Skip to main content

Sjöfarten har spelat en viktig roll i Onsalas historia. Onsalas befolkning har vid sidan om jordbruket tidigt ägnat sig åt kustsjöfart. På Båt- och Sjöfarts museet i Onsala kan du följa sjöfartens historia från åtminstone 1500- talet till i dag. Navigationens utvecklig från den enklaste kompass till dagens satelitnavigering.

Beslutet att bygga museet togs 1996 av Onsala Hembyggdsgille och 1998 bildades en ideel förening med syfte att bygga museet. Byggande är ett gammalt sädesmagasin som stod i Kungssäter, ungefär 35 km nordost om Varberg. Byggnaden från 1880-talet plockades ner, varje detalj numrerades och monterades på dess nuvarande plats. I juni år 2000 invigdes Båt- och Sjöfartsmuseet.

På övervåningen finns den permanenta utställningen och ett betydande nautiskt bibliotek. På 1:a våningen finns en samlingslokal som uthyres, där har vi också sommarutställningen som är ny varje år. Det finns också en båthall där vi har två klinkbyggda jullar, fiskeredskap och utombordare. På loftet visar vi snickaren och segelmakarens verktyg.
I entrén finns en kanon från Lars Gatenhjälms fartyg Grefe Mörner som sänktes av danskarna i Göteborgs hamn.
På utsidan har vi två tak under vilka vi har en samling båtar, Långedragsjullar, ekor mm.

Välkomna