Skip to main content

Museibyggnaden

Byggnaden är ett gammalt vagnsmagasin från Kungsäter, beläget i det nordöstra hörnet av Varbergs kommun. Dess äldsta delar bar inskrift 1880, men byggnaden är uppförd 1920. År 1996 skulle det rivas på grund av att en landsväg skulle rätas ut och byggnaden måste därför bort.
Under museets projektering fick projektgruppen ett erbjudande från Varbergs kommun om att få virket i huset om vi fraktade bort det. Efter ett besök på platsen accepterades erbjudandet med glädje.

Byggnadens bärande delar numrerades noga och en ritning upprättades för att kunna montera delarna korrekt på ny plats. Materialet fraktades till Onsala och lades upp i väntan på att återuppföras.

Från november 1998 till maj 1999 restes byggnaden på nuvarande plats med hjälp från Hallandsmodellen, ett arbetsmarknadsprogram i Halland. Tursamt nog var den förman som varit med att demontera huset också den som fick leda jobbet att sätta upp det i Onsala. Den arkitektoniska uppfräschningen med ett par burspråk, val av fönster mm, har letts av kommunantikvarien i Kungsbacka, Wivi-ann Reit.

Resultatet har lovordats. Byggnaden ser ut att alltid ha legat där den ligger ett par 100 meter söder om Onsala kyrka.

Den 10 juni år 2000 invigdes och öppnade museet i närvaro av länsmuseichefen i Halland, kommunalråd m.fl.

På bottenvåningen finns till vänster om entréhallen ligger en båthall med bland annat två jullar, ett antal båtmotorer – en semidiesel och några mindre inom- och utombordsmotorer samt ett utrymme för mindre tillfälliga utställningar. Denna del av byggnaden är inte klimatiserad.

Till höger om hallen ligger en stor samlingssal godkänd för 70 personer. Lokalen kan med fördel användas för utställningar, föredrag och andra typer av sammankomster.

Samlingslokalen används från juni till början av september huvudsakligen för museets egna tillfälliga utställningar. Under övrig tid av året kan samlingssalen hyras för olika ändamål till exempel konstutställningar, mottagningar vid vissa högtidsdagar, dop, begravningar och föreningssammankomster.

I anslutning till salen finns ett välutrustat kök med bland annat servis för 70 personer.

På övervåningen återfinns museets basutställningar och ett omfattande nautiskt bibliotek.    

Utomhus under två skärmtak exponeras några av museets större fritidsbåtar med lokal proveniens, bland annat långedragsjullar och olika typer av ekor.