Skip to main content

Genom att bli medlem stödjer du en ideell verksamhet, du får ca. var tredje månad ett nyhetsbrev med epost, där vi berättar om vad som händer på museet, en gång om året skickar vi ut tidningen Museiloggen och du får besöka våra föredrag till en reducerad kostnad.
Om du är intresserad så är du mycket välkommen att hjälpa till på museet.

Välkommen i föreningen.

Medlemsavgiften för 2024
150 kr/enskild och 200 kr/familj
Bankgiro: 5081-3880
Vänligen uppge namn, adress och e-postadress.