Skip to main content

Årets Maritima dag 19 maj 2024.Maritima dagen är en årligen återkommande händelse med aktiviteter med marin anknytning för hela familjen.

Maritima dagen 14 maj 2022

Bok loppis och lotteri

Älvängens repslagare slår rep.

Vår tändkula värms upp

Ronny guidar på museet

En vätte bland tändkulorna

Föreningen Vrakat