrographer of the Navy 1977 Navigation
North Sea (West) pilot The Hydrographer of the Navy 1991 Navigation
Lehane, Brendan Northwest Passage, The Time-Life Books Inc, Amsterdam 1981
Henneberg, Jens (red.) m. fl. Nu får vi veta sanningen om Titanic Bonniers Specialmagasiner
nya författningarna om säkerheten till sjöss.., De Nautiska Förlaget AB, Stockholm 1966
Warfvinge, Henrik Nya Varvets historia Henrik Warfvinge 1987 Varv
Fredh, Terje W. När skeppsklockan klämtar Terje W Fredh, Lysekil 2008
Och bortom horisonten – Havet Hallands Författarsällskap 1985
Böös, G. Oljeskydd till sjöss Lundgrens Söners boktr, Malmö 1958
Hägg, Jacob Om båtar och båtsegling Bokförlaget Rediviva, Stockholm 1980
Rutberg, Hans (red.) Om fyrar – De Pharis Svenska Fyrsällskapet 2005 Fyrväsen
Clausewitz, Carl von Om kriget Bonnier Fakta Bokförlag AB, Stockholm 2006 Krigshistoria
Friesen, Sten von Om mått och män Bokförlaget Bra Böcker AB 1987
Grandjean, Louise E. Omkring Hans Nansen, handels- og søfartsforhold i 1600-tallet Høst & Søns Forlag, København 1953
Abraham, Cyril Onedinlinjen – Järnskeppen B. Wahlströms Bokförlag, Falun 1975
Abraham, Cyril Onedinlinjen – Kappseglingen B. Wahlströms Bokförlag, Falun 1976
Backman, Helge (red.) Onsala, en Nordhalländsk socken Bröderna Carlssons Boktryckeri AB, Varberg 1995
Westerberg, Sven Onsalaaffären Tidens Förlag, Stockholm 1987
Selstam, Anders Onsalanoveller, den första samlingen Förlag Selstam 2012
Jedeur-Palmgren, Gunnar Onsalas första galjot 1693-1710 Nordhallands Hembygdsförening
Dannevig, Petter; Stene, Arthur Oppgaver i meteorologi og oseanografi H Aschehoug & Co, Oslo 1961
Hammarstrand, Jörn; Poulsen, Karin Oslobaletten och andra fripassagerare Mirrabooka, Lerum 2002
Sönsteby, Gunnar Oslogänget – Norskt motstånd mot tysk ockupation Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag 2015 Krigshistoria
Preutz, Anna (red.) Ostindiefararen Götheborg Svenska Ostindiska Companiet AB 2000 Namngivet fartyg
Ostindiefararen Götheborg, en saltstänkt resa genom historien in i framtiden Svenska Ostindiska Companiet AB 2002
Söderpalm, Kristina (red.) Ostindiska Compagniet, affärer och föremål Göteborgs Stadsmuseum 2000 Rederi
Olán, Eskil Ostindiska Compagniets saga, Historien om Sveriges märkligaste… Elanders Boktryckeri Aktiebolag, Göteborg 1923 Rederi
Frängsmyr, Tore Ostindiska Kompaniet Bokförlaget Bra Böcker AB, Höganäs 1976 Rederi
Pacific Islands pilot, Vol. I The Hydrographer of the Navy 1970 Navigation
Pacific Islands pilot, Vol. II The Hydrographer of the Navy 1969 Navigation
Allen, Oliver E. Pacific navigators, The Time-Life Books Inc, Amsterdam 1980
Cox, Bernard Paddle steamers Blandford Press Ltd, Poole 1979 Fartygstyper
Boberg, Lennart Pamir Wikens förlag AB, Höganäs 1990
Hedman, Gunnar Passagerarångbåtar i Norden Stiftelsen Skärgårdsbåten, Stockholm 1992
Holm, James Peder Wessel Tordenskjold
Jörnstedt, Bengt Pelle P, seglare, designer och vinnare Nautiska Förlaget AB, Stockholm 2006
Slaughter, Frank G. Pestskeppet P A Norstedt & Söners Förlag 1981
Iwanowski, Stefan; Værnéus, Anders Petterssonbåten, om C G Pettersson och hans båtar Wahlström &Widstrand 2003 Fartygstyper
Piping systems instruction book, Uddevallavarvet A/B hulls 178, 179, 180 George G. Sharp Co, New York City, U.S.A.
Mitchell, David Pirater och kapare Bernces förlag, Malmö 1978
Botting, Douglas pirates, The Time-Life Books Inc, Amsterdam 1978
Klint, E. G. af Plan trigonometri P A Norstedt & Söner, Stockholm 1911
Alfredsson, Axel Populärnavigation Aktiebolaget Nautics Förlag, Göteborg 1947 Navigation
Ports and navigation, Brazil 1939 National Department of Ports and Navigation 1939
Practical hints to officers in the merchant service James Brown & Son, Nautical Publishers 1920
Ancker, John Praktisk vägledning för fartygsbefälhavare Tidn. Barometerns AB Tryckeri, Kalmar 1909
Hassellöv, Ida-Maja Pre-study of ship wreck assessment and remedation Chalmers Industriteknik, Göteborg 2007
Reynolds, John Pride of Baltimore – renaissance of the Baltimore clipper Peale Museum, Baltimore City Life Museums
Privilegier och stadgar Kungl Svenska Segel Sällskapet 1946
Bæhrendtz, Nils Erik På kryss i skärgårdshav Rabén & Sjögren, Stockholm 1967
Grönvall, Per Erik På kryss med krisen CAL-Förlaget, Varberg 2000
På kryss och till rors 1972; 4 På Kryss och Till Rors, Sollentuna 1972 Tidskrifter
På kryss och till rors 1973; 3 På Kryss och Till Rors, Sollentuna 1973 Tidskrifter
På kryss och till rors 1974; 2 På Kryss och Till Rors, Sollentuna 1974 Tidskrifter
På kryss och till rors 1975; 9-10 På Kryss och Till Rors, Sollentuna 1975 Tidskrifter
På kryss och till rors 1977; 4-5, 8, 11 På Kryss och Till Rors, Sollentuna 1977 Tidskrifter
På kryss och till rors 1978; 1-11 På Kryss och Till Rors, Sollentuna 1978 Tidskrifter
På kryss och till rors 1979; 1, 6-11 På Kryss och Till Rors, Sollentuna 1979 Tidskrifter
På kryss och till rors 1995; 10 Svenska Kryssarklubben, Stockholm 1995 Tidskrifter
Alexandersson, Gunnar m. fl. På segelfartygens tid, Skepp och sjöfolk i sekelskiftets Bergkvara Frank Stenvalls Förlag, Malmö 1979
Dalnäs, Torbjörn På stadig kurs, Stiftelsen Sveriges sjömanshus 1972-2012 Breakwater Publishing AB, Göteborg 2012
Olsson, Alex På turistfärd genom Amerika och Europa Vestkustens Tyckeri, San Francisco, USA 1909
Krarup Nielsen, Aage På valfångst i södra Ishavet Hugo Grebers Förlag, Stockholm 1922
Engström, Henrik På Östersjön och oceanerna – minnen från 10 år i segelfartyg Liber Förlag, Stockholm 1979
Whipple, A. B. C. racing yachts, The Time-Life Books Inc, Amsterdam 1980
Åkerman, Sigvard Radar Esselte Aktiebolag, Stockholm 1948 Navigation
Ahrne, Gustaf Radar ombord AB Nautics Förlag, Göteborg 1957 Navigation
Ahrne, Gustaf Radar ombord AB Nautics Förlag, Göteborg 1964 Navigation
Ahrne, Gustaf Radar ombord AB Nautics Förlag, Göteborg 1962 Navigation
Ekblad, Jonas Radarbken Bilda Förlag, Stockholm 2004
Red Sea and Gulf of Aden pilot, Twelfth edition The Hydrographer of the Navy 1980 Navigation
Mattsson, Algot Redarna kring runda bordet Tre Böcker Förlag AB, Göteborg 1996
Rinman, Ture Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd 1869-1944, en krönika vid 75-årsjubileet Wezäta Göteborgslitografen, Göteborg 1944 Rederier
Featherstone, Neville; Du Port, Andy Reeds Nautical Almanac 2009, The Yachtsman´s Bible Adlard Coles Nautical  2009
Johansson, Björn Axel (red.) Regalskeppet Kronan Bra Böcker, Höganäs 1985 Förlisningar
Soop, Hans Regalskeppet Wasa – Skulpturer LiberFörlag, Stockholm 1978
reglemente hwarefter Coopvaerdie…, Kongl. Maj:ts nådiga 1785
Regler för byggandet av fiskefartyg av trä utgivna 1952 Göteborgs och Bohus läns havsfiskeförening, Uddevalla 1953
Ahlbom, Jan; Duus, Ulf Rent skepp kommer lastat Länsstyrelsen Västra Götaland 2003
Repslagaren 2004 Föreningen Repslagarbanan, Älvängen 2004 Tidskrifter
Repslagaren 2005 Föreningen Bevara Repslagarbanan, Älvängen 2005 Tidskrifter
Repslagaren 2006 Föreningen Bevara Repslagarbanan, Älvängen 2006 Tidskrifter
Repslagaren 2007 Föreningen Bevara Repslagarbanan, Älvängen 2007 Tidskrifter
Repslagaren 2008 Föreningen Bevara Repslagarbanan, Älvängen 2008 Tidskrifter
Repslagaren 2009 Föreningen Bevara Repslagarbanan, Älvängen 2009 Tidskrifter
Fredh, Terje W. Resa i sjöfararland Terje W Fredh, Lysekil 2006
Fredh, Terje W. Resan går vidare Terje W Fredh, Lysekil 2007
Hansson, Jim; Höglund, Patrik Resande Man, vård- och skyddsplan Vrak – Museum of Wrecks, Stockholm 2019 Marinarkeologi
Research vessel Arnold Veimer Namngivet fartyg
Eastland, Jonathan romance of tall ships, The Greenwich Editions, London 1999 Segelfartyg
Rospiggen 64/2004 Roslagens sjöfartsminnesförening, Väddö 2004
Rospiggen 65/2005 Roslagens sjöfartsminnesförening, Väddö 2005
Rospiggen 66/2006 Roslagens sjöfartsminnesförening, Väddö 2006
Rospiggen 67/2007 Roslagens sjöfartsminnesförening, Väddö 2007
Rospiggen 68/2008 Roslagens sjöfartsminnesförening, Väddö 2008
Rospiggen 69/2009 Roslagens sjöfartsminnesförening, Väddö 2009
Rospiggen 70/2010 Roslagens sjöfartsminnesförening, Väddö 2010
Rostgrader hos stålytor…, Svensk standard SIS 05 59 00-1962 Ingenjörsvetenskapsakademien
Graham, R. D. Rough passage Rupert Hart-Davis, London 1952
Hoffer, William Räddade! Den dramatiska berättelsen om kollisionen mellan Andrea Doria… Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1981 Haverier
Fredh, Terje W. Röd storm Terje W Fredh, Lysekil 2004
Elofsson, Ingmar; Wigert, Lars (red.) Röjdykarna – i vått och torrt. Publikation nr 22. Försvarshögskolan, Stockholm 2010 Dykeri
Thomsen, Knud H. Røverne i Skotland Gyldendal 1982
Jones, Tristan Saga of a wayward sailor Avon Books, New York 1980
Wetterholm, Claes-Göran Sagoskeppet, Titanics myter – Titanics människor Ekerlids Förlag, Stockholm 2008
Long, Dwight Sailing all seas in the idle hour Rupert Hart-Davis, London 1951
Mellor, John sailing cruiser manual, The David & Charles 1989
Underhill, Harold Sailing ship rigs and rigging Brown, Son & Ferguson Ltd, Glasgow 1963
Warner, Oliver Sailing Ships The Ariel Press, London 1958
March, Edgar J. Sailing trawlers, the story of deep-sea fishing with long line and trawl David & Charles Limited, Newton Abbot 1981
Beiser, Arthur sailor´s world, The The Ridge Press Inc
Scandinavian Star – ulykken, 7 april 1990, Vedlegg, NOU 1991:1A Akademika as, Oslo 1991 Haverier
Scandinavian Star – ulykken, 7 april 1990, Vedlegg, NOU 1991:1B Akademika as, Oslo 1991 Haverier
Hansson, Jim Scepter – arkeologisk utredning och schaktningsövervakning Statens maritima och transporthistoriska museer 2019 Marinarkeologi
Schale, C. E. Schale sjöfararen, minnen och anteckningar Aktiebolaget Nautics Förlag, Göteborg 1949
Nilsson, Torsten Se upp för hörnet Bjuröklubb Centraltryckeriet, Umeå 1992 Haverier
Gullers, K. W.; Sundblad, Bo Sea songs Gullers International, Stockholm 1976 Underhållning
Whall, W. B. Sea songs and shanties Brown, Son & Ferguson Ltd Publishers, Glasgow 1930
Whall, W. B. Sea songs and shanties Brown, Son & Ferguson Ltd Publishers, Glasgow 1963
Whall, W. B. Sea songs and shanties Brown, Son & Ferguson Ltd Publishers, Glasgow 1927
Luckner, Felix von Seeteufel, Abenteuer aus meinem Leben Verlag von K F Koehler, Leipzig 1922
Seffle motor, Instruktionsbok Seffle Motorverkstad, Säffle Motorer
Howard-Williams, Jeremy Segel Norstedt & Söners förlag, Stockholm 1975
Segel och motor 1939; 1-3, 6-8 Stockholm 1939 Tidskrifter
Nyström, Harry Segel, Ett urval seglingsbilder från in- och utlänska vatten Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner, Stockholm 1935
Brember, Fred; Seth, Staffan Segelbåtstyper Alb. Bonniers boktryckeri AB, Stockholm 1964 Fartygstyper
Hartog, Jan de Segelfartyg The Odyssey Press Inc 1964
Hornborg, Eirik Segelsjöfartens historia Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1923
Johnson, Peter Segelsporten – en Guiness rekordbok Forum 1979
Jaurelius, Boris (red.) m. fl. SegelSällskapet Kaparen 1931-1981 Elanders, Kungsbacka 1981
Segeltrimning Förlagsaktiebolaget Västra Sverige 1978
Gustafsson, Lars; Ylander, Hans Segla – tretton berättelser om segling i dikt och verklighet P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1963
Kumlien, Bertil Segla i hamn, skisser från Stockholms sjösida Almqvist & Wiksell Förlag AB, Stockholm 1979
Aarre, Bent Segla med spinnaker Rabén & Sjögren 1976
Holm, Ingvar Segla med stormen Carlssons Bokförlag 1990
Schildt, Göran Segla på Medelhavet Tidens bokklubb, Stockholm 1969
Matz, Erling (red.) Segla på värmen, SKKs årsskrift Svenska Kryssarklubben 1996
Landström, Björn Seglande skepp Bokförlaget Forum 1978
Landström, Björn Seglande skepp Bokförlaget Forum 1969
Seglarbladet 1935; 1, 5, 7, 9-18 Göteborgs Kungl Segel Sällskap och Svenska Seglarf… 1935 Tidskrifter
Seglarbladet 1936; 1-3, 5-10, 12 Göteborgs Kungl Segel Sällskap och Svenska Seglarf… 1936 Tidskrifter
Seglarbladet 1937; 1, 3, 6-7, 9-12 Göteborgs Kungl Segel Sällskap och Svenska Seglarf… 1937 Tidskrifter
Seglarbladet 1938; 1-12 Göteborgs Kungl Segel Sällskap och Svenska Seglarf… 1938 Tidskrifter
Seglarbladet 1939; 1-7, 9-12 Göteborgs Kungl Segel Sällskap och Svenska Seglarf… 1939 Tidskrifter
Seglarbladet 1940; 1-12 Göteborgs Kungl Segel Sällskap och Svenska Seglarf… 1940 Tidskrifter
Seglarbladet 1941; 1-12 Göteborgs Kungl Segel Sällskap och Svenska Seglarf… 1941 Tidskrifter
Seglarbladet 1942; 1-12 Göteborgs Kungl Segel Sällskap och Svenska Seglarf… 1942 Tidskrifter
Seglarbladet 1950; 4, 6-12 Göteborgs Kungl Segel Sällskap, Göteborg 1950 Tidskrifter
Seglarbladet 1951; 2, 6 Göteborgs Kungl Segel Sällskap, Göteborg 1951 Tidskrifter
Seglarbladet 1952; 12 Göteborgs Kungl Segel Sällskap, Göteborg 1952 Tidskrifter
Seglarbladet 1953; 1, 4 Göteborgs Kungl Segel Sällskap, Göteborg 1953 Tidskrifter
Seglarbladet 1956; 3 Göteborgs Kungl Segel Sällskap, Göteborg 1956 Tidskrifter
Seglarbladet 1957; 10 Göteborgs Kungl Segel Sällskap, Göteborg 1957 Tidskrifter
Seglarbladet 1959; 10, 12 Göteborgs Kungl Segel Sällskap, Göteborg 1959 Tidskrifter
Seglarbladet 1960; 1-5, 7-9, 11-12 Göteborgs Kungl Segel Sällskap, Göteborg 1960 Tidskrifter
Seglarbladet 1961; 1-12 Göteborgs Kungl Segel Sällskap, Göteborg 1961 Tidskrifter
Seglarbladet 1962; 1-12 Göteborgs Kungl Segel Sällskap, Göteborg 1962 Tidskrifter
Seglarbladet 1963; 1-12 Göteborgs Kungl Segel Sällskap, Göteborg 1963 Tidskrifter
Seglarbladet 1964; 1-12 Göteborgs Kungl Segel Sällskap, Göteborg 1964 Tidskrifter
Seglarbladet 1965; 1-9 Göteborgs Kungl Segel Sällskap, Göteborg 1965 Tidskrifter
Seglarbladet 1966; 1-5, 7, 9-12 Göteborgs Kungl Segel Sällskap, Göteborg 1966 Tidskrifter
Seglarbladet 1967; 1-3, 6, 8-12 Göteborgs Kungl Segel Sällskap, Göteborg 1967 Tidskrifter
Seglarbladet 1968; 1 Göteborgs Kungl Segel Sällskap, Göteborg 1968 Tidskrifter
Seglarbladet 1970; 11 Göteborgs Kungl Segel Sällskap, Göteborg 1970 Tidskrifter
Jonsson, Eric Seglaren, konstnären, människan Gordon Macfie, nr 20 Bohusläns hembygsförbund
Améen, Åke; Hansson. Sven A. Seglarhamnar på Ostkusten Svenska Krysssrklubben, Stockholm 1986
Kenney, Susan Seglats Bokklubben Bra Böcker 1991
Segling 1992; 7-8 Segling, Farsta 1992 Tidskrifter
Segling 1993; 1-3 Segling, Farsta 1993 Tidskrifter
Segling 1994; 1-2, 5-8 Segling, Farsta 1994 Tidskrifter
Segling 1995; 1-8 Segling, Farsta 1995 Tidskrifter
Segling 1996; 1-8 Segling, Stockholm 1996 Tidskrifter
Segling 1997; 1-8 Segling, Stockholm 1997 Tidskrifter
Segling 1998; 1-8 Segling, Södertälje 1998 Tidskrifter
Segling 1999; 1-8 Segling, Södertälje 1999 Tidskrifter
Segling 2000; 1, 5-6, 8 Segling, Södertälje 2000 Tidskrifter
Segling 2001; 1-8 Segling, Södertälje 2001 Tidskrifter
Segling 2002; 1-8 Segling, Södertälje 2002 Tidskrifter
Segling 2003; 1-8 Segling, Södertälje 2003 Tidskrifter
Segling 2004; 1-8 Segling, Södertälje 2004 Tidskrifter
Segling 2005; 1-3, 5-7, 9 Segling, Stockholm 2005 Tidskrifter
Segling 2006; 2, 4-6 Segling, Stockholm 2006 Tidskrifter
Segling 2007; 4, 7 Segling, Stockholm 2007 Tidskrifter
Segling 2008; 1, 7 Segling, Stockholm 2008 Tidskrifter
Bruce, Errol Segling i hårt väder Esselte Kartor AB, Stockholm 1981
Beard, Henry; McKie, Roy Segling, nautiskt lexikon för landkrabbor, sjöbjörnar & bryggseglare Tidens Förlag, Stockhlm 1987
Hässler, Lars; Blomqvist, Marie Seglingar i Medelhavet, Svarta Havet & Röda Havet Nautiska Förlaget, Stockholm 2008
Seilas 1957; 12 Kongelig norsk seilforening, Oslo 1957 Tidskrifter
Seilas 1959; 3, 7, 9-12 Kongelig norsk seilforening, Oslo 1959 Tidskrifter
Seilas 1960; 1-2, 5-6 Kongelig norsk seilforening, Oslo 1960 Tidskrifter
Højrup, Ole Sejlskibskaptajn, Søens Folk 6 Nationalmuseet, København 1987
Højrup, Ole Sejlskibsmatros og tømmermand, Søens Folk 2 Nationalmuseet, København 1985
Mortensøn, Ole Sejlskibssøfolk – fra det sydfynske øhav Langelands Museum, Rudkøbing 1987
Klint, E. G. af Sfärisk  trigonometri P A Norstedt & Söner, Stockholm 1924
Coote, John shell pilot of the English Channel, The faber and faber, London 1991
Maber, John M. ship, The, Channel packets and ocean liners 1850-1970 National Maritime Museum, London 1980
Shipping Gazette 2004; 16, 18, 20, 22 The Scandinavian Shipping Gazette, Göteborg 2004 Tidskrifter
Shipping Gazette 2005; 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 24 The Scandinavian Shipping Gazette, Göteborg 2005 Tidskrifter
Shipping Gazette 2006; 2, 4, 6, 8, 10, 12 The Scandinavian Shipping Gazette, Göteborg 2006 Tidskrifter
Fouillé, G. Ships – A picture history in colour Paul Hamlyn, Spring Hose, London 1960 Fartygstyper
Ships monthly 2002; August IPC Country and Leisure Media Ltd, Burton-on-Trent 2002 Tidskrifter
Ships monthly 2003; June IPC Country and Leisure Media Ltd, Burton-on-Trent 2003 Tidskrifter
Ships monthly 2004; November IPC Country and Leisure Media Ltd, Burton-on-Trent 2004 Tidskrifter
Gilkerson, William ships of John Paul Jones, The The United States Naval Academy Museum 1987 Fartygstyper
Fowles, John Shipwreck Jonathan Cape Ltd, London 1974 Förlisningar
Fredh, Terje W. Sista resan 1939-1946 Terje Fredh, Lysekil 1996
Newby, Eric Sista seglatsen Norstedt & Söners Förlag 1956
Newby, Eric Sista seglatsen Bokförlaget Prisma, Stockholm 2001
Newby. Eric Sista seglatsen P. A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm 1956
Månsson, Johan siö-book som innehåller om siöfarten i Östersiön (1), Een C.W.K. Gleerups Förlag, Lund 1925
Månsson, Johan siö-book som innehåller om siöfarten i Östersiön (2), Een C.W.K. Gleerups Förlag, Lund 1926
Månsson, Johan siö-book som innehåller om siöfarten i Östersiön (3), Een C.W.K. Gleerups Förlag, Lund 1928
Heinämies, Vilho Sju minuter på havet, pansarbåten Ilmarinens undergång Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Stockholm 2005
Ahlström, Christian Sjunkna skepp Natur och Kultur, Stockholm 1979 Haverier
Böös, G. Sjöarbetstidslagen Lundgrens Söners boktr, Malmö 1957
Sjöbefälsbanan – ett framtidsyrke Broströmsrederiernas Sjöpersonalavdelning, Göteborg 1970
Allansson, Ove Sjöbröder, berättelser från hav och hamn Tre Böcker Förlag AB, Göteborg 2002
Adolfsson, Ingun; Harrysson, Göran Sjöfarare från Älvsåker Högskolan i Borås 2003
Sjöfart och fiske, Fornlämningar i Sverige 3 Riksantikvarieämbetet, Stockholm 1995
Bass, George F. Sjöfartens historia, baserad på undervattensarkeologi Bernces förlag, Malmö 1974
Rinman, Thorsten Sjöfartsaffärer, perspektiv på en näring Svensk Sjöfarts Tidnings Förlag 1999
Bergman, Maria Sjöfartsmiljöer RAÄ och Statens maritima museer, Stockholm 2005
Sjöfartsstyrelsen: Sammanställning av …, Kungl. Kungl. Sjöfartsstyrelsen 1965
Sjöfartsverket, Sjötrafikföreskrifter m. m. Sjöfartsverket, Stockholm 1971
Sjöfartsverket, Sjötrafikföreskrifter m. m.  Sjöfartsverket, Stockholm 1976
Malmsten, B. B. Sjöfolk och fartyg från nordvästskåne 1836-1960, Del 3 Trydells Tryckeri, Laholm 1989
Malmsten, B. B. Sjöfolk och fartyg från Viken 1650-1880, Del 1 – 2 AB Lito-Reproduktion, Helsingborg 1982
Ullman, Magnus Sjöfästningen Sveaborgs fall 1808 förräderi eller krigslist Bokförlaget Magnus Ullman, Stockholm 2008
Sjöhistorisk årsbok 1947 Föreningen Sjöhistoriska museet, Stockholm Årsböcker
Sjöhistorisk årsbok 1950 Föreningen Sjöhistoriska museet, Stockholm 1950 Årsböcker
Sjöhistorisk årsbok 1951-1952 Föreningen Sjöhistoriska museet, Stockholm 1952 Årsböcker
Sjöhistorisk årsbok 1953-1954 Föreningen Sjöhistoriska museet, Stockholm 1954 Årsböcker
Sjöhistorisk årsbok 1955-1956 Föreningen Sjöhistoriska museet, Stockholm 1957 Årsböcker
Djerw, Ulrika (red.) m. fl. Sjöhistorisk årsbok 2000-2001, Sjömansliv berättelser från två sekel Föreningen Sjöhistoriska museet, Stockholm 2000 Årsböcker
Dunge, Manne (red.) Sjöhistorisk årsbok 2012-2013, Stockholm örlogsstaden Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum, Stockh..  2012 Årsböcker
Matz, Erling; Lernhagen Matz, Carina Sjöhistorisk årsbok 2014-2015, Lust och nöje, essäer om livet i båt under.. Föreningen Sjöhistoriska museet, Stockholm 2014 Årsböcker
Sjöhistorisk årsbok 2016-2017, Sverige och första värlsdskriget, Maritima … Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum, Stockholm 2017 Årsböcker
Johansson, Britta; Magnusson, Thomas (red.) Sjöhistorisk årsbok 2018-2019, Birkas skepp, Vikingatid på Östersjön Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum, Stockholm 2018 Årsböcker
Sjöhistoriska museet – Sjöfartsavdelningen Tryckeri Aktiebolaget Thule, Stockholm 1938
Björklund, Anders (red.) Sjöhistoriska museet 50 år Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum, Stockholm 1998
Apzelius, L. Sjölagen jämte författningar rörande sjöfarten P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1926
Afzelius, I.; Wikander, H. Sjölagen jämte viktigare författningar rörande sjöfarten P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1954
Hiljding, C. O. (red.) m. fl. Sjölagen och sjömanslagen Nautiska Förlaget AB, Stockholm 1954
Hiljding, C. O. (red.) m. fl.  Sjölagen och sjömanslagen Nautiska Förlaget AB, Stockholm 1958
Johansson, Lennart; Wälhed, Anders Sjömansbilder, en bok om livet till sjöss Sjöfartens Kultursällskap
Blomqvist, Berit (red.) Sjömansboken Grafikerna i Kungälv 1999
Blomqvist, Berit (red.) Sjömansboken II – skrönor, minnen och noveller från de sju haven Svensk Sjöfarts Tidnings Förlag, Göteborg 2001
Revborn, Lennart Sjömanshus i nord Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 1998
Revborn, Lennart Sjömanshus i ost Abrahamsons Tryckeri AB, Karrlskrona 1997
Revborn, Lennart Sjömanshus i syd Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 1996
Revborn, Lennart Sjömanshus i väst Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 1995
Revborn, Lennart Sjömanshuset i Stockholm Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 1999
Johansson, Lennart Sjömanshustru Breakwater Publishing, Göteborg 2010
Bernung, C. B. Sjömanskap Kungl. Sjöfartsstyrelsen 1958
Bernung, C. B. m. fl. Sjömanskap Förlags AB Västra Sverige, Göteborg 1957
Bernung, C. B. m. fl. Sjömanskap Förlags AB Västra Sverige, Göteborg 1959
Blomgren, Axel S. Sjömanskap Erlanders Boktryckeri Aktiebolag, Göteborg 1948
Ekblad, Jonas Sjömanskap Rabén Prisma 1998
Bernung, C. B. m. fl. Sjömanskap, Del III-IV:1 Förlags AB Västra Sverige, Göteborg 1959
Nordström, Erik Sjömansvisor fastlandsrim Göteborgs-Posten
Sjörapporten 2006; 5-10 Sjöfartsverket, Norrköping 2006 Tidskrifter
Sjörapporten 2007; 1-10 Sjöfartsverket, Norrköping 2007 Tidskrifter
Sjörapporten 2008; 1-10 Sjöfartsverket, Norrköping 2008 Tidskrifter
Sjörapporten 2009; 1-9 Sjöfartsverket, Norrköping 2009 Tidskrifter
Sjörapporten 2010; 1-10 Sjöfartsverket, Norrköping 2010 Tidskrifter
Sjörapporten 2011; 1-10 Sjöfartsverket, Norrköping 2011 Tidskrifter
Sjörapporten 2012; 1-6 Sjöfartsverket, Norrköping 2012 Tidskrifter
Sjörapporten 2013; 1-6 Sjöfartsverket, Norrköping 2013 Tidskrifter
Sjörapporten 2014; 1-6 Sjöfartsverket, Norrköping 2014 Tidskrifter
Sjörapporten 2015; 1-4 Sjöfartsverket, Norrköping 2015 Tidskrifter
Sjörapporten 2016; 2-4 Sjöfartsverket, Norrköping 2016 Tidskrifter
Sjörapporten 2017; 1-3 Sjöfartsverket, Norrköping 2017 Tidskrifter
Sjörapporten 2018; 1-2 Sjöfartsverket, Norrköping 2018 Tidskrifter
Sjörapporten 2019; 4 Sjöfartsverket, Norrköping 2019 Tidskrifter
Sjörapporten 2020; 1, 5 Sjöfartsverket, Norrköing 2020 Tidskrifter
Sjörapporten 2021; 1 – 4 Sjöfartsverket, Norrköping 2021 Tidskrifter
Gadd, Arne Sjöresa Forum 1980
Sjöräddning i Sverige Sjöfartsverket 1971
Sjöräddningssällskapets minnesskrift 1907-1997 Sjöräddningssällskapet 1997
Sjöräddningssällskapets årsbok 1969 Sjöräddningssällskapet 1969 Årsböcker
Sjöräddningssällskapets årsbok 1970 Sjöräddningssällskapet 1970 Årsböcker
Sjöräddningssällskapets årsbok 1971 Sjöräddningssällskapet 1971 Årsböcker
Sjöräddningssällskapets årsbok 1972 Sjöräddningssällskapet 1972 Årsböcker
Sjöräddningssällskapets årsbok 1973 Sjöräddningssällskapet 1973 Årsböcker
Sjöräddningssällskapets årsbok 1975 Sjöräddningssällskapet 1975 Årsböcker
Sjöräddningssällskapets årsbok 2008 Sjöräddningssällskapet 2008 Årsböcker
Sjöskolan – ordlista A-Ö
Skagerraks kapare, studiehandledning Lysekils kommun 2014
Lloyd, Christopher; Douglas-Henry, J. Skepp & sjömän, en historik i text och bilder från vikingatid till nutid Bernces förlag, Malmö 1963
Krantz, Claes Skepp i gattet, Västkustbilder från hamn och hav Wahlström & Widstrand, Stockholm 1954
Courtlandt, Canby Skepp och sjöfart Wahlström & Widstrand 1965
Valinder, Göran Skeppare på Kattegatt Tre Böcker Förlag AB, Göteborg 2008
Lygens, Kapten Skepparhistorier Wahlström & Widstrand, Stockholm 1946
Hägge, Eric Skepparsonen som blev bryggare Meijels Bokbinderi, Halmstad 1956
Landström, Björn Skeppet Forum 1961
Haws, Duncan Skeppet i bild – En nautisk historia Wahlström & Widstrand, Stockholm 1975
Pettersson, Johan Skeppet med guldvaggan, en kulturhistorisk studie från 1700-talets Tjörn Dalaförlaget, Malung 1974
Johansson, Ulf H. Skeppsbrott i Västerhavet Ulf H Johansson, Göteborg 1992
Lee, Jonathan Skeppsbrottet Lars Hökerbergs Bokförlag, Stockholm 1938
Wulff, C. R. Skeppsbyggeri för sjöbefälsskolorna AB E. G. Johanssons Boktryckeri, Karlshamn 1967
Skeppsdagbok för m/t Gunilla Billner, 1972/73 1973
Skeppsdagbok för m/t Gunilla Billner, 1973 1973
Skeppsdagbok för m/t Gunilla Billner, 1973/74 1974
Skeppsdagbok för m/t Gunilla Billner, 1974 1974
Edlund, Albin Skeppsgosse och örlogssjöman på 1930-talet Axel Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 1993
Skeppsgossekåren 1685-1939, ett minnesverk Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, Uppsala 1940
Ekström, Kjell (red.) Skeppsporträtt Nordiska Akvarellmuseet 2001
Sjögren, Folke Skeppsporträtt från segelsjöfartens slutepok Liber Förlag, Stockholm 1978
Johansson, Ulf H. Skeppsvrak på Västkusten Ulf H Johansson, Göteborg 1990
Højrup, Ole Skibsdreng og letmatros, Søens Folk 1 Nationalmuseet, København 1985
Petersen, Hjalmar (red.) Skibsfartens hvem ● hvad ● hvor – dansk søfartshåndbog Politikens Forlag 1974
Højrup, Ole Skibsfører og skipper, Søens Folk 7 Nationalmuseet, København 1988
Højrup, Ole Skibskok og messedreng, Søens Folk 5 Nationalmuseet, København 1987
McGowan, Gordon skipper & the eagle, The National Maritime Historical Society, New York 1998
Hansen, Knud L. Skoleskibet Danmark under dannebrog og stars and stripes Samlerens Forlag, København 1947
Valinder, Göran Skonerten ”Ragnar” – ett partrederi Tre Böcker Förlag AB, Göteborg 1998 Rederier
Thelin, Stig Skräddaren konstruktören Thelin Förlag 2018
Klingenberg, F. T. Skuld´s tankbok Assuranceforeningen Skuld, Oslo 1959
Eklund, Hans; Sjöberg, Göran A.   Skärgården förr. Fotografiska dokument från Gräsö till Landsort. Natur och Kultur, Stockholm 1969
Skärgårdsbåten 1994; 1-4 Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten, Stockholm 1994 Tidskrifter
Skärgårdsbåten 1995; 1-4 Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten, Stockholm 1995 Tidskrifter
Skärgårdsbåten 1996; 1-4 Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten, Stockholm 1996 Tidskrifter
Skärgårdsbåten 1997; 1-4 Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten, Stockholm 1997 Tidskrifter
Skärgårdsbåten 1998; 1-4 Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten, Stockholm 1998 Tidskrifter
Skärgårdsbåten 1999; 1-4 Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten, Stockholm 1999 Tidskrifter
Skärgårdsbåten 2000; 1-4 Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten, Stockholm 2000 Tidskrifter
Skärgårdsbåten 2001; 1-4 Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten, Stockholm 2001 Tidskrifter
Skärgårdsbåten 2002; 1-4 Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten, Stockholm 2002 Tidskrifter
Skärgårdsbåten 2003; 1-4 Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten, Stockholm 2003 Tidskrifter
Skärgårdsbåten 2004; 1-4 Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten, Stockholm 2004 Tidskrifter
Skärgårdsbåten 2005; 1-4 Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten, Stockholm 2005 Tidskrifter
Skärgårdsbåten 2006; 1-4 Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten, Stockholm 2006 Tidskrifter
Hansson, Wilhelm Skärgårdstrafiken i Bohuslän under 100 år Zindermans 1981
Fredh, Terje W. Skärpt beredskap Terje Fredh, Lysekil 1990
Forrester, Larry Slaget i stormen Forum 1976
Halláng, Bror Slupen Wasaorden Liber Förlag, Stockholm 1985 Namngivet fartyg
Söre, Anders SMBF – från machinistsamfundet 1848 till svenska maskinbefälsförb… Svenska Maskinbefälsförbundet 1951
Rasmussen, Frank; Rieck, Flemming (red.) Som en rejselysten flåde – tilegnet Ole Lisberg Jensen Orlogsmuseet 1999
Lindén, Lars H; Holmstedt, Ulf H Sommarhamnar från luften, del 2 Akademilitteratur AB 1980
Fish, John P.; Carr, H. Arnold Sound underwater images Lower Cape Publishing, Orleans, MA, USA 1990
Brandon, Robin South France pilot, III West Côte d´Azur Imray Laurie Norie & Wilson Ltd 1987 Navigation
Wood, Peter Spanish Main, The Time-Life Books Inc, Amsterdam 1979
Lindquist, Björn Specialarbete om kaperi Småtryck
Specialen – femspråkig ordbok Bokförlaget VARIA, Lund 1950 Lexikon
Goldsmith-Carter, George Spotlight on sailing ships The Hamlyn Publishing Group Limited 1973
Spridaren – Föreningen L. Laurin, medlemsskrift 2000 Föreningen L. Laurin, Lysekil 2000
Spridaren – Föreningen L. Laurin, medlemsskrift 2017 Föreningen L. Laurin, Lysekil 2017 Tidskrifter
Allansson, Ove; Wällhed, Anders Spökmatrosens sånger Tre Böcker Förlag AB, Göteborg 1985
Jepsen, Palle Udh St. George og Defence Fiskeri- og Sjøfartsmuseet, Saltvandsakvariet, Esbjerg 1993 Haverier
Waine, Charles V. Steam Coasters and Short Sea Traders Waine Research Publications, Albrighton 1980 Fartygstyper
Sundius, Carl-Gustaf L. Stockholms lotsplats 300 år Stockholms Lotsplats, Stockholm 1993 Lotsväsen
Stolpboden, Särö, Dokumentation inför byggnadsminnesförklaring Länsstyrelsen i Hallands Län 1987
Hall, Richard Stora boken om vikingarna Bokförlaget Lind & Co 2007
Kylén, Erik Stora byggboken Båtnytt och Specialtidningsförlaget, Stockholm 1979
Selander, Tom (red.) Stora båtboken – Ett verk om fritid till sjöss AB Rabén & Sjögren, Stockholm 1966
Johansson, Ulf (red.) stora sjöarna, De Svenska Turistföreningen 1990
Bergsten, Magnus Stormakstid, en antologi om svenskt 1600-tal Historiska Media 1998
Asker, Björn (red.) Stormakten som sjömakt Historiska Media, Lund 2005
Tertius deKay, James story of the legendary civil war ironclad and the man…, The Walker and Company, New Yorrk 1997 Fartygstyper
Liljeros, Björn Storökan; Träbiten 98 Föreningen Allmoge Båtar, Uddevalla 1997 Fartygstyper
Taube, Evert Strand och hav i öst och väst – Dikter från Sveriges kuster Albert Bonniers Förlag, Stockholm 1974
Schale, Ernst Styrman Schale berättar Wettergren & Kerbers Förlag, Göteborg 1935
Bagger, A. Styrningsregler till sjös Wettergren & Kerber, Göteborg 1897 Navigation
Bagger, A. Styrningsregler till sjös Wettergren & Kerber, Göteborg 1910 Navigation
Blom, Vidar; Bornmalm, Lennart; Bång, Krister Ståltrålare i svenskt fiske 1959-1965 Breakwater Publishing AB, Göteborg 2012
Hülphers, E. Walter Stämningar och minnen från svenska flottan i ond tid Albert Bonniers förlag, Stockholm 1916
Lunøe Pihl, Simen Sundsvall – Tilbury t.o.r. Sjöhistoriska museet, Stockholm 1998 Sjöfart
Supplement No. 3-1982 to Channel pilot The Hydrographer of the Navy 1982 Navigation
Swedish offshore technology The Swedish Shipping Gazette, Göteborg 1985 Tidskrifter
Edvardsen, Espen Swedish shipping Horn International AS – Horn Publishing, Oslo 2015
Edvardsen, Espen Swedish shipping, the past, the present and the future Horn Forlag AS, Oslo     2009/10
Abrahamsson, Thomas Svenne Whisky och andra berättelser Tre Böcker Förlag AB, Göteborg 2003
Svensk fyrlista 1963 Kungl. Sjöfartsstyrelsen 1963 Fyrlistor
Svensk fyrlista 1974 Sjöfartsverket, Stockholm 1974 Fyrlistor
Svensk fyrlista 1978 Sjöfartsverket, Norrköping 1978 Fyrlistor
Svensk fyrlista 1984 Sjöfartsverket, Norrköping  1984 Fyrlistor
Svensk fyrlista 1988 Sjöfartsverket, Norrköping 1988 Fyrlistor
Svensk illustrerad skeppslista 1979 Svensk Sjöfarts Tidnings Förlag, Göteborg 1979 Skeppslistor
Svensk illustrerad skeppslista 1988 Svensk Sjöfarts Tidnings Förlag, Göteborg 1988 Skeppslistor
Svensk illustrerad skeppslista 1990 Svensk Sjöfarts Tidnings Förlag, Göteborg 1990 Skeppslistor
Svensk illustrerad skeppslista 2000 Svensk Sjöfarts Tidnings Förlag AB, Göteborg 2000 Skeppslistor
Svensk illustrerad skeppslista 2001 Svensk Sjöfarts Tidnings Förlag AB, Göteborg 2001 Skeppslistor
Svensk illustrerad skeppslista 2003 Breakwater Publishing, Göteborg 2003 Skeppslistor
Modin, Karl Svensk ingenjörskonst och storindustri Lars Hökerbergs Bokförlag, Stockholm 1935
Svensk lots I Kungl. Sjökarteverket, Stockholm 1916 Lotsväsen
Svensk lots I Kungl. Sjökarteverket, Stockholm 1909 Lotsväsen
Svensk lots II Kungl. Sjökarteverket, Stockholm 1911 Lotsväsen
Svensk lots III Kungl. Sjökarteverket, Stockholm 1918 Lotsväsen
Svensk lots IV Kungl. Sjökarteverket, Stockholm 1917 Lotsväsen
Svensk lots, allmänna upplysningar (Sv L. A.), 1940 Kungl.Sjökarteverket 1940 Lotsväsen
Svensk lots, Del 1 (SV L I), 1965 Kungl Sjöfartsstyrelsen 1965 Lotsväsen
Svensk lots, Del 1 (Sv LI), 1980 Sjöfartsverket, Norrköping 1980 Lotsväsen
Svensk lots, Del 1 (Sv. L. I), 1957 Kungl. Sjöfartsstyrelsen, Stockholm 1957 Lotsväsen
Svensk lots, Del A (SvL A), 1968 Kungl.Sjöfartsstyrelsen 1968 Lotsväsen
Svensk lots, Del H:1, 1970 Sjöfartsverket, Stockholm 1970 Lotsväsen
Svensk lots, Del H:2, 1971 Sjöfartsverket, Stockholm 1971 Lotsväsen
Svensk sjöfart, bilaga till tallriksserien med samma namn Rodemreklam AB, Saltsjö-Duvnäs 1976
Svensk Sjöfarts Tidning 1949; 23, 28 Sveriges Redareförening 1949 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1959; 15-16, 19-20 Sveriges Redareförening, Göteborg 1959 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1964; 15, 21-22 Sveriges Redareförening, Göteborg 1964 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1965; 7, 11, 16, 18, 21, 24-25, 28, 30-34, 38, 40, 46-48 Sveriges Redareförening, Göteborg 1965 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1966; 1-4, 6-7, 9-13, 15-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 1966 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1967; 1-4, 6-13, 15-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 1967 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1968; 1-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 1968 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1969; 1-25, 29-31, 33-48, 50-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 1969 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1970; 1-5, 7-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 1970 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1971; 1-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 1971 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1972; 1-30, 33-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 1972 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1973; 1-22, 24-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 1973 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1974; 1-3, 6-25, 27-29, 31-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 1974 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1975; 1-6, 8-11, 13-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 1975 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1976; 1-35, 37-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 1976 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1977; 3-30, 32-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 1977 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1978; 1-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 1978 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1979; 1-44, 46-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 1979 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1980; 1-19, 22-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 1980 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1981; 1-15, 18-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 1981 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1982; 3-7, 9-10, 12-23, 27-28, 31-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 1982 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1983; 1-10, 12-14, 16-20, 22-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 1983 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1984; 1-2, 4-5, 7-11, 13-20, 23-31, 34-42, 44-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 1984 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1985; 1-42, 44-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 1985 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1986; 1-11, 13-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 1986 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1987; 1-25, 28-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 1987 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1988; 1-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 1988 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1989; 1-7, 9-11, 14-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 1989 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1990; 1-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 1990 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1991; 1-7, 9-11, 14-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 1991 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1992; 1-7, 9-12, 14-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 1992 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1993; 1-7, 9-12, 14-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 1993 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1994; 1-7, 9, 11-12, 15-20, 22, 29-44, 46-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 1994 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1995; 1-7, 9-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 1995 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1996; 1-7, 9-12, 15-16, 18-35, 37-44, 46-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 1996 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1997; 1-7, 9-12, 15-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 1997 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1998; 1-7, 9-13, 16-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 1998 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 1999; 1-7, 9-13, 16-44, 46-47, 50-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 1999 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 2000; 1-8, 13-16, 19-52 Sveriges Redareförening, Göteborg 2000 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 2004; 14-23 Sveriges Redareförening, Göteborg 2004 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 2005; 1, 3-6, 8-16, 19-24 Sveriges Redareförening, Göteborg 2005 Tidskrifter
Svensk Sjöfarts Tidning 2006; 1-12, 15, 17, 19, 21, jubileumsnummer 100 år Sveriges Redareförening, Göteborg 2006 Tidskrifter
Traung, Björn (red.) m. fl.  Svensk sjöfartskalender 1963 AB Nautics Förlag 1963
Traung, Björn (red.) m. fl.  Svensk sjöfartskalender 1969 AB Nautics Förlag 1969
Traung, Björn (red.) m. fl.  Svensk sjöfartskalender med nautisk almanack 1960 AB Nautics Förlag, Göteborg 1959
Traung, Björn (red.)  Svensk sjöfartskalender med nautisk almanack 1974 AB Nautics Förlag, Göteborg 1973
Svensk sjöfartskalender med nautisk almanack 1976 AB Nautics Förlag 1976
Grönquist-Franzén, Helena  Svensk sjöhistorisk bibliografi 1946-1964, Del 1 Sjöhistoriska museet, Stockholm 1996 Bibliografier
Grönquist-Franzén, Helena  Svensk sjöhistorisk bibliografi 1946-1964, Del 2 Sjöhistoriska museet, Stockholm 1996 Bibliografier
Grönquist-Franzén, Helena  Svensk sjöhistorisk bibliografi 1965-1975 Sjöhistoriska museet, Stockholm 2008 Bibliografier
Grönquist, Helena  Svensk sjöhistorisk bibliografi 1976-1986, Sjöhistorisk årsbok… Sjöhistoriska museet, Stockholm 1988 Bibliografier
Grönquist-Franzén, Helena  Svensk sjöhistorisk bibliografi 1987-1991 Sjöhistoriska museet, Stockholm 1994 Bibliografier
Grönquist-Franzén, Helena  Svensk sjöhistorisk bibliografi 1992-1996 Sjöhistoriska museet, Stockholm 2000 Bibliografier
Svensson, Thommy Svensk varvsindustri under 100 år – Från ackord till månadslön Svenska Varv AB 1983
Ingvar, Sven Svensk varvsindustri, En kortfattad orientering Sveriges Varvsindustriförening Varv
Svenska Akademiens ordlista över svenska språket Norstedts Ordbok 1998 Ordbok
Svenska Amerika Linien presenterar MS Stockholm Oscar Isacsons Boktryckeri AB, Göteborg 1948 Namngivet fartyg
Biström, Lars; Sundin, Bo Svenska båtmotorer Förlag Båtdokgruppen AB, Skärhamn 1991 Motorer
Melkersson, Lars Svenska Fiskebåtsmotorer, Tändkulemotorer del 1, Skandiamotorer Marinhistoriska Förlaget, Lysekil 2012 Motorer
Melkersson, Lars Svenska Fiskebåtsmotorer, Tändkulemotorer del 2, Bolinder & Pythagoras Marinhistoriska Förlaget, Lysekil 2009 Motorer
Melkersson, Lars Svenska Fiskebåtsmotorer, Tändkulemotorer del 3, Avance/June-Munktell/P. Marinhistoriska Förlaget, Lysekil 2010 Motorer
Melkersson, Lars Svenska Fiskebåtsmotorer, Tändkulemotorer del 4, Seffle, Munktell, Bergs… Marinhistoriska Förlaget, Lysekil 2012 Motorer
Melkersson, Lars Svenska Fiskebåtsmotorer, Tändkulemotorer, Skandia, Dieselmotorer Marinhistoriska Förlaget, Lysekil 2013 Motorer
Svensson, S. Artur (red.) Svenska Flottans Historia, 1521-1679, Band I A-B Allhems Förlag, Malmö 1942 Örlog
Svensson, S. Artur (red.) Svenska Flottans Historia, 1680-1814, Band II A-B Allhems Förlag, Malmö 1943 Örlog
Svensson, S. Artur (red.) Svenska Flottans Historia, 1815-1945, Band III A-B Allhems Förlag, Malmö 1945 Örlog
Rietz, Magnus Svenska fyrar Bokförlaget T. Fischer & Co AB, Stockholm 2001 Fyrar
Vallerö, Rolf Svenska handelsflottans krigsförluster under det andra världskriget Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag, Stockholm 1963
Svenska Kryssarklubbens Årsskrift Svenska Kryssarklubben 1938 Årsbocker
Svenska Kryssarklubbens Årsskrift 1969, Kölvatten Svenska Kryssarklubben 1969 Årsböcker
Svenska Kryssarklubbens Årsskrift 1970, Ombord Svenska Kryssarklubben 1970 Årsböcker
Svenska Kryssarklubbens Årsskrift 1971, Vindkantring Svenska Kryssarklubben 1971 Årsböcker
Svenska Kryssarklubbens Årsskrift 1972, Strövtåg Svenska Kryssarklubben 1972 Årsböcker
Svenska Kryssarklubbens Årsskrift 1973, Salut Svenska Kryssarklubben 1973 Årsböcker
Svenska Kryssarklubbens Årsskrift 1974, I hemmavatten Svenska Kryssarklubben 1974 Årsböcker
Svenska Kryssarklubbens Årsskrift 1975, Kasta loss… Svenska Kryssarklubben 1975 Årsböcker
Svenska Kryssarklubbens Årsskrift 1976, Strandhugg Svenska Kryssarklubben 1976 Årsböcker
Svenska Kryssarklubbens Årsskrift 1991, Angöringar Svenska Kryssarklubben 1991 Årsböcker
Svenska Kryssarklubbens Årsskrift 1992, Klart skepp Svenska Kryssarklubben 1992 Årsböcker
Svenska Kryssarklubbens Årsskrift 1993, O, eviga ungdom Svenska Kryssarklubben 1993 Årsböcker
Svenska Kryssarklubbens Årsskrift 1994, Lugnare vatten Svenska Kryssarklubben 1994 Årsböcker
Svenska Kryssarklubbens Årsskrift 1996, Segla på värmen Svenska Kryssarklubben 1996 Årsböcker
Svenska Kryssarklubbens Årsskrift 1997, Från A till Ö Svenska Kryssarklubben 1997 Årsböcker
Svenska Kryssarklubbens Årsskrift 1998, Vinden drar Svenska Kryssarklubben 1998 Årsböcker
Svenska Kryssarklubbens Årsskrift 1999, Vid vågornas brus Svenska Kryssarklubben 1999 Årsböcker
Svenska Kryssarklubbens Årsskrift 2000, Oh boy, oh boy, oh boy Svenska Kryssarklubben 2000 Årsböcker
Svenska Kryssarklubbens Årsskrift 2001, Jag minns en stund Svenska Kryssarklubben 2001 Årsböcker
Svenska Kryssarklubbens Årsskrift 2002, God natt små vågor Svenska Kryssarklubben 2002 Årsböcker
Rinman, Ture Svenska Lloyd genom etthundra år Bohuslänningen AB, Uddevalla 1969 Rederier
Fredh, Terje W. Svenska sjömän som dog i andra världskriget Terje Fredh, Lysekil 2000
Lindén, Patrik; Millde, Andreas; m. fl. Svenska träbåtar, Om livet med träbåt Albert Bonniers Förlag AB, Stockhlm 2003 Fartygstyper
Svenska tullförfattningar Kungl. Generaltullstyrelsen, Stockholm 1912 Tullväsen
Hedin, Gunnar Svenska varv världsledande Tre Böcker Förlag AB, Göteborg 1995
Svenske lotsen Kongl Sjökarteverket, Stockholm 1894 Lotsväsen
Stenfelt, Gustaf Svenskt nautiskt lexikon Wahlström & Widstrand, Stockholm 1920 Lexikon
Stenfelt, Gustaf Svenskt Nautiskt Lexikon Wahlström & Widstrand, Stockholm 1920 Nautiskt lexikon
Axwik, Axel (red.) Svenskt sjöfolk i krig och fred, Band I Bokförlaget Antiqua, Göteborg 1950 Haverier
Axwik, Axel (red.) Svenskt sjöfolk i krig och fred, Band II Bokförlaget Antiqua, Göteborg 1951 Haverier
Halldin, Gustaf (huvudred.) Svenskt skeppsbyggeri, En översikt av utvecklingen genom tiderna Allhems Förlag, Malmö 1963 Skeppsbyggeri
Gattberg, Åke Sverige-Australien-Sverige med 4-mastade barkskeppet C.B. Pedersen Stiftelsen Sveriges Sjömanshus, Stockholm 1997
Sveriges Flotta 1942; 1-12 Sveriges Flotta, Förening för Sjövärn och Sjöfart 1942 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1943; 1-24 Sveriges Flotta, Förening för Sjövärn och Sjöfart 1943 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1944; 1-24 Sveriges Flotta, Förening för Sjövärn och Sjöfart 1944 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1945; 1-24 Sveriges Flotta, Förening för Sjövärn och Sjöfart 1945 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1946; 1-12 Sveriges Flotta, Förening för Sjövärn och Sjöfart 1946 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1947; 1-12 Sveriges Flotta, Förening för Sjövärn och Sjöfart 1947 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1948; 1-12 Sveriges Flotta, Förening för Sjövärn och Sjöfart 1948 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1949; 1-12 Sveriges Flotta, Förening för Sjövärn och Sjöfart 1949 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1950; 1-12 Föreningen Sveriges Flotta, Stockholm 1950 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1951; 1-12 Föreningen Sveriges Flotta, Stockholm 1951 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1952; 1-12 Föreningen Sveriges Flotta, Stockholm 1952 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1953; 1-12 Föreningen Sveriges Flotta, Stockholm 1953 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1954; 1-12 Föreningen Sveriges Flotta, Stockholm 1954 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1955; 1-12 Föreningen Sveriges Flotta, Stockholm 1955 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1956; 1-12 Föreningen Sveriges Flotta, Stockholm 1956 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1957; 1-12 Föreningen Sveriges Flotta, Stockholm 1957 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1958; 1-12 Föreningen Sveriges Flotta, Stockholm 1958 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1959; 1-12 Föreningen Sveriges Flotta, Stockholm 1959 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1960; 1-12 Föreningen Sveriges Flotta, Stockholm 1960 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1961; 1-12 Föreningen Sveriges Flotta, Stockholm 1961 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1962; 1-12 Föreningen Sveriges Flotta, Stockholm 1962 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1963; 1-12 Föreningen Sveriges Flotta, Stockholm 1963 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1964; 1-12 Föreningen Sveriges Flotta, Stockholm 1964 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1965; 1-12 Föreningen Sveriges Flotta, Stockholm 1965 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1966; 1-12 Föreningen Sveriges Flotta, Stockholm 1966 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1967; 1-12 Föreningen Sveriges Flotta, Stockholm 1967 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1968; 1-12 Föreningen Sveriges Flotta, Stockholm 1968 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1969; 1-12 Föreningen Sveriges Flotta, Stockholm 1969 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1970; 1-12 Föreningen Sveriges Flotta, Stockholm 1970 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1971; 1-12 Föreningen Sveriges Flotta, Stockholm 1971 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1972; 1-12 Föreningen Sveriges Flotta, Stockholm 1972 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1973; 1-12 Föreningen Sveriges Flotta, Stockholm 1973 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1974; 1-12 Föreningen Sveriges Flotta, Stockholm 1974 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1975; 1-12 Föreningen Sveriges Flotta, Stockholm 1975 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1976; 1-12 Föreningen Sveriges Flotta, Stockholm 1976 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1977; 1-12 Föreningen Sveriges Flotta, Stockholm 1977 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1978; 1-12 Föreningen Sveriges Flotta, Stockholm 1978 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1979; 1-12 Föreningen Sveriges Flotta, Stockholm 1979 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1980; 1-12 Föreningen Sveriges Flotta, Stockholm 1980 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1981; 1-12 Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar, Stockholm 1981 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1982; 1-12 Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar, Stockholm 1982 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1983; 1-12 Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar, Stockholm 1983 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1984; 1-12 Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar, Stockholm 1994 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1985; 1-12 Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar, Stockholm 1985 Tidskrifter
Sveriges Flotta 1986; 1-12 Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar, Stockholm 1986 Tidskrifter
Sveriges maritima index 2005, Svensk illustrerad skeppslista Breakwater Publishing AB, Göteborg 2005 Skeppslistor
Sveriges maritima index 2006, Svensk illustrerad skeppslista Breakwater Publishing AB, Göteborg 2006 Skeppslistor
Sveriges maritima index 2007, Svensk illustrerad skeppslista Breakwater Publishing AB, Göteborg 2007 Skeppslistor
Sveriges redareförening årsbok 1962 Oscar Isacsons Tryckeri AB, Göteborg 1962 Årsböcker
Sveriges redareförening årsbok 1963 Oscar Isacsons Tryckeri AB, Göteborg 1963 Årsböcker
Sveriges redareförening årsbok 1964 Oscar Isacsons Tryckeri AB, Göteborg 1964 Årsböcker
Sveriges redareförening årsbok 1965 Oscar Isacsons Tryckeri AB, Göteborg 1965 Årsböcker
Sveriges redareförening årsbok 1966 Oscar Isacsons Tryckeri AB, Göteborg 1966 Årsböcker
Sveriges redareförening årsbok 1967 Oscar Isacsons Tryckeri AB, Göteborg 1967 Årsböcker
Sveriges redareförening årsbok 1968 Oscar Isacsons Tryckeri AB, Göteborg 1968 Årsböcker
Sveriges redareförening årsbok 1969 Oscar Isacsons Tryckeri AB, Göteborg 1969 Årsböcker
Sveriges redareförening årsbok 1970 Oscar Isacsons Tryckeri AB, Göteborg 1970 Årsböcker
Sveriges redareförening årsbok 1971 Oscar Isacsons Tryckeri AB, Göteborg 1971 Årsböcker
Sveriges redareförening årsbok 1972 Oscar Isacsons Tryckeri AB, Kållered 1972 Årsböcker
Sveriges redareförening årsbok 1974 Palmeblads, Göteborg 1974 Årsböcker
Sveriges redareförening årsbok 1977 Palmeblads, Göteborg 1977 Årsböcker
Lybeck, Otto (red.) Sveriges rederier IGO-Förlaget, Stockholm 1938 Rederier
Malmborg, Hakon Sveriges Segelfartygsförening 1976-1986 Sveriges Segelfartygsförening 1986
Axwik, Axel; Johnson, Gunnar (red.) Sveriges sjöbefälsskolor 1913-1960 Maritim-Förlaget AB  1960
Hedin, Anders Sveriges sjökartor 1539-1836, Sea charts of Sweden Bokförlaget Max Ström 2007
Sveriges sjölag, sjömanslag, sjöarbetstidslag Nautiska Förlaget AB, Stockholm 1965
Sveriges skeppslista 1903-04 Norrköpings Tidningars Aktiebolag, Norrköping 1903 Skeppslistor
Sveriges skeppslista 1910 Kungl. Kommerskollegii, Fartygsregistreringsafd.. 1910 Skeppslistor
Sveriges skeppslista 1911 Kungl. Kommerskollegii, Fartygsregistreringsafd.. 1911 Skeppslistor
Sveriges skeppslista 1915 Kungl. Kommerskollegii, Fartygsregistreringsavd.. 1915 Skeppslistor
Sveriges skeppslista 1917 Kungl. Kommerskollegii, Fartygsregistreringsavd.. 1917 Skeppslistor
Sveriges skeppslista 1919 Kungl. Kommerskollegii, Fartygsregistreringsavd.. 1919 Skeppslistor
Sveriges skeppslista 1921 Kungl. Kommerskollegii, Fartygsregistreringssek. 1921 Skeppslistor
Sveriges skeppslista 1923 Kungl. Kommerskollegii, Fartygsregistreringssek. 1923 Skeppslistor
Sveriges skeppslista 1925 Kungl. Kommerskollegii, Fartygsregistreringssek. 1925 Skeppslistor
Sveriges skeppslista 1927 Kungl. Kommerskollegii, Fartygsregistreringssek. 1927 Skeppslistor
Sveriges skeppslista 1933 Kungl. Kommerskollegii, Fartygsregistreringssek. 1933 Skeppslistor
Sveriges skeppslista 1935 Kungl. Kommerskollegii, Fartygsregistreringssek. 1935 Skeppslistor
Sveriges skeppslista 1937 Kungl. Kommerskollegii, Fartygsregistreringssek. 1937 Skeppslistor
Sveriges skeppslista 1941 Kungl. Kommerskollegii, Fartygsregistreringssek. 1941 Skeppslistor
Sveriges skeppslista 1943 Kungl. Kommerskollegii, Fartygsregistreringssek. 1943 Skeppslistor
Sveriges skeppslista 1945 Kungl. Kommerskollegii, Fartygsregistreringssek. 1945 Skeppslistor
Sveriges skeppslista 1947 Kungl. Sjöfartsstyrelsen, Fartygsregistret 1947 Skeppslistor
Sveriges skeppslista 1949 Kungl. Sjöfartsstyrelsen, Fartygsregistret 1949 Skeppslistor
Sveriges skeppslista 1951 Kungl. Sjöfartsstyrelsen, Fartygsregistret 1951 Skeppslistor
Sveriges skeppslista 1953 Kungl. Sjöfartsstyrelsen, Fartygsregistret 1953 Skeppslistor
Sveriges skeppslista 1955 Kungl. Sjöfartsstyrelsen, Fartygsregistret 1955 Skeppslistor
Sveriges skeppslista 1958 Kungl. Sjöfartsstyrelsen, Fartygsregistret 1958 Skeppslistor
Sveriges skeppslista 1959 Kungl. Sjöfartsstyrelsen, Fartygsregistret 1959 Skeppslistor
Sveriges skeppslista 1960 Kungl. Sjöfartsstyrelsen, Fartygsregistret 1960 Skeppslistor
Sveriges skeppslista 1962 Kungl. Sjöfartsstyrelsen, Fartygsregistret 1962 Skeppslistor
Sveriges skeppslista 1963 Kungl. Sjöfartsstyrelsen, Fartygsregistret 1963 Skeppslistor
Sveriges skeppslista 1964 Kungl. Sjöfartsstyrelsen, Fartygsregistret 1964 Skeppslistor
Sveriges skeppslista 1967 Kungl. Sjöfartsstyrelsen, Fartygsregistret 1967 Skeppslistor
Sveriges skeppslista 1968 Kungl. Sjöfartsstyrelsen, Fartygsregistret 1968 Skeppslistor
Sveriges skeppslista 1976 Domstolsverket 1976 Skeppslistor
Sveriges skeppslista 1977 Domstolsverket 1977 Skeppslistor
Sharp, David Så ser det ut inuti! Båtar från trirem till atomubåt Carlsen if 1976
Riel, Jørn Sången till live en tusenårig släktkrönika från Grönland Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs 1987
Wandel, C. F. Søkrigen i de dansk-norske farvande 1807-14 Bianco Lunos bogtrykkeri, København 1915 Sjökrig
Insulander, Per Sölve och Björn Två Systrar Abrahamsons Tryckeri AB 1995 Namngivet fartyg
Hasslöf, Olof (red.) m. fl. Sømand, fisker, skib og vaerft Rosenkilde og Bagger, København 1970
Henningsen, Henning Sømanden og kvinden Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Kronborg 1981
Matz, Erling (red.) Ta mig till havet Svenska Kryssarklubben 1995 Årsböcker
Tables of computed altitude and azimuth  U.S. Navy Hydrographic Office 1962 Navigation
Tables of computed altitude and azimuth, H.O. Pub No 214, Vol. V U S Navy  Hydrographic Office, Washington 1958 Navigation
Tables of computed altitude and azimuth, H.O. Pub No 214, Vol. VI U S Navy  Hydrographic Office, Washington 1958 Navigation
Tables of computed altitude and azimuth, Vol V  United States Navy Department, H O 1952 Navigation
Tables of computed altitude and azimuth, Vol VI  United States Navy Department, H O 1952 Navigation
Tallinna regatid Tallinn 1980
Wrangel, H. Teoretisk och praktisk navigation Wald. Zachrissons Boktryckeri AB, Göteborg 1910 Navigation
Lubbock, Basil The Artic Whalers Brown, Son & Ferguson, Ltd., Glasgow 1978 Windjammers
The Baltic Sea, Second Edition Imray Laurie Norie & Wison Ltd, St Ives 2003
Lubbock, Basil The Blackwall Frigates Brown, Son & Ferguson, Ltd., Glasgow 1973 Windjammers
Lubbock, Basil The China Clippers Brown, Son & Ferguson, Ltd., Glasgow 1973 Windjammers
Lubbock, Basil The Colonial Clippers Brown, Son & Ferguson, Ltd., Glasgow 1975 Windjammers
Lubbock, Basil The Coolie Ships and Oil Sailers Brown, B & Ferguson, Ltd., Glasgow 1955 Windjammers
Middleton, Empson Edward The cruise of ”The Kate” Rupert Hart-Davis, London 1953
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 19, nr 1, 1990 Nautical Archaeology Society 1990 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 19, nr 2, 1990 Nautical Archaeology Society 1990 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 19, nr 3, 1990 Nautical Archaeology Society 1990 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 19, nr 4, 1990 Nautical Archaeology Society 1990 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 20, nr 1, 1991 Nautical Archaeology Society 1991 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 20, nr 2, 1991 Nautical Archaeology Society 1991 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 20, nr 3, 1991 Nautical Archaeology Society 1991 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 20, nr 4, 1991 Nautical Archaeology Society 1991 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 21, nr 1, 1992 Nautical Archaeology Society 1992 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 21, nr 2, 1992 Nautical Archaeology Society 1992 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 21, nr 3, 1992 Nautical Archaeology Society 1992 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 21, nr 4, 1992 Nautical Archaeology Society 1992 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 22, nr 1, 1993 Nautical Archaeology Society 1993 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 22, nr 2, 1993 Nautical Archaeology Society 1993 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 22, nr 3, 1993 Nautical Archaeology Society 1993 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 22, nr 4, 1993 Nautical Archaeology Society 1993 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 23, nr 1, 1994 Nautical Archaeology Society 1994 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 23, nr 2, 1994 Nautical Archaeology Society 1994 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 23, nr 3, 1994 Nautical Archaeology Society 1994 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 23, nr 4, 1994 Nautical Archaeology Society 1994 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 24, nr 1, 1995 Nautical Archaeology Society 1995 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 24, nr 2, 1995 Nautical Archaeology Society 1995 Tidskrifter
The international Journal of Nautical Archaeology, vol 24, nr 3, 1995 Nautical Archaeology Society 1995 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 24, nr 4, 1995 Nautical Archaeology Society 1995 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 25, nr 1, 1996 Nautical Archaeology Society 1996 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 25, nr 2, 1996 Nautical Archaeology Society 1996 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 25, nr 3 & 4, 1996 Nautical Archaeology Society 1996 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 26, nr 1, 1997 Nautical Archaeology Society 1997 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 26, nr 2, 1997 Nautical Archaeology Society 1997 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 26, nr 3, 1997 Nautical Archaeology Society 1997 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 26, nr 4, 1997 Nautical Archaeology Society 1997 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 27, nr 1, 1998 Nautical Archaeology Society 1998 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 27, nr 2, 1998 Nautical Archaeology Society 1998 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 27, nr 3, 1998 Nautical Archaeology Society 1998 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 27, nr 4, 1998 Nautical Archaeology Society 1998 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 28, nr 1, 1999 Nautical Archaeology Society 1999 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 28, nr 2, 1999 Nautical Archaeology Society 1999 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 28, nr 3, 1999 Nautical Archaeology Society 1999 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 28, nr 4, 1999 Nautical Archaeology Society 1999 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 29, nr 1, 2000 Nautical Archaeology Society 2000 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 29, nr 2, 2000 Nautical Archaeology Society 2000 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 30, nr 1, 2001 Nautical Archaeology Society 2001 Tidskrifter
The international Journal of Nautical Archaeology, vol 30, nr 2, 2001 Nautical Archaeology Society 2001 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 31, nr 1, 2002 Nautical Archaeology Society 2002 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 31, nr 2, 2002 Nautical Archaeology Society 2002 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 32, nr 1, 2003 Nautical Archaeology Society 2003 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 32, nr 2, 2003 Nautical Archaeology Society 2003 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 33, nr 1, 2004 Nautical Archaeology Society 2004 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 33, nr 2, 2004 Nautical Archaeology Society 2004 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 34, nr 1, 2005 Nautical Archaeology Society 2005 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 34, nr 2, 2005 Nautical Archaeology Society 2005 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 35, nr 2, 2006 Nautical Archaeology Society 2006 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 36, nr 1, 2007 Nautical Archaeology Society 2007 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 36, nr 2, 2007 Nautical Archaeology Society 2007 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 37, nr 1, 2008 Nautical Archaeology Society 2008 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 37, nr 2, 2008 Nautical Archaeology Society 2008 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 38, nr 1, 2009 Nautical Archaeology Society 2009 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 38, nr 2, 2009 Nautical Archaeology Society 2009 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 39, nr 1, 2010 Nautical Archaeology Society 2010 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 39, nr 2, 2010 Nautical Archaeology Society 2010 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 40, nr 1, 2011 Nautical Archaeology Society 2011 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 40, nr 2, 2011 Nautical Archaeology Society 2011 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 41, nr 1, 2012 Nautical Archaeology Society 2012 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 41, nr 2, 2012 Nautical Archaeology Society 2012 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 42, nr 1, 2013 Nautical Archaeology Society 2013 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 42, nr 2, 2013 Nautical Archaeology Society 2013 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 43, nr 1, 2014 Nautical Archaeology Society 2014 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 43, nr 2, 2014 Nautical Archaeology Society 2014 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 44, nr 1, 2015 Nautical Archaeology Society 2015 Tidskrifter
The International Journal of Nautical Archaeology, vol 44, nr 2, 2015 Nautical Archaeology Society 2015 Tidskrifter
Lubbock, Basil The Last of the Windjammers, Volume I Brown, Son & Ferguson, Ltd., Glasgow 1975 Windjammers
Lubbock, Basil The Last of the Windjammers, Volume II Brown, Son & Ferguson, Ltd., Glasgow 1976 Windjammers
Lubbock, Basil The Log of the ”Cutty Sark” Brown, Son & Ferguson, Ltd., Glasgow 1974 Windjammers
Lubbock, Basil The Nitrate Clippers Brown, Son & Ferguson, Ltd., Glasgow 1976 Windjammers
Lubbock, Basil The Opium Clippers Brown, Son & Ferguson, Ltd., Glasgow 1976 Windjammers
Borg, Jan; Gustafsson, Monica; Sjölin, Mats The story of the Viking-age ship from Äskekärr Göteborgs Stadsmuseum, Göteborg 2000
The venturesome voyages of captain Voss Rupert Hart-Davis, London 1950
Lubbock, Basil The Western Ocean Packets Brown, Son & Ferguson, Ltd., Glasgow 1977 Windjammers
Bernicot, Louis The voyage of Anahita Rupert Hart-Davis, London 1953
Traung, Olof Thomas Parker Esq. Aktiebolaget Nautics Förlag, Göteborg 1945
Thorden Lines Zeuthen & Aagaards Tryckeri Aktiebolag, Göteborg 1957 Rederier
Gustafsson, Olle Thorskogs Mek. Verkstad och Skeppsvarv 1867-1926 Varvs- och Sjöfartshistoriska föreningen i Göta ålvdalen Varv
Wällhed, Anders tidlöse sjöräddaren, Historisk loggbok…, Den Sjöräddningssällskapet 2006
Tidskrift i Sjöväsendet, 1965, december Kungl Örlogsmannasällskapet, Karlskrona 1965 Tidskrifter
TID-SKRIFT, årg 09, om skeppskronometrar och fickur De Gamla Urens Vänner i Stockholm 2017 Tidskrifter
TID-SKRIFT, årg 10, om ur, urteknik och urmakare De Gamla Urens Vänner i Stockholm 2018 Tidskrifter
Möller, Lotte Till England! Albert Bonniers Förlag AB, Stockholm 2001
Till havs! Rallarros 52-53, nr 2/3 Rallarros 1984
Till Rors 1925; 1-24 Till rors, Stockholm 1925 Tidskrifter
Till Rors 1941; 6-10 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1941 Tidskrifter
Till Rors 1942; 1-10 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1942 Tidskrifter
Till Rors 1943; 2-10 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1943 Tidskrifter
Till Rors 1944; 1-10 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1944 Tidskrifter
Till Rors 1945; 1-10 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1945 Tidskrifter
Till Rors 1946; 1-52 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1946 Tidskrifter
Till Rors 1947; 1-15, 17-52 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1947 Tidskrifter
Till Rors 1948; 2, 10-11, 13, Olympianr, 14, 16, 19 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1948 Tidskrifter
Till Rors 1949; 3, 8, 12-13, 15, 21-23 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1949 Tidskrifter
Till Rors 1950; 1-4, 6-7, 9-12, 14-23 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1950 Tidskrifter
Till Rors 1951; 5, 9, 15, 20-21, 23 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1951 Tidskrifter
Till Rors 1952; 15 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1952 Tidskrifter
Till Rors 1953; 1-6, 8, 10-23 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1953 Tidskrifter
Till Rors 1954; 3-6, 8-26 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1954 Tidskrifter
Till Rors 1955; 1-10, 12-26 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1955 Tidskrifter
Till Rors 1956; 3-13, 15-26 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1956 Tidskrifter
Till Rors 1957; 1-18, 20, 22-24 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1957 Tidskrifter
Till Rors 1958; 4-13, 15, 18, 20-22, 25-26 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1958 Tidskrifter
Till Rors 1959; 1, 4, 13, 15-26 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1959 Tidskrifter
Till Rors 1960; 1-26 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1960 Tidskrifter
Till Rors 1961; 1-16, 18, 20-24 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1961 Tidskrifter
Till Rors 1962; 9-26 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1962 Tidskrifter
Till Rors 1963; 1-2, 4-26 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1963 Tidskrifter
Till Rors 1964; 1-26 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1964 Tidskrifter
Till Rors 1965; 1-26 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1965 Tidskrifter
Till Rors 1966; 1-5, 7-9, 11-26 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1966 Tidskrifter
Till Rors 1967; 13-15, 17-18, 22, 25-26 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1967 Tidskrifter
Till Rors 1968; 1, 19, 20 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1968 Tidskrifter
Till Rors 1969; 6, 13, 23 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1969 Tidskrifter
Till Rors 1970; 17-19, 21-22, 25-26 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1970 Tidskrifter
Till Rors 1971; 13-15, 17 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1971 Tidskrifter
Till Rors 1972; 4 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1972 Tidskrifter
Till Rors 1973; 3 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1973 Tidskrifter
Till Rors 1974; 2 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1974 Tidskrifter
Till Rors 1975; 9-10 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1975 Tidskrifter
Till Rors 1977; 4-5, 8-11 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1977 Tidskrifter
Till Rors 1978; 1-9, 11  Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1978 Tidskrifter
Till Rors 1979; 1, 6-11 Till rors med segel och sjösport, Stockholm 1979 Tidskrifter
Viksten, Albert Till sjöss – skepparn, styrman och tungmatrosen Alb. Bonniers Boktryckeri, Stockholm 1962
Albèrt, Lars Till sjöss i maskin, en första handledning i maskinrumstjänst Sveriges Redareförening 1964
Petersson, B. Chr.; Wallin, C. G. Till sjöss på däck Sveriges förenade tryckerier, Hälsingborg 1964
Hellström, Sven Till sjöss under ofärdsår, Hans Carlssons dagbok 1939-1945
Junker, Bengt; Neveling, Raoul Till sjöss, handbok i navigation, segling och sjömanskap Scoutförlaget, Stockholm 1951 Navigation
Ohrelius, Bengt Till sjöss, roligt att veta om fartyg och sjöfolk Rabén & Sjögren 1975
Bartholomew, J. G. Times survey atlas of the world, The The Times, London 1922 Kartor
Manry, Robert Tinkerbelle Dell Publishing Co., Inc, New York, USA 1967 Segling
Gustafsson, Christer (red.) Tio år med hallandsmodellen Hallands länsmuseer, Internationella avdelningen 2003
Persson, Erkki Tio år på sista varvet Tre Böcker Förlag AB, Göteborg 1988
Hartelius, Kaj; Rydholm, Yngve Tistlarna – Strömstad, leder och hamnar i Göteborgs och Bohusläns skärg… Alb. Bonniers boktryckeri, Stockholm 1976
Wetterholm, Claes-Göran Titanic Förlag Båtdokumentationsgruppen HB 1988 Namngivet fartyg
Wetterholm, Claes-Göran Titanic Musealia
Davie, Michael Titanic – katastrofen som förändrade en värld Gedins Förlag 1987 Namngivet fartyg
Allen, Bill Titanic, collector´s edition National Geographic Society Namngivet fartyg
Tjänsten i båt, handledning i båttjänst för … Marinen 1957
Palm, Thede T-kontoret, några studier till T-kontorets historia Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, Stockholm 1999
Coote, Jack H. (red.) Total haveri! Bokförlaget Forum 1986
Mattsson, Algot (red.) Tre generationer på sju hav Oscar Isacsons Tryckeri AB, Göteborg 1965 Rederier
Tre veckor i Bohuslän, Naturhamnar och leder från luften Svenska Kryssarklubben, Västkustkretsen, Göteborg 1996 Navigation
Tresfjord motorsnipa, Skorgö segel- och motorjulle 1964 Småtryck
Trossen 2004; 1 Sjöräddningssällskapet 2004 Tidskrifter
Trossen 2005; 2-3 Sjöräddningssällskapet 2005 Tidskrifter
Trossen 2006; 1-2 Sjöräddningssällskapet 2006 Tidskrifter
Trossen 2007; 2 Sjöräddningssällskapet 2007 Tidskrifter
Trossen 2008; 2, 4 Sjöräddningssällskapet 2008 Tidskrifter
Trossen 2009; 1-4 Sjöräddningssällskapet 2009 Tidskrifter
Trossen 2010; 1-4, Trossen junior Sjöräddningssällskapet 2010 Tidskrifter
Trossen 2011; 1-4 Sjöräddningssällskapet 2011 Tidskrifter
Trossen 2012; 1-4, Trossen junior Sjöräddningssällskapet 2012 Tidskrifter
Trossen 2013; 1-4 Sjöräddningssällskapet 2013 Tidskrifter
Trossen 2014; 1-4 Sjöräddningssällskapet 2014 Tidskrifter
Trossen 2015; 2-4, Trossen junior Sjöräddningssällskapet 2015 Tidskrifter
Trossen 2016; 1-4 Sjöräddningssällskapet 2016 Tidskrifter
Trossen 2017; 1- 2, 4 Sjöräddningssällskapet 2017 Tidskrifter
Träbiten 1979; 3-4, 23-26 Föreningen Allmoge Båtar, Göteborg 1979 Tidskrifter
Träbiten 1980; 3-4, 27-28, 30 Föreningen Allmoge Båtar, Göteborg 1980 Tidskrifter
Träbiten 1981; 2, 4, 31-34 Föreningen Allmoge Båtar, Göteborg 1981 Tidskrifter
Träbiten 1982; 35-37, 38 – Båtbyggarort på Orust Föreningen Allmoge Båtar, Skärhamn 1982 Tidskrifter
Träbiten 1983; 39-41, 42 – Kalmarsunds seglande lotsbåtar Föreningen Allmoge Båtar, Skärhamn 1983 Tidskrifter
Träbiten 1984; 44, 46 – Gösta Johansson berättar, del I Föreningen Allmoge Båtar, Uddevalla 1984 Tidskrifter
Träbiten 1985; 50 – Gösta Johansson berättar, del II  Föreningen Allmoge Båtar, Uddevalla 1985 Tidskrifter
Träbiten 1989; 66 – Carl Wilhelmson målaren från Fiskebäckskil Föreningen Allmoge Båtar, Uddevalla 1989 Tidskrifter
Träbiten 1990; 68-69 Föreningen Allmoge Båtar, Uddevalla 1990 Tidskrifter
Träbiten 1991; 71, 74 – Makrillgarnbåten Blixten, del 1 Föreningen Allmoge Båtar, Uddevalla 1991 Tidskrifter
Träbiten 1992; 77, 78 – Makrillgarnbåten Blixten, del 2 Föreningen Allmoge Båtar, Uddevalla 1992 Tidskrifter
Träbiten 1993; 81 Föreningen Allmoge Båtar, Uddevalla 1993 Tidskrifter
Träbiten 1995; 87-91 Föreningen Allmoge Båtar, Uddevalla 1995 Tidskrifter
Träbiten 1996; 91-93, 94 – Arvid Ahlborg en båtbyggare Föreningen Allmoge Båtar, Uddevalla 1996 Tidskrifter
Träbiten 1997; 95-97, 98 – Storökan Föreningen Allmoge Båtar, Uddevalla 1997 Tidskrifter
Träbiten 1998; 099, 101 Föreningen Allmoge Båtar, Uddevalla 1998 Tidskrifter
Träbiten 1998; 100 – Allmogebåtar i Sverige Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 1998 Tidskrifter
Träbiten 1998; 102 Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 1998 Tidskrifter
Träbiten 1999; 103-106 Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 1999 Tidskrifter
Träbiten 2000; 107-109 Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2000 Tidskrifter
Träbiten 2001; 111-114 Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2001 Tidskrifter
Träbiten 2002; 115-117 Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2002 Tidskrifter
Träbiten 2003; 119-122 Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2003 Tidskrifter
Träbiten 2004; 123-126 Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2004 Tidskrifter
Träbiten 2005; 127-129 Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2005 Tidskrifter
Träbiten 2005; 130 – Gotland runt i öppen båt Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2005 Tidskrifter
Träbiten 2006; 131-133 Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2006 Tidskrifter
Träbiten 2006; 134 – Rörö Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2006 Tidskrifter
Träbiten 2007; 135 Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2007 Tidskrifter
Träbiten 2007; 137 – Hur man bygger en modellbåt Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2007 Tidskrifter
Träbiten 2007; 138 – Storsjöfisket Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2007 Tidskrifter
Träbiten 2007; 139 – Föreningsåret 2007 Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2008 Tidskrifter
Träbiten 2008; 139 Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2008 Tidskrifter
Träbiten 2009; 143 – Föreningsåret 2008 Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2009 Tidskrifter
Träbiten 2009; 144 – Ett kosterbygge Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2009 Tidskrifter
Träbiten 2009; 145 – Underhåll av träbåtar Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2009 Tidskrifter
Träbiten 2009; 146 – Fiskebäckskil Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2009 Tidskrifter
Träbiten 2010; 147 – Föreningsåret 2009 Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2010 Tidskrifter
Träbiten 2010; 148 – Från när och fjärran 2 Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2010 Tidskrifter
Träbiten 2010; 149 – Tre arbetslag – historia och båtar Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2010 Tidskrifter
Träbiten 2010; 150 – Små och stora båtar då och nu Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2010 Tidskrifter
Träbiten 2011; 151 – Föreningsåret 2010 Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2011 Tidskrifter
Träbiten 2011; 152 – Från Vinga till Vrångö i äldre tider Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2011 Tidskrifter
Träbiten 2011; 153 – Käringön inte bara fiskebåtar Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2011 Tidskrifter
Träbiten 2011; 154 – Sillabåten Karl A Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2011 Tidskrifter
Träbiten 2012; 155 – Föreningsåret 2011 Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2012 Tidskrifter
Träbiten 2012; 156 – Dramatiska händelser Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2012 Tidskrifter
Träbiten 2012; 157 – Visingsö – Byabåtar och Vättersnipor Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2012 Tidskrifter
Träbiten 2012; 158 – Seglen fyra sätt att segla Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2012 Tidskrifter
Träbiten 2013; 159 – Föreningsåret 2012 Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2013 Tidskrifter
Träbiten 2013; 160 – Sista fiskebåtsbygget i Blekinge Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2013 Tidskrifter
Träbiten 2013; 161 – Råoljemotorn en beskrivning Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2013 Tidskrifter
Träbiten 2013; 162 – Marstrand i äldre tider Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2013 Tidskrifter
Träbiten 2014; 163 – Föreningsåret 2013 Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2014 Tidskrifter
Träbiten 2014; 164 – Mat ombord Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2014 Tidskrifter
Husberg, Ola Träbåtar Bokförlaget Prisma 1999
Larsson, Thomas Träbåtsrenovering, att underhålla och bevara ett kulturarv Nautiska Förlaget, Stockholm 2002 Båtskötsel
Söderberg, Gunnar; Westerberg, Stefan (red.) Träpiren; Ångbåten nr 67 Sällskapet Ångbåten 1987
Helander, Hans (red.) Tullbron för all tid Falkenbergs kommun och Länsstyrelsen i… 1995
Heikell, Rod Turkish waters pilot Imray Laurie Norie & Wilson Ltd 1989 Navigation
Twelve marine watercolours British Museum Publications Ltd, London 1980
Carse, Robert twilight of sailing ships, The George G. Harrap & Co. Ltd, 1965
Dana, R. H. Två år för om masten Bokförlaget Prisma 1961
Dana, R. H. j:r Två år för om masten Lindqvists Förlag, Stockholm 1941
Dana, Richard H. Två år för om masten Bohusläns Grafiska AB, Uddevalla 1983
Catcheside-Warrington, C. E. Tyneside songs, volume 1 J G. Windows Ltd, Newcastle-on-Tyne 1927
Stern, Robert C. Type VII U-boats Brockhampton Press, London 2002 Fartygstyper
Lindberg, Lennart U 3503 – Dokumentation, Marinlitteraturföreningen nr 87 Abrahamssons Tryckeri AB, Karlskrona 2002 Namngivet fartyg
UBN – Undersöknings- och bestraffningsnämnder Sveriges Redareförening 1968
Botting, Douglas U-Boats, The Time-Life Books Inc, Amsterdam 1979 Fartygstyper
Buchheim, Lothar-Günther Ubåt Forum 1990
Håkansson, Kjell Ubåt om styrbord kapten! Breakwater Publishing 2010 Sjökrig
Fältström, Herman (red.) Ubåtsoperationer och kränkningar under det kalla kriget. Publikation nr 15. Försvarshögskolan, Stockholm 2008
Uddevallavarvet Uddevallavarvet AB, Uddevalla 1979 Varv
Hermansson, Jan Uddevallavarvet – historien om 40 år i skeppsbyggnadens tjänst ABF Fotoklubb förlag, Uddevalla 1994 Varv
Skiöld, Rolf Uddevallavarvets alla fartyg Bohuslänningen Boktryckeri, Uddevalla 1992 Varv
Hofsten, Hans von Ulven Militärhögskolan, Stockholm 1989 Namngivet fartyg
Unda Maris, specialutgåva Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborg 2011 Årsböcker
Unda Maris, årsbok 1969-1970 Sjöfartsmuseet i Göteborg 1971 Årsböcker
Unda Maris, årsbok 1971-1972 Sjöfartsmuseet i Göteborg 1973 Årsböcker
Unda Maris, årsbok 1973-1974 Sjöfartsmuseet i Göteborg 1975 Årsböcker
Unda Maris, årsbok 1983-1985 Sjöfartsmuseet i Göteborg 1986 Årsböcker
Unda Maris, årsbok 1989-1991 Sjöfartsmuseet i Göteborg 1992 Årsböcker
Unda Maris, årsbok 1992-1996 Sjöfartsmuseet i Göteborg 1996 Årsböcker
Unda Maris, årsbok 1997 Sjöfartsmuseet i Göteborg 1997 Årsböcker
Unda Maris, årsbok 1998-2000 Föreningen Göteborgs Sjöfartsmuseum, Göteb… 2001 Årsböcker
Unda Maris, årsbok 2001-2003 Föreningen Göteborgs Sjöfartsmuseum, Göteb… 2004 Årsböcker
Unda Maris, årsbok 2004-2008 Föreningen Göteborgs Sjöfartsmuseum, Göteb… 2008 Årsböcker
Lindhé, Sten Under blågul flagg på spärrade hav Lindfors Bokförlag AB, Stockholm 1945
Paulsson, Paul Under engelsk eskort, några sjömäns resa hem 1917 Forum 1977
Natt och Dag, Axel Under Kattegatts vindar. Om en 1700-talsgård. De varande … Atremi 2006
Hubendick, Bengt Under salta segel, om seglande skepp och livet ombord Bokförlaget Arena 1994
Tornehed, Stig Under samma himmel. En krönika om sjöfarare, bönder… Länsstyrelsen Halland, Kulturmiljöenheten 2004
Macintyre, Donald Under segel, de stora segeläventyren 1520-1914 Forum 1977
Hägg, Erik Under segel, en skildring från segelflottornas tid (N:o 1850 av 4000 ex) Lindfors Bokförlag, Stockholm 1935 Örlog
Hägg, Erik Under Segel, En skildring från segelflottornas tid (N:o XXXX av 4000 ex) Lindfors Bokförlag, Stockholm 1935 Örlog
Dannesboe, Erik Under sejl og med motor, fra vikingeskib til supertanker Lademann Forlagsaktieselskab, København 1977
Feldberg Rasmussen, Kaj Under Splitflaget Frederikshavn Boghandel, Frederikshavn 1998
Under svensk flagg 1985; 1-12 Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar, Stockholm 1985 Tidskrifter
Under svensk flagg 1986; 1-12 Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar, Stockholm 1986 Tidskrifter
Under svensk flagg 1987; 1-12 Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar, Stockholm 1987 Tidskrifter
Under svensk flagg 1988; 1-12 Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar, Stockholm 1988 Tidskrifter
Under svensk flagg 1989; 1-12 Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar, Stockholm 1989 Tidskrifter
Under svensk flagg 1990; 1-12 Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar 1990 Tidskrifter
Under svensk flagg 1991; 1-10 Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar, Stockholm 1991 Tidskrifter
Under svensk flagg 1992; 1-10 Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar 1992 Tidskrifter
Under svensk flagg 1993; 1-10 Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar, Stockholm  1993 Tidskrifter
Under svensk flagg 1994; 1-10 Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar, Stockholm 1994 Tidskrifter
Matz, Erling (red.) Ut på hav vi gå – berättelser om långfärder till sjöss samt förteckning … Svenska Kryssarklubben, Stockholm 2005
Utdrag ur 40tian ”Delphines” loggbok förd å hennes första …
Revborn, Lennart Uteseglarna Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 2001
Dalman, John F. Utkast Til et Sjö-Lexikon Båtdokgruppen AB, Skärhamn 2003 Lexikon
Utkik – Look out 2005; 1, 3 Sjöfartsverket, Norrköping 2005 Tidskrifter
Utkik – Look out 2006; 1 Sjöfartsverket, Norrköping 2006 Tidskrifter
Utkik – Look out 2007; 4 Sjöfartsverket, Norrköping 2007 Tidskrifter
Dalnäs, Torbjörn Utkik över sju hav, en 30-årskavalkad Sjöfartsverket, Norrköping 2011
Blewitt, Mary Utomskärsnavigering Bokförlaget Spektra AB, Halmstad 1974
Kumlien, Bertil Utsikt över sjödistrikt P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1983
Björklund, Bo (red.) m. fl. Walleniusrederierna 1934-1984 Walleniusrederierna 1984 Rederier
Levertin, Alfred Varbergs Hafskuranstalt, en kortare monografisk skildring Ivar Hæggströms Boktryckeri, Stockholm 1888
Lenton, H. T.; Colledge, J. J. Warships of world war II Ian Allan Ltd, Shepperton 1973 Fartygstyper
Varv 2003 – Årsskrift för Varvshistoriska Föreningen i Göteborg Varvshistoriska Föreningen, Göteborg 2003 Varv
Varv 2010 – Årsskrift för Varvshistoriska Föreningen i Göteborg Varvshistoriska Föreningen, Göteborg 2010 Varv
Varv 2011 – Årsskrift för Varvshistoriska Föreningen i Göteborg Varvshistoriska Föreningen, Göteborg 2011 Varv
Varv 2012 – Årsskrift för Varvshistoriska Föreningen i Göteborg Varvshistoriska Föreningen, Göteborg 2012 Varv
Varv 2013 – Årsskrift för Varvshistoriska Föreningen i Göteborg Varvshistoriska Föreningen, Göteborg 2013 Varv
Varv 2014 – Årsskrift för Varvshistoriska Föreningen i Göteborg Varvshistoriska Föreningen, Göteborg 2014 Varv
Varv 2015 – Årsskrift för Varvshistoriska Föreningen i Göteborg Varvshistoriska Föreningen, Göteborg 2015 Varv
Sydow, Kristian von; Blennow Ingemar Varv i kris 1975 Varv
Trogen, Ingvar Varvet runt Munk-reklam, Munkedal 2004
Löfqvist, Thore m. fl. Varvsbilder, Uddevallavarvet 1946-1985 ABF:s Fotoklubb, Uddevalla 1985 Varv
Nyman, Bo Vasaorden, en historik om den svenska kungliga slupen – en riks… C B Marinlitteratur AB, Falkenberg 1996 Namngivet fartyg
Schmidt, Ernst VDI-Wasserdampftafeln Springer-Verlag, Berlin 1952
Weather reporting and forecast areas  The Hydrographer of the Navy 1989
Nordenskiöld, A. E. Vegas färd kring Asien och Europa F. & G. Beijers Förlag, Stockholm 1880
Nordenskiöld, A. E. Vegas färd kring Asien och Europa F. & G. Beijers Förlag, Stockholm 1881
Cook, Graeme Weird and Wonderful Ships Intercontinental Book Productions 1974 Fartygstyper
Vem kan segla förutan vind? Samhällspolitiska kommitténs rapport Elanders Boktryckeri Aktiebolag, Göteborg 1970
Thubron, Colin Venetians, The Time-Life Books Inc, Amsterdam 1980
Voss venturesome voyages of captain Voss, The Rupert Hart-Davis, London 1950
Fjellsson, Sigvard; Andersson, Laban Verksamhetsåret 2007; Träbiten 139 Föreningen Allmogebåtar 2008
Barton, Humphrey Vertue XXXV Robert Ross & Co. Ltd., Southampton
West Coasts of Spain and Portugal pilot, fifth edition, 67 The Hydrographer of the Navy 1972 Navigation
West Coasts of Spain and Portugal pilot, fifth edition, 67 (revised 1983) The Hydrographer of the Navy 1983 Navigation
Newby, Eric Vetekappsegling, med kameran förom masten i en ålandsbark Forum 1968
Veteranbåten, Tidningen för svensk veteranbåtskultur, 2002; 1 Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar, Stockholm 2002 Tidskrifter
Veteranbåten, Tidningen för svensk veteranbåtskultur, 2005; 1-2, 4 Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar, Stockholm 2005 Tidskrifter
Veteranbåten, Tidningen för svensk veteranbåtskultur, 2006; 2-4 Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar, Stockholm 2006 Tidskrifter
Veteranbåten, Tidningen för svensk veteranbåtskultur, 2007; 1-5 Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar, Stockholm 2007 Tidskrifter
Veteranbåten, Tidningen för svensk veteranbåtskultur, 2008; 1-5 Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar, Stockholm 2008 Tidskrifter
Veteranbåten, Tidningen för svensk veteranbåtskultur, 2009; 1-5 Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar, Stockholm 2009 Tidskrifter
Veteranbåten, Tidningen för svensk veteranbåtskultur, 2010; 1-2, 4-5 Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar, Stockholm 2010 Tidskrifter
Veteranbåten, Tidningen för svensk veteranbåtskultur, 2011; 1-5 Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar, Stockholm 2011 Tidskrifter
Veteranbåten, Tidningen för svensk veteranbåtskultur, 2012; 1-3, 5 Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar, Stockholm 2012 Tidskrifter
Veteranbåten, Tidningen för svensk veteranbåtskultur, 2014; 5 Veteranbåtsföreningen, Stockholm 2014 Tidskrifter
Veteranbåten, Tidningen för svensk veteranbåtskultur, 2015; 1-2, 5 Veteranbåtsföreningen, Stockholm 2015 Tidskrifter
Veteranbåten, Tidningen för svensk veteranbåtskultur, 2016; 1-2 Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar, Stockholm 2016
Whipple, A. B. C. whalers, The Time-Life Books Inc, Amsterdam 1979
What does she weigh? The Crandall Engineering Company, Boston
Lundqvist, Nils VHF-radioskola, särtryck ur På Kryss & Till Rors På Kryss & Till Rors 1983
Krantz, Gunnar; Nilson, Roger Whitbread 1993/94 – Man behöver inte vara galen – men det hjälper! Svenska Dagbladets Förlags AB 1994
Salén, Johan; Blacker, Cessi Whitbread med The Card Streiffert & Co 1990
Mylon, Patrick White Star Collection, The – A shipping line in postcards The History Press, Brimscombe Port 2011
Vi båtägare 1978; 4-9 Specialpublikationer/ICA-förlaget AB, Västerås 1978 Tidskrifter
Vi båtägare 1979; 1-14 Specialpublikationer/ICA-förlaget AB, Västerås 1979 Tidskrifter
Vi båtägare 1980; 1 Specialpublikationer/ICA-förlaget AB, Västerås 1980 Tidskrifter
Vi båtägare 2007; 3 TTG Sverige AB, Stockholm 2007 Tidskrifter
Woodman, Richard View from the sea Century Publishing, London 1985
Davidsson, Jan Viking Förlag Triangeln, Göteborg 1981
Graham-Campbell, James Vikingarnas värld Askild & Kärnekull Förlag AB 1981
Almgren, Bertil Vikingatåg och vikingaskepp … Inst för nordisk fornkunskap 1962/63
Almgren, Bertil (red.) Vikingen Tre Tryckare 1967
Vikingen 1936; 05, 10 Dansk Dampskibsrederiforening og de øvrige Søfarts-… 1936
Vikingen 1937; 05 Dansk Dampskibsrederiforening og de øvrige Søfarts-… 1937
Vikingen 1938; 08, 11, 13-16, 18-19, 21 Dansk Dampskibsrederiforening og de øvrige Søfarts-… 1938
Wernick, Robert vikings, The Time-Life Books Inc, Amsterdam 1979
Marin-Marie, M Wind aloft, wind alow Peter Davies, London 1947
Oxelqvist, Rune Vind i seglen! Esselte Studium AB 1985
Björn-Rasmussen, Solgerd; Tuvstedt, Lotta m. fl. Vind i seglen, Berättelser om långfärder… Svenska Kryssarklubben 2004
Allen, Oliver E. windjammers, The Time-Life Books Inc, Amsterdam 1978 Fartygstyper
Söderlund, Johnny Vinga – ön mitt i världen Warne Förlag, Partille 2001
Hewson, Robert world war II warship guide, The Silverdale Books 2000
World wide bunker service – fuel data (Shell) W. R. Royle & Son Ltd, London  1958
Åkerlund, Björn Vrak på Nidingen och utanför Kungsbackakusten 1640-2000 Skandinaviskt Vrakarkiv 2009
Åkerlund, Björn Vrak på Nidingen och utanför Kungsbackakusten 1850-1990 Skandinaviskt Vrakarkiv 1992
Åkerlund, Björn Vrak vid Nidingen och Onsala – Valldakusten 1850-1990 1993 Förlisningar
Stevenson, Robert Louis Vrakplundraren Saxon & Lindströms Förlag, Stockholm 1944
Genell, Joel Vågskvalp & böljesång, sjömansminnen från oceanlinjefart… Grafika Förlag 1986
Vår bygd 1917-1967 Nordhallands Hembygdsförening 1967 Årsböcker
Vår bygd 1920 Hallands Hembygdsförening 1920 Årsböcker
Vår bygd 1921 Hallands Hembygdsförening 1921 Årsböcker
Vår bygd 1922 Hallands Hembygdsförening 1922 Årsböcker
Vår bygd 1924 Hallands Hembygdsförbund 1924 Årsböcker
Vår bygd 1925 Hallands Hembygdsförbund 1925 Årsböcker
Vår bygd 1926 Hallands Hembygdsförbund 1926 Årsböcker
Vår bygd 1927 Hallands Hembygdsförbund 1927 Årsböcker
Vår bygd 1928 Hallands Hembygdsförbund 1928 Årsböcker
Vår bygd 1929 Hallands Hembygdsförbund 1929 Årsböcker
Vår bygd 1930 Hallands Hembygdsförbunds Årspublikation 1930 Årsböcker
Vår bygd 1932 Hallands Hembygdsförbunds Årsskrift 1932 Årsböcker
Vår bygd 1934 Hallands Hembygdsförbunds Årsskrift 1934 Årsböcker
Vår bygd 1936 Hallands Hembygdsförbunds Årsskrift 1936 Årsböcker
Vår bygd 1940 Hallands Hembygdsförbunds Årsskrift 1940 Årsböcker
Vår bygd 1941 Hallands Hembygdsförbunds Årsskrift 1941 Årsböcker
Vår bygd 1942 Hallands Hembygdsförbunds Årsskrift 1942 Årsböcker
Vår bygd 1943 Hallands Hembygdsförbunds Årsskrift 1943 Årsböcker
Vår bygd 1944 Hallands Hembygdsförbunds Årsskrift 1944 Årsböcker
Vår bygd 1945 Hallands Hembygdsförbunds Årsskrift 1945 Årsböcker
Vår bygd 1950 Hallands Hembygdsförbunds Årsskrift 1950 Årsböcker
Vår bygd 1952 Hallands Hembygdsförbunds Årsskrift 1952 Årsböcker
Vår bygd 1953 Hallands Hembygdsförbunds Årsskrift 1953 Årsböcker
Vår bygd 1955-1956 Hallands Hembygdsförbunds Årsskrift 1956 Årsböcker
Vår bygd 1961 Nordhallands Hembygdsförening 1961 Årsböcker
Vår bygd 1962 Nordhallands Hembygdsförening 1962 Årsböcker
Vår bygd 1963 Nordhallands Hembygdsförening 1963 Årsböcker
Vår bygd 1965 Nordhallands Hembygdsförening 1965 Årsböcker
Vår bygd 1966 Nordhallands Hembygdsförening 1966 Årsböcker
Vår bygd 1968 Nordhallands Hembygdsförening 1968 Årsböcker
Vår bygd 1969 Nordhallands Hembygdsförening 1969 Årsböcker
Vår bygd 1970 Nordhallands Hembygdsförening 1970 Årsböcker
Vår bygd 1971 Nordhallands Hembygdsförening 1971 Årsböcker
Vår bygd 1972 Nordhallands Hembygdsförening 1972 Årsböcker
Vår bygd 1974, tillägnad S Tornehed, Med conträra vindar och urusla laster Nordhallands Hembygdsförening 1974 Årsböcker
Vår bygd 1976 Nordhallands Hembygdsförening 1976 Årsböcker
Vår bygd 1977 Nordhallands Hembygdsförening 1977 Årsböcker
Vår bygd 1978 Nordhallands Hembygdsförening 1978 Årsböcker
Vår bygd 1979 Nordhallands Hembygdsförening 1979 Årsböcker
Vår bygd 1980 Nordhallands Hembygdsförening 1980 Årsböcker
Vår bygd 1981 Nordhallands Hembygdsförening 1981 Årsböcker
Vår bygd 1982 Nordhallands Hembygdsförening 1982 Årsböcker
Vår bygd 1983 Nordhallands Hembygdsförening 1983 Årsböcker
Vår bygd 1984 Nordhallands Hembygdsförening 1984 Årsböcker
Vår bygd 1985 Nordhallands Hembygdsförening 1985 Årsböcker
Vår bygd 1987 Nordhallands Hembygdsförening 1987 Årsböcker
Vår bygd 1991 Nordhallands Hembygdsförening 1991 Årsböcker
Vår bygd 1992 Nordhallands Hembygdsförening 1992 Årsböcker
Vår bygd 1993 Nordhallands Hembygdsförening 1993 Årsböcker
Vår bygd 1994 Nordhallands Hembygdsförening 1994 Årsböcker
Vår bygd 1995 Nordhallands Hembygdsförening 1995 Årsböcker
Vår bygd 1996 Nordhallands Hembygdsförening 1996 Årsböcker
Vår bygd 1997 Nordhallands Hembygdsförening 1997 Årsböcker
Vår bygd 1998 Nordhallands Hembygdsförening 1998 Årsböcker
Vår bygd 1999 Nordhallands Hembygdsförening 1999 Årsböcker
Vår bygd 2001 Nordhallands Hembygdsförening 2001 Årsböcker
Vår bygd 2002 Nordhallands Hembygdsförening 2002 Årsböcker
Vår bygd 2003 Nordhallands Hembygdsförening 2003 Årsböcker
Vår bygd 2004 Nordhallands Hembygdsförening 2004 Årsböcker
Vår bygd 2005 Nordhallands Hembygdsförening 2005 Årsböcker
Vår bygd 2007 Nordhallands Hembygdsförening 2007 Årsböcker
Vår bygd 2010 Nordhallands Hembygdsförening 2010 Årsböcker
Vår bygd 2012 Nordhallands Hembygdsförening 2012 Årsböcker
Vår bygd 2014 Nordhallands Hembygdsförening 2014 Årsböcker
Vår bygd 2015 Nordhallands Hembygdsförening 2015 Årsböcker
Vår bygd 2016 Nordhallands Hembygdsförening 2016 Årsböcker
Vår Flotta 1922; 1-12/1923; 1-12 (inb) Sveriges Flotta, Förening för sjövärn och sjöfart 1922/23 Tidskrifter
Rinman, Torsten Vår transoceana sjöfart B. Wahlströms Bokbinderi AB, Falun 1969
Ohlsson, Hans-Lennart Våra båtar, Sjöhistoriska museets originalbåtsamling Sjöhistoriska museet 2000
Behrens, Björn Peter Vårda din träbåt, Handbok: Renovering och underhåll Nautiska Förlaget, Stockholm 2008 Båtskötsel
Similä, Artturi; Thorslund, Bengt Väderbok för båtfolk Rabén & Sjögren, Stockholm 1961
Matttsson, Algot Vägen mot Väster, En bok om emigrationen och Svenska Am… Astrid & Kärnekull Förlag AB, Stockholm 1982
Fredh, Terje W. Väl förtöjd Terje W Fredh, Lysekil 2011
Välkommen till Broströms! Broströms Koncernen, Göteborg Rederier
Westerdahl, Christer Vänern landskap – människa – skepp Båtdokgruppen AB 2003
Perne, Martin Vänerskepparen som blev storredare Bohuslänningen AB, Uddevalla 1979 Rederier
Carlberg, Anders J. (red.) Västerhavet Almqvist & Wiksell Läromedel AB 1989
Fonselius, Stig Västerhavets och Östersjöns oceanografi SMHI, Oceanografiska lab, Västra Frölunda 1995
Andersson, Elis Västkusen i dikten. En lyrisk antologi från Bohuslän, Göteborgstraken och … Albertt Bonniers Förlag, Stockholm 1949 Poesi
Olsson, Nils-Olof Västkusten genom konstnärens öga Färgtrappan AAA, Limhamn Konst
Sandklef, Albert Västkustens allmogesjöfart 1575-1850 C W K Gleerup, Lund 1973
Västkustens naturhamnar, Onsala till Koster Svenska Kryssarklubben, Väskustkretsen 1998
Haglund, Bertil Västkustfiske – Fiskar och fiske i Västerhavet P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1952
Reiher, Cal Henrik (red.) Västkustrapsodi Svenska Kryssarklubben 1984 Årsböcker
Hjern, Kjell Västkustsommar – kamerareportage i det förgångna Bonniers 1978
Yachting chart, Isle of Wight to Beachy Head Imray Laurie Norie & Wilson Ltd Navigation
Yachting World 1966; vol 118: July IPC Transport Press Ltd, London 1966 Tidskrifter
Yachting World 1967; vol 119: March, May IPC Transport Press Ltd, London 1967 Tidskrifter
Yachting World 1968; vol 120: July, September IPC Transport Press Ltd, London 1968 Tidskrifter
Yachting World 1969; vol 121: March, April IPC Transport Press Ltd, London 1969 Tidskrifter
Yachting World 1970; vol 122: Jan, March, June, July, Sept, Oct IPC Transport Press Ltd, London 1970 Tidskrifter
Yachting World 1971; vol 123: March, May, August, Oct IPC Transport Press Ltd, London 1971 Tidskrifter
Yachting World 1972; vol 124; September IPC Transport Press Ltd, London 1972 Tidskrifter
Yachting World 1973; vol 125: February, April, December IPC Transport Press Ltd, London 1973 Tidskrifter
Yachting World 1975; vol 127: March IPC Transport Press Ltd, London 1975 Tidskrifter
Loomis, Alfred F. Yachts under sail William Morrow & Company, New York 1933
Koffman, Vladimir Yamato & Musashi, världens största slagskepp Bokförlaget Efron & Dotter AB 2007
Percy, Harriet och Gösta Åland, en bok för seglare och andra turister Alb. Bonniers boktryckeri, Stockholm 1964
Papp, David Åländsk allmogeseglation Rabén & Sjögren 1977
Kåhre, Georg åländska segelsjöfartens historia, Den Söderström & C:o Förlagsaktiebolag, Helsingfors 1940
Kåhre, Georg; Kåhre, Karl åländska segelsjöfartens historia, Den Ålands Tidnings-Tryckeri AB 1988
Almén, Dag Ångaren Bohuslän, En historik om ett fartyget och Sällskapet Ångbåten Zindermans 1985 Namngivet fartyg
Ångbåten 2001; 2-4, 103-105 Sällskapet Ångbåten, Göteborg 2001 Tidskrifter
Ångbåten 2002; 1-2, 106-107 Sällskapet Ångbåten, Göteborg 2002 Tidskrifter
Ångbåten 2003; 1, 110 Sällskapet Ångbåten, Göteborg 2003 Tidskrifter
Ångbåten 2005; 3, 120 Sällskapet Ångbåten, Göteborg 2005 Tidskrifter
Ångbåten 2006; 1, 122 Sällskapet Ångbåten, Göteborg 2006 Tidskrifter
Ångbåten 2007; 1 Sällskapet Ångbåten, Göteborg 2007 Tidskrifter
Ångbåten 2008; 1-4, 129-132 Sällskapet Ångbåten, Göteborg 2008 Tidskrifter
Ångbåten 2009; 1-3, 133-135 Sällskapet Ångbåten, Göteborg 2009 Tidskrifter
Ångbåten 2010; 1-4, 136-139 Sällskapet Ångbåten, Göteborg 2010 Tidskrifter
Ångbåten 2011; 1-4, 140-143 Sällskapet Ångbåten, Göteborg 2011 Tidskrifter
Ångbåten 2012; 1, 3-4, 144, 146-147 Sällskapet Ångbåten, Göteborg 2012 Tidskrifter
Ångbåten 2013; 1, 3-4, 148, 150-151 Sällskapet Ångbåten, Göteborg 2013 Tidskrifter
Ångbåten 2014; 1-4, 152-155 Sällskapet Ångbåten, Göteborg 2014 Tidskrifter
Ångbåten 2015; 1-4, 156-159 Sällskapet Ångbåten, Göteborg 2015 Tidskrifter
Ångbåten 2016; 1-4, 160-163 Sällskapet Ångbåten, Göteborg 2016 Tidskrifter
Ångbåten 2017; 1-4, 164-167 Sällskapet Ångbåten, Göteborg 2017 Tidskrifter
Ångbåten 2018; 1-4, 168-171 Sällskapet Ångbåten, Göteborg 2018 Tidskrifter
Fischerström, Iwan W. Ångfartyg Malungs Boktryckeri AB, Malung 1968
Björkman, Ulla, m. fl. Ägarlängder för gårdarna i Bassås rote – från danska tiden till nutid, 5 (8) A-Script Förlag, Göteborg 2018
Björkman, Ulla, m. fl. Ägarlängder för gårdarna i Bränna rote – från danska tiden till nutid, 8 (8) A-Script Förlag, Göteborg 2018
Björkman, Ulla, m. fl. Ägarlängder för gårdarna i Kolla rote – från danska tiden till nutid, 4 (8) A-Script Förlag, Göteborg 2018
Björkman, Ulla, m. fl. Ägarlängder för gårdarna i Köpstad rote – från danska tiden till nutid, 7 (8) A-Script Förlag, Göteborg 2018
Björkman, Ulla, m. fl. Ägarlängder för gårdarna i Lebo rote – från danska tiden till nutid, 2 (8) A-Script Förlag, Göteborg 2018
Björkman, Ulla, m. fl. Ägarlängder för gårdarna i Rösa rote – från danska tiden till nutid, 3 (8) A-Script Förlag, Göteborg 2018
Björkman, Ulla, m. fl. Ägarlängder för gårdarna i Sävekulla rote – från danska tiden till nutid, 6 (8) A-Script Förlag, Göteborg 2018
Björkman, Ulla, m. fl. Ägarlängder för gårdarna i Vikebo rote – från danska tiden till nutid, 1 (8) A-Script Förlag, Göteborg 2018
Sandklef, Albert Äldre nordisk handelssjöfart Wettergrens bokhandel, Göteborg 1982 Sjöfart
Örlogsboken Norstedts Förlag 1956
James, Naomi Överens med havet Bokförlaget Trevi 1984
Överenskommelse angående krigsriskersättning till köks… Elanders Boktryckeri Aktiebolag, Göteborg 1945
Christensson, Wimar Gottskär från forntid till nutid NHV-Tryck, Kungsbacka 1960
Sandklef, Albert Varbergs historia Varbergs stad 1963
Kähr, Astrid Calmare Nyckel Folket i Bilds Förlag, Stockholm 1945
Katalog – lösegendom, dödsboet efter fru C Hasselblad, Onsala Josef Bergendahls Boktryckeri, Göteborg 1943
Osvald, Gunnar Minnesanteckningar Gunnar Osvald 1980
Träbiten 1993: 79-80 Föreningen Allmoge Båtar, Uddevalla 1993 Tidskrifter
Träbiten 1994: 85 Föreningen Allmoge Båtar, Uddevalla 1994 Tidskrifter
Träbiten 2000: 110 – Tosejlarn Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 2000 Tidskrifter
Träbiten 1994: 86 – Fiskare Föreningen Allmogebåtar, Uddevalla 1994 Tidskrifter
Söderlund, Johnny Sjömärken – vägvisare och kulturminnen Bohusläns museum, Uddevalla 2015 Navigation
Brockman, Ann-Marie C. G. Bernhardson, bohuslänsk folklivsmålare Bohusläns museums förlag, Uddevalla 2010 Biografi/konst
Stolt, Carl-Magnus Livsöden – Halländska fynd i glömskans arkiv CKM Förlag, Stockholm 2021
Beskow, Bengt The Gulbrandsen Family, Last of the Norwegian Pierhead Painters Båtdokgruppen AB, Skärhamn 2020
Jankiewicz-Brzostowska, Monika; Skanse, Peter August Lasczky and Sons, Painters of Baltic Ships Båtdokgruppen AB, Skärhamn 2020
Sporrong, Bertil; Bergstedt, Lennart Svenska utombordsmotorer – Tiden före 1945 Båtdokgruppen AB, Skärhamn 2021 Båtmotorer
Östberg, Carl Axel De första världsomseglingarna under svensk flagg Axel Abrahamsons Tryckeriaktiebolag, Karlskrona 1989
Optimist för havet – Ledarhandledning & presentationsmaterial Håll Sverige Rent/Sjöräddningssällskapet

Hagards väg 1
439 31 Onsala

Om föreningen